Antikorupcinės iniciatyvos

Skaidrus sveikatos sektorius 2023 

Antikorupcinių iniciatyvų sveikatos sektoriuje apdovanojimai

Skaidrus sveikatos sektorius atveria galimybes sveikatos paslaugas gauti laiku, pasitikint ir gerbiant vieni kitus – medikus, pacientus. Dirbti sveikatos sektoriuje ir dalyvauti gydymo procese skaidriai reiškia išlikti oriam prieš save ir kitus. 
Kiekviena skaidrumo iniciatyva turėtų skatinti atsakingą elgesį organizuojant ir naudojantis sveikatos priežiūros paslaugomis. Tam reikia visų pasiryžimo ir sąmoningumo. 
Skaidrumo siekį vertinkime ir kaip postūmį ieškoti ir kurti naujus paslaugų metodus ir priemones, kad niekam neliktų galimybių ir noro veikti neskaidriai. 
Norint būti skaidraus sveikatos sektoriaus kūrėjais ir liudininkais, svarbus visų indėlis – kurkime tai kartu. 


Pagarbiai 
Arūnas Dulkys 
Sveikatos apsaugos ministras 

Kviečiame teikti kandidatūras antikorupcinių iniciatyvų sveikatos sektoriuje apdovanojimams 2023 

Siekdama didinti atsparumą korupcijai sveikatos priežiūros sektoriuje, Sveikatos apsaugos ministerija organizuoja konkursą „Skaidrus sveikatos sektorius 2023“, skirtą Tarptautinei antikorupcijos dienai paminėti. Šia proga gruodžio 5 d. bus pagerbti labiausiai prisidėję kuriant skaidresnę sveikatos sistemą šiose kategorijose: žurnalistas(-ė), gydymo įstaiga arba iniciatyva, medikas(-ė). Prašome teikti kandidatus iki lapkričio 16 dienos. 

Kas gali siūlyti kandidatus 
Reikšmingai prisidėjusio skaidrinant sektorių žurnalisto nominacijai – žiniasklaidos priemonių vyr. redaktoriai, redaktoriai; 
Už didžiausią pokytį skaidrinant sektorių – sveikatos priežiūros įstaigų ir nevyriausybinių organizacijų atstovai; 
Už asmeninę lyderystę skaidrinant sektorių – sveikatos priežiūros įstaigų ir nevyriausybinių organizacijų atstovai. 

Ką vertins komisija 
Komisija vertins antikorupcinės iniciatyvos veiklą, įgyvendintus / tęsiamus projektus (nuo 2023 m. sausio 1 d. iki 2023 m. lapkričio 16 d.), kuriuose pristatomos antikorupcijos gerosios praktikos, iniciatyvos, akcijos, žurnalistiniai tyrimai, projektai, renginiai ar įstaigose diegiamos naujovės. 

Iki kada ir kaip pateikti 
Kandidatūras prašome teikti iki 2023 m. lapkričio 16 d. siunčiant el. paštu [email protected]. Prašome nurodyti žurnalisto, mediko, gydymo įstaigos kontaktinę informaciją (nominuojamo asmens pavardę, pavadinimą, gydymo įstaigos pavadinimą, antikorupcinės iniciatyvos aprašymą). 

Apdovanojimai
Geriausios iniciatyvos ir lyderiai bus pagerbt specialiai renginiui sukurta atminimo dovana.  

Kodėl verta dalyvauti
Dalyvavimas konkurse suteikia galimybę ne tik sulaukti prasmingo įvertinimo, bet ir prisidėti puoselėjant visuomenės gerovei būtinas vertybes – atvirumą, skaidrumą, pasitikėjimą, pagarbą žmogaus teisėms ir orumui. 

Kas yra antikorupcinė iniciatyva
Antikorupcine iniciatyva laikoma veikla (akcijos, renginiai, projektai, sveikatos priežiūros įstaigos darbuotojo ar jų grupės ženklus, reikšmingas indėlis, žurnalistiniai tyrimai, straipsniai, publikacijos, laidos, kitos einamaisiais metais įgyvendintos originalios antikorupcinės priemonės sveikatos sistemoje), kuria reikšmingai prisidedama prie antikorupcinės aplinkos kūrimo, bei darbuotojų ir / ar visuomenės antikorupcinio potencialo didinimo. Komisija į pretendentų sąrašą gali įtraukti antikorupcijos tema kūrusius žurnalistus, kurių kandidatūros redaktoriai nepateikė.  

Platesnė informacija: Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2023 m. spalio 12 d. įsakymas Nr. V-1080 „Dėl Antikorupcinių iniciatyvų sveikatos sistemoje atrankos komisijos sudarymo ir Antikorupcinių iniciatyvų sveikatos sistemoje atrankos organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

Kontaktai informacijai 
Neringa Lipskienė, Sveikatos apsaugos ministerijos Korupcijos prevencijos ir vidaus tyrimų skyriaus patarėja, tel. nr. +370 5 205 529, el. p. [email protected]

Atnaujinimo data: 2023-12-03