>

Korupcijos rizikos analizė

STT atliktos korupcijos rizikos analizės SAM ir SAM pavaldžiose įstaigose:

Specialiųjų tyrimų tarnybos pateiktų pasiūlymų įgyvendinimas dėl Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos ūkio subjektų valstybinės priežiūros vykdomų procesų

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija 2023 m. gruodžio 27 d. gavo Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos raštą Nr. 4-01-10840 „Dėl atliktos korupcijos rizikos analizės NVSC“, kuriuo informuojama apie atliktą korupcijos rizikos analizę Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos ūkio subjektų valstybinės priežiūros vykdymo procesuose.
Su korupcijos rizikos analize galite susipažinti ČIA

Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos atliktos korupcijos rizikos analizės išvadoje dėl korupcijos rizikos analizės viešųjų pirkimų procese ir tiekėjų teikiamos paramos administravimo srityje Nacionaliniame vėžio institute, Vilniaus universiteto ligoninės Žalgirio klinikose ir Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Santaros klinikose pateiktų pasiūlymų įgyvendinimas.

Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba (toliau – STT), vadovaudamasi Korupcijos rizikos analizės atlikimo tvarkos aprašu, atliko korupcijos rizikos analizę viešųjų pirkimų procese ir tiekėjų teikiamos paramos administravimo srityje Nacionaliniame vėžio institute, VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Žalgirio klinikose (toliau – Žalgirio klinika) ir VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikose (toliau – Santaros klinikos). 
Atlikus korupcijos rizikos analizę nustatyta, kad egzistuoja korupcijos rizika Nacionalinio vėžio instituto, Žalgirio klinikos ir Santaros klinikų viešųjų pirkimų procese ir tiekėjų teikiamos paramos administravimo srityje.
Su korupcijos rizikos analize galite susipažinti ČIA

Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos atliktos korupcijos rizikos analizės išvadoje dėl Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos licencijavimo organizavimo, pacientų pažeistų teisių, paslaugų prieinamumo ir kokybės priežiūros vykdymo procesuose pateiktų pasiūlymų įgyvendinimas. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija 2022 m. gruodžio 15 d. gavo Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos raštą Nr. 4-01-10089 „Dėl atliktos korupcijos rizikos analizės“, kuriuo informuojama apie atliktą korupcijos rizikos analizę Valstybinėje akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyboje prie Sveikatos apsaugos ministerijos licencijavimo organizavimo, pacientų pažeistų teisių, paslaugų prieinamumo ir kokybės priežiūros vykdymo srityse.

Su korupcijos rizikos analize galite susipažinti ČIA

Korupcijos rizikos analizės išvadoje edoprotezavimo veiklos srityse Sveikatos apsaugos ministerijai pateiktų pasiūlymų įgyvendinimo stebėsena. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija (Ministerija) 2022 m. sausio 27 d. gavo Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos raštą Nr. 4-01-647 „Dėl atliktos korupcijos rizikos analizės sąnarių endoprotezavimo veiklos srityse“, kuriuo informuojama apie atliktą korupcijos rizikos analizę sąnarių endoprotezavimo veiklos srityse. Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio 9 dalimi, Ministerija 2022 m. birželio 6 d. raštu Nr. 10-2688 pateikė Specialiųjų tyrimų tarnybai informaciją, kaip Ministerijoje yra ar bus įgyvendinami šioje išvadoje pateikti pasiūlymai.

Su korupcijos rizikos analize „Valstybinės ligonių kasos ir šių asmens sveikatos priežiūros įstaigų (toliau – ASPĮ): Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikų, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Kauno ligoninės, Klaipėdos universitetinės ligoninės, Respublikinės Vilniaus universitetinės ligoninės, Ukmergės ligoninės veiklos srityse‟ galite susipažinti ČIA

Ministerija 2022 m. balandžio 8  d. gavo Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos raštą Nr. 4-01-2991 „Dėl korupcijos rizikikos analizės atlikimo“, kuriuo informuojama apie atliktą korupcijos rizikos analizę VšĮ Kelmės ligoninės, VšĮ Regioninės Telšių ligoninės, VšĮ Radviliškio ligoninės ir VšĮ Raseinių ligoninės viešųjų pirkimų vykdymo, taip pat paramos teikimo, gavimo ir naudojimo veiklos srityse. Pateikta informacija yra ČIA. Ministerija atsižvelgė į antikorupcines pastabas dėl paramos teikimo, gavimo ir pagal savo kompetenciją, ministro įsakymu patvirtino naują teisinį reglamentavimą dėl paramos teikimo, gavimo ir naudojimo, kuris įsigalioja nuo š.m. rugsėjo 1 d. su kuriuo galima susipažinti ČIA. Dėl korupcijos rizikos analizės pateiktų siūlymų įgyvendinimo galite susipažinti ČIA.

Ministerija 2022 m. gegužės 30 d. gavo Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos raštą Nr. 4-01-4534 „Dėl korupcijos rizikos analizės išvados viešųjų pirkimų procesuose“, pateikta išvada dėl korupcijos rizikos analizės VšĮ Respublikinėje Vilniaus universitetinėje ligoninėje, VšĮ Vilniaus miesto klinikinėje ligoninėje ir VšĮ Utenos ligoninėje viešųjų pirkimų procesų srityje, turto nuomos konkurso ir paslaugų, kurių teikimui šis turtas yra reikalingas, bei nustatytų reikalavimų medicininės įrangos techninei priežiūrai, kai sudaro sąlygas vieno tiekėjo pirkimams. Pateikta informacija ČIA. Dėl korupcijos rizikos analizės pateiktų siūlymų įgyvendinimo galite susipažinti ČIA.

Ministerija 2021 m. gegužės 5 d. gavo Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos raštą Nr. 4-01-3431 „Dėl atliktos korupcijos rizikos analizės“ ir pateikė išvadą dėl korupcijos rizikos analizės vaistinių preparatų reklamos srityje ir su šia sritimi susijusios veiklos srityse. Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio 9 dalimi, Ministerija 2022 m. birželio 6 d. raštu Nr. 10-2688 pateikė Specialiųjų tyrimų tarnybai informaciją, kaip Ministerijoje yra ar bus įgyvendinami šioje išvadoje pateikti pasiūlymai.

Su korupcijos rizikos analize vaistinių preparatų, medicinos priemonių(prietaisų) reklamos ASPĮ srityse analize ir pateiktų pasiūlymų įgyvendinimo galite susipažinti ČIA

Atnaujinimo data: 2024-04-09