>

Informacija apie Sveikatos apsaugos ministerijoje tvarkomus asmens duomenis

SAM tvarko pretendentų, darbuotojų, pacientų, asmens sveikatos priežiūros specialistų ir kitų duomenų subjektų grupių asmens duomenis, vadovaudamasi Reglamento (ES) 2016/679 6 straipsnio 1 dalies a, b, c, d, e ir f punktais, sveikatos duomenis tvarko, vadovaudamasi 9 straipsnio 1 dalies b, c, g, h, i, j punktais, įgyvendindama Sveikatos sistemos įstatymo, Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo, Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo, Sveikatos draudimo įstatymo, Farmacijos įstatymo ir kitų Lietuvos Respublikos ir Europos sąjungos teisės aktų, reglamentuojančių asmens ir visuomenės sveikatos priežiūrą, farmacinę ir kitą veiklą (pavyzdžiui, vaistinių preparatų reklama, klinikiniai tyrimai ir panašiai), susijusią su farmacijos produktais, sveikatos draudimą, nuostatas.

INFORMACIJA APIE SAM VALDOMOSE INFORMACINĖSE SISTEMOSE IR REGISTRUOSE TVARKOMUS ASMENS DUOMENIS:

1. Visuomenės sveikatos stebėsenos informacinė sistema
2. Visuomenės sveikatos priežiūros specialistų registras
3. Vaikų sveikatos stebėsenos informacinė sistema
4. Nėščiųjų, gimdyvių ir naujagimių sveikatos duomenų tvarkymo informacinė sistema
5. Telemedicinos taikymo rytų ir pietryčių Lietuvos kardiologijoje informacinė sistema
6. Telemedicinos taikymo vidurio ir vakarų Lietuvos kardiologijoje informacinė sistema
7. Išankstinės pacientų registracijos informacinė sistema
8. Elektroninė sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinė sistema
9. Mirties atvejų ir jų priežasčių valstybės registras
10. Lietuvos Respublikos vaistinių preparatų registras (VPREG) 
11. ietuvos Respublikos profesinių ligų valstybės registras
12. Žmogaus audinių, ląstelių ir organų donorų bei recipientų registras
13. Valstybės jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių ir darbuotojų apšvitos registras
14. Kraujo donorų registras
15. Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų praktikos licencijų registras (LICREG)

 INFORMACIJA APIE KITUS SAM TVARKOMUS ASMENS DUOMENIS:

1. Vaizdo stebėjimas
2. Asmenų aptarnavimas, jų prašymų ir skundų nagrinėjima
3. Pacientų siuntimas konsultuotis, išsitirti ir (ar) gydytis Europos ekonominei erdvei priklausančiose valstybėse ir Šveicarijoje
4. Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių įstaigų bei visuomenės informavimo įstatymo nuostatų įgyvendinimas (žurnalistų kontaktinių duomenų tvarkymas)
5. Sutarčių vykdymas ir apskaita, buhalterinė apskaita ir mokėjimo pavedimų administravima
6. Kandidatų į E. sveikatos valdybą atrankos vykdymas ir šio proceso skaidrumo užtikrinimas
7. E. sveikatos valdybos funkcijų įgyvendinimas ir šios veiklos skaidrumo užtikrinimas
8. Darbuotojų duomenų tvarkymas, organizuojant ir tvarkant buhalterinę apskaitą
9. Prašymo leisti teikti jungtinę Lietuvos-Japonijos paraišką mokslinių tyrimų sveikatos srityje projektams vertinimas
10. Privalomas sveikatos tikrinimas dėl užkrečiamųjų ligų
11. Lankytojų registracijos organizavimas
12. Interneto svetainėje esamos informacijos pateikimas bei interneto svetainės administravimas
13. Kandidatų į vyriausybės įgaliotos institucijos pakartotinio sveikatos duomenų naudojimo veiklos stebėsenos komitetą  atrankos vykdymas ir šio proceso skaidrumo užtikrinimas 

SAM PAVALDŽIOS ĮSTAIGOS YRA ŠIŲ INFORMACINIŲ SISTEMŲ IR REGISTRŲ VALDYTOJOS:
 

1.    Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos:
1.1. Lietuvos Respublikos draudžiamųjų privalomuoju sveikatos draudimu registras;
1.2. Privalomojo sveikatos draudimo informacinė sistema SVEIDRA;
1.3. Finansų valdymo ir apskaitos informacinė sistema;
1.4. Detalios paciento lygio sąnaudų apskaitos informacinė sistema;
1.5. Eilių ir atsargų valdymo informacinė sistema;
1.6. Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos Europos Sąjungos socialinės apsaugos duomenų mainų informacinė sistema;
1.7. Kompensuojamųjų ir nekompensuojamųjų vaistinių preparatų ir kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių kainų deklaravimo ir kainynų sudarymo informacinė sistema „iDrug“.
2.    Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos:
2.1. Sveikatos priežiūros technologijų, susijusių su medicinos prietaisais, valdymo informacinė sistema;
2.2. Sveikatos priežiūros įstaigų licencijavimo informacinė sistema;
2.3. Lietuvos sveikatos priežiūros specialistų kompetencijų platformos informacinė sistema.
3.    Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos:
3.1. Užkrečiamųjų ligų ir jų sukėlėjų valstybės informacinė sistema (ULSVIS);
3.2. Užkrečiamųjų ligų, galinčių išplisti ir kelti grėsmę, stebėsenos ir kontrolės informacinė sistema (ULSKIS);
3.3. Tuberkuliozės valstybės informacinė sistema;
3.4. Visuomenės sveikatos saugos informacinė sistema.
4.    VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Žalgirio klinika – Viešosios įstaigos Vilniaus universiteto ligoninės Žalgirio klinikos informacinė sistema.
5.    VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikos:
5.1. Nacionalinė klinikinių sprendimų palaikymo informacinė sistema;
5.2. VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikų telemedicinos informacinė sistema;
5.3. VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikų informacinė sistema.
6.    Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos – Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės viešosios įstaigos Kauno klinikų informacinė sistema.
7.    Higienos institutas:
7.1. Traumų ir nelaimingų atsitikimų stebėsenos informacinė sistema;  
7.2. Asmenų, kurie kreipiasi į asmens sveikatos priežiūros įstaigas dėl psichikos ir elgesio sutrikimų, vartojant narkotines ir psichotropines medžiagas, stebėsenos informacinė sistema.
8.    VšĮ Klaipėdos jūrininkų ligoninė – VšĮ Klaipėdos jūrininkų ligoninės informacinė sistema.
9.    VšĮ Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Kauno ligoninė – Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Kauno ligoninės informacinė sistema.
10.     VšĮ Respublikinė Klaipėdos ligoninė – VšĮ Respublikinės Klaipėdos ligoninės informacinė sistema.
11.    VšĮ Respublikinė Šiaulių ligoninė – VšĮ Respublikinės Šiaulių ligoninės informacinė sistema.
12.    VšĮ Respublikinė Panevėžio ligoninė – VšĮ Respublikinės Panevėžio ligoninės informacinė sistema.
13.    VšĮ Respublikinė Vilniaus universitetinė ligoninė – VšĮ Respublikinės Vilniaus universitetinės ligoninės informacinė sistema.
14.    Lietuvos medicinos biblioteka – Medicinos nomenklatūrų ir klasifikatorių valdymo informacinė sistema.
15.    Radiacinės saugos centras – Radiacinės saugos informacinė sistema.
16.    Sveikatos apsaugos ministerijos Ekstremalių sveikatai situacijų centras – Ekstremalių situacijų valdymo informacinė sistema.

Atnaujinimo data: 2024-02-22