>

Viešųjų konsultacijų metinis planas

2024 M. VIEŠŲJŲ KONSULTACIJŲ PLANAS

Nr.

Sprendžiamas klausimas / problema

Preliminarus konsultacijos tikslas

 

 

Data, (iki kada reikalingi konsultacijos rezultatai)

Atsakingas asmuo

1.

Pristatyti Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo pakeitimusPristatyti Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo pakeitimo projektą (toliau – Įstatymo projektas);
Sulaukti pasiūlymų dėl Įstatymo projekto tobulinimo.

2024 m. balandis

Jurgita Pakalniškienė

2.

Pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo 12 val./ dieną 5 d. d./ savaitę ir kitu laiku skubių ambulatorinių paslaugų teikimo užtikrinimas ir įgyvendinimasPristatyti sveikatos apsaugos ministro įsakymo projektą (toliau – Projektas), kuriuo nustatoma pirminės ambulatorinės asmens sveikatos paslaugų teikimo nustatytu darbo ir kitu laiku skubių ambulatorinių paslaugų teikimo tvarka, įgyvendinant Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo 45 str. 4 d., įsigaliosiančią 2024-07-01; 
Sulaukti pasiūlymų dėl Projekto tobulinimo.

2024 m. gegužė

Dainius Kryžanauskas

3.

Dėl automatinių išorinių defibriliatorių (toliau – AID) tinklo kriterijų, įgyvendinant Sveikatos sistemos įstatymo pakeitimą

 

Pristatyti AID tinklo kriterijus, kuriais vadovaujantis AID būtų įrengti viešosiose vietose.  
Sulaukti pasiūlymų dėl galimų kriterijų, į kuriuos atsižvelgiant, būtų plečiamas AID  tinklas. Kriterijai būtų tvirtinami ministro įsakymu.

2024 m. II ketv.

Viktorija Buzytė

4.

Slaugos specialistų profesinės kvalifikacijos prestižo didinimas ir slaugos specialistų įgalinimas, pritraukimas bei išlaikymasPristatyti pradinę slaugos specialistų pakopinių kompetencijų koncepciją ir sulaukti visuomenės bei suinteresuotų grupių pastabų bei pasiūlymų.

2024 m. gegužė-birželis

Diana Smaliukaitė
Artūras Šimkus

 

 

2023 M. VIEŠŲJŲ KONSULTACIJŲ PLANAS

Nr.

Sprendžiamas klausimas / problema

Preliminarus konsultacijos tikslas

 

 

Data, (iki kada reikalingi konsultacijos rezultatai)

Atsakingas asmuo

1.

Dėl Ilgalaikės priežiūros įstatymo projekto

Pristatyti Ilgalaikės priežiūros įstatymo projektą, sulaukti visuomenės ir tikslinių grupių pasiūlymų ir nuomonių dėl įstatymo projekto nuostatų tikslinimo. Tikslinės grupės – ilgalaikės priežiūros paslaugų organizatoriai, paslaugų gavėjai ir jų interesus atstovaujančios NVO, paslaugų teikėjai. Metodas – kvietimas teikti nuomonę ir siūlymus.

2023 m. vasario mėn. 

 

Solveiga Inokaitytė Šmagarienė

2.

Dėl prisirašymo pirminėms odontologinėms paslaugoms modelio keitimas

Pristatyti numatomą prisirašymo prie gydytojo odontologo komandos narių modelį, sulaukti visuomenės ir tikslinių grupių pasiūlymų ir nuomonių. Tikslinės grupės – gydytojo odontologo komanda, paslaugų gavėjai ir jų interesus atstovaujančios NVO, paslaugų teikėjai. Metodas  –  kvietimas teikti nuomonę ir siūlymus.

2023 m. balandžio – gegužės mėn. 

 

Viktorija Buzytė

3.

Dėl sveikatos priežiūros specialistų licencijuojamos veiklos sąlygų laikymosi priežiūros pokyčių

 

Pristatyti sveikatos priežiūros specialistų licencijuojamos veiklos sąlygų laikymosi priežiūros pokyčių viziją ir sulaukti visuomenės bei tikslinių grupių pasiūlymų ir nuomonių. Tikslinė grupė – sveikatos priežiūros specialistai, nevyriausybinės organizacijos. Metodas – kvietimas teikti nuomonę ir siūlymus.

2023 m. balandžio mėn.

Tumas Beinortas,

Diana Prochorova

4.

Dėl sveikatos priežiūros specialistų pritraukimo priemonių

Pristatyti sveikatos priežiūros specialistų pritraukimo priemonių galimą sąrašą ir sulaukti visuomenės bei tikslinių grupių pasiūlymų ir nuomonių. Tikslinė grupė – sveikatos priežiūros specialistai, sveikatos priežiūros įstaigos, nevyriausybinės organizacijos. Metodas – kvietimas teikti nuomonę ir siūlymus.

2023 m. balandžio mėn.

Diana Smaliukaitė

 

2022 M. VIEŠŲJŲ KONSULTACIJŲ PLANAS

Atnaujinimo data: 2024-03-29