>

Šiame skyriuje skelbiami Sveikatos apsaugos ministerijos strateginiai ir metiniai veiklos planai ir sveikatos apsaugos ministro valdymo sričiai numatytų valstybės kapitalo investicijų paskirstymas.

Ministerijos strateginis planas – veiklos planavimo dokumentas, kuriame, atsižvelgiant į ilgos ir vidutinės trukmės planavimo dokumentų nuostatas bei į aplinkos analizės išvadas, yra suformuluoti Sveikatos apsaugos ministerijos misija, strateginiai tikslai, aprašomos vykdomos programos, siekiami rezultatai ir numatomi asignavimai.

Ministerijos metinis veiklos planas – tam tikrų vienų biudžetinių metų veiklos planavimo dokumentas, įgyvendinantis strateginį veiklos planą arba jo dalį.


Atnaujinimo data: 2023-12-03