>

Informacijos apie asmenį surinkimas

Informacijos apie asmenį surinkimas

Kad gydymo įstaigose vadovaujančias pareigas užimtų nepriekaištingos reputacijos žmonės ir tuo įsitikinti dar prieš juos skiriant padalinių vadovais, tuo tikslu gydymo įstaigų vadovai raginami kreiptis į Specialiųjų tyrimų tarnybą (STT), prašydami pateikti informaciją apie kandidatus, siekiančius užimti aukštas pareigas.

Tai yra vienas iš būdų patvirtinti visuomenei, kad šalies gydymo įstaigose dirbantys vadovai ir padalinių vadovai yra nepriekaištingos reputacijos. Tad pačios įstaigos turėtų būti suinteresuotos kreiptis ir prašyti tokios informacijos.

Skaidrumas ir sąžiningas darbas sveikatos apsaugos sistemoje turi būti užtikrintas. Tad yra labai svarbu, kad vadovaujančias pareigas užimtų tik tie žmonės, kurie neturi interesų ir yra pasirengę dirbti šalies žmonių naudai, o ne tenkinti, pavyzdžiui, asmeninius interesus. Prašymas STT pateikti informaciją apie kandidatus, kurie siekia aukštų pareigų, yra vienas iš būdų parodyti, jog skaidrumo siekiama ne tik kalbomis, bet ir konkrečiais veiksmais. 

Gydymo įstaigos yra tokios pat viešosios įstaigos, kaip ir visos kitos valstybės institucijos, kurios taip pat kreipiasi į STT ir prašo informacijos apie kandidatus, prieš juos skiriant eiti aukštas pareigas.

Pagal šiuo metu galiojančią tvarką, numatytą Korupcijos prevencijos įstatymo 9 straipsnyje, valstybės ir savivaldybių įstaigos turi kreiptis į STT prašydamos pateikti informaciją apie kandidatus, prieš skiriant juos eiti vadovaujančias pareigas. Be to, galima kreiptis į STT motyvuotu prašymu ir dėl informacijos pateikimo apie asmenis, kurie jau eina pareigas.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos ir jai pavaldžių įstaigų pareigybių, į kurias prieš skiriant asmenį privaloma Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai pateikti rašytinį prašymą dėl informacijos apie šias pareigas siekiantį eiti asmenį, sąrašas:

Eil. Nr.

Pareigybės pavadinimas

Vadovo, skiriančio asmenį į pareigas, pareigybės pavadinimas

1.

Sveikatos apsaugos viceministras

Sveikatos apsaugos ministras

2.

Sveikatos apsaugos ministerijos kancleris

Sveikatos apsaugos ministras

3.

Sveikatos apsaugos ministerijos vyriausiasis patarėjas

Sveikatos apsaugos ministras

4.

Sveikatos apsaugos ministerijos patarėjas

Sveikatos apsaugos ministras

5.

Sveikatos apsaugos ministro patarėjas

Sveikatos apsaugos ministras

6.

Departamento direktorius

Sveikatos apsaugos ministras

7.

Skyriaus vedėjas

Sveikatos apsaugos ministras

8.

Specialusis atašė

Sveikatos apsaugos ministras, esant rašytiniam užsienio reikalų ministro pritarimui

9.

Patarėjas

(- administracijos padalinio, atsakingo už korupcijos prevencijos priemonių įgyvendinimą;

- administracijos padalinio, atsakingo už finansų valdymą ir (ar) kontrolę)

Sveikatos apsaugos ministras

10.

Vyriausiasis specialistas

(- administracijos padalinio, atsakingo už korupcijos prevencijos priemonių įgyvendinimą;

- administracijos padalinio, atsakingo už finansų valdymą ir (ar) kontrolę)

Sveikatos apsaugos ministras

11.

Sveikatos apsaugos ministerijai pavaldžių įstaigų ir asmens sveikatos priežiūros įstaigų, kurių dalininkų/savininko teises ir pareigas įgyvendina Sveikatos apsaugos ministerija, vadovai

Sveikatos apsaugos ministras

Atnaujinimo data: 2023-12-03