Vieši konkursai į Sveikatos apsaugos ministerijai pavaldžių įstaigų vadovų pareigas