>

Sveikatos priežiūros specialistai

Specialistų pasiūlos ir poreikio planavimas

Pagrindinis sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų pasiūlos ir poreikio planavimo tikslas – užtikrinti, kad ateityje šalyje būtų reikiamas sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų skaičius. Planuojant sveikatos priežiūros specialistų poreikį Lietuvoje, tiriama esama pasiūla ir siekiama nustatyti, koks specialistų skaičius bus ateityje, kokie veiksniai lemia specialistų trūkumą ar perteklių. Tyrimai parodė, jog vienas pagrindinių veiksnių, lemiančių mažėjantį Lietuvos sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų skaičių, yra migracija. Pagrindinės priežastys išvykti dirbti į kitas šalis yra didesnis atlyginimas, platesnės profesinės galimybės ir geresnė gyvenimo kokybė, todėl tikėtina, kad, pagerėjus esamoms gyvenimo ir profesinėms sąlygoms, sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų išvykimas dirbti į užsienį gali būti ne toks pastebimas. Svarbios ir kitos priemonės, mažinančios išvykstančių specialistų srautą: vykdoma sveikatos priežiūros įstaigų restruktūrizacija bei renovacija, gerinamos darbo sąlygos bei specialistų tobulinimosi prieinamumas.

Atnaujinimo data: 2023-12-03