>

Gerbiamieji gyventojai,

stengiamės sudaryti Jums patogias sąlygas kreiptis į Sveikatos apsaugos ministeriją, pateikti prašymus ir skundus bei gauti konsultaciją Jums aktualiu mūsų įstaigos veiklos klausimu.

Atkreipiame dėmesį, kad Sveikatos apsaugos ministerijos internetinėje svetainėje yra atsakyta į aktualiausius bendro pobūdžio paklausimus (Dažniausiai užduodami klausimai DUK

Aptarnavimo laikas

Į Sveikatos apsaugos ministeriją galima kreiptis visą darbo dienos laiką, pietų pertraukos ir  papildomu laiku:

  • Pirmadieniais – ketvirtadieniais – nuo 8.00 iki 17.00 val.
  • Penktadieniais nuo 8.00 iki 15.45 val.
  • papildomu laiku iš anksto užsiregistravus: antradieniais ir ketvirtadieniais nuo 7.30 iki 8.00 val.
  • švenčių dienų išvakarėse darbo laikas sutrumpinamas viena valanda.

Kreipimosi būdai

Į Sveikatos apsaugos ministeriją galima kreiptis šiais būdais:


Sveikatos apsaugos ministras Arūnas Dulkys gyventojus priima tik Lietuvos Respublikos Vyriausybėje (Gedimino pr. 11, Vilnius) pagal iš anksto sudarytą grafiką (LRV priėmimas).

Sveikatos apsaugos ministerijos priimamojo funkcijos:

  • Teikia informaciją nemokama telefono linija, atsako į elektroniniu paštu pateiktus klausimus
  • Priima ir registruoja gyventojų prašymus / skundus, adresuotus Sveikatos apsaugos ministerijai
  • Konsultuoja asmenis, kaip išdėstyti ar užpildyti reikalingus dokumentus
  • Teikia informaciją apie Ministerijos veiklą ir konsultuoja Ministerijos kompetencijos klausimais, išskyrus atvejus, kai dėl keliamų klausimų sudėtingumo (specifiškumo) ar kompleksiškumo asmenį turi konsultuoti kiti Ministerijos darbuotojai
  • Teikia informaciją apie pateiktų prašymų / skundų nagrinėjimo eigą
  • Informuoja apie pavaldžių įstaigų teikiamas paslaugas ir nurodo kontaktinius asmenis rūpimais klausimais

Asmenis aptarnaujantys darbuotojai:

Sigita Umbražūnienė
Tel. +370 5 268 5110
El. paštas [email protected]

Ramunė Dumbravienė
Tel. +370 5 268 5108
El. paštas [email protected]

Algirdas Čepas
Tel. +370 5 205 3614
El. paštas [email protected]

Rasida Krinickienė
Tel. +370 5 268 5109
El. paštas [email protected]

Lina Simonaitytė
Tel. +370 5 266 1412
El. paštas [email protected]

Hа русском языке консультирует:

Эл. почта [email protected], тел. +370 5 268 5110, +370 5 268 5109, +370 5 266 1412

For inquiries in English please feel free to contact:

e-mail [email protected], phone +370 5 205 3360, +370 5 268 5109, +370 5 266 1412

Asmenų prašymų ir skundų nagrinėjimo Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijoje taisyklės (suvestinė redakcija nuo 2023-03-01)

Kreipimosi formos:

Prašymas   

Prašymas gauti informaciją

Prašymas dėl darbo užmokesčio / darbo stažo

Prašymas išduoti pažymą apie eitas pareigas

Prašymų ir skundų pateikimas:

Prašymas ar skundas raštu turi būti parašytas valstybine kalba arba turėti vertimą į valstybinę kalbą, parašytas įskaitomai, asmens pasirašytas. Prašyme ar skunde raštu turi būti nurodytas asmens vardas, pavardė (jeigu kreipiasi fizinis asmuo) arba įstaigos pavadinimas (jeigu kreipiamasi juridinio asmens vardu), adresas arba kiti kontaktiniai duomenys ryšiui palaikyti, pagal kuriuos asmuo pageidauja gauti atsakymą. 

Teikiant prašymą elektroninėmis ryšių priemonėmis, turi būti pateikta pasirašyto prašymo skaitmeninė kopija arba prašymas turi būti pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu.

Jeigu esate įsitikinęs, kad Jūsų, kaip paciento teisės yra pažeistos sveikatos priežiūros įstaigoje, į kurią kreipėtės dėl paslaugos,  pirmiausia turite teisę kreiptis  į įstaigą, kurioje, Jūsų manymu, buvo pažeistos paciento teisės, ir tik tada, kai  Jūsų netenkins skundo nagrinėjimo rezultatai, turite teisę toliau kreiptis į pacientų skundus nagrinėjančias institucijas, t. y.:

 

Kviečiame pareikšti nuomonę apie asmenų aptarnavimo kokybę tel. +370 5 268 5110, el. paštu [email protected] arba užpildant Asmenų aptarnavimo kokybės vertinimo anketą

Atnaujinimo data: 2024-03-22