>

Konkursai į Sveikatos apsaugos ministerijos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigas