>

Viešųjų konsultacijų dėl ilgalaikės priežiūros paslaugų teikimo modelio planas

Eilės nr.Sprendžiamas klausimas/problemaTikslinė grupėKonsultacijos tikslasKonsultacijos metodasData (iki kada reikalingi konsultacijos rezultatai)
1Dėl ilgalaikės priežiūros paslaugų teikimo organizavimoPaslaugų organizatoriai, užtikrinsiantys IPP paslaugų teikimą savivaldybės gyventojams (savivaldybių administracijų atstovai, savivaldybių gydytojai, savivaldybių socialinių paslaugų skyrių atstovai)Sulaukti pasiūlymų dėl IPP teikimo modelio projekto (paslaugų organizavimo ir teikimo tvarkos, paslaugų poreikio vertinimo, darbo organizavimo vieno langelio principu galimybių), identifikuoti trūkstamus institucinės, bendruomenių ir namų sąlygomis teikiamos ilgalaikės priežiūros išteklius (infrastruktūra, reikalingi specialistai)Apskritojo stalo diskusija/kvietimas teikti siūlymus2022 m. gegužės 5 d.
2Dėl paslaugų teikimo tvarkos Ilgalaikės priežiūros paslaugų dienos centrePaslaugų teikėjai (vieši ir privatūs sveikatos ir socialines paslaugas teikiantys subjektai, įstaigų asociacijos)Sulaukti pasiūlymų dėl IPP teikimo modelio projekto, paslaugų teikimo tvarkos Ilgalaikės priežiūros paslaugų dienos centre, socialinių ir sveikatos paslaugų integravimo alternatyvųApskritojo stalo diskusija/kvietimas teikti siūlymus

2022 m. gegužės 17 d.

3Dėl ilgalaikės priežiūros paslaugų teikimo tvarkos stacionarinėse asmens sveikatos priežiūros įstaigosePaslaugų teikėjai (vieši ir privatūs sveikatos ir socialines paslaugas teikiantys subjektai, įstaigų asociacijos)

Sulaukti pasiūlymų dėl IPP teikimo modelio projekto, paslaugų teikimo tvarkos stacionarinėse asmens sveikatos priežiūros įstaigose, socialinių ir sveikatos paslaugų integravimo  alternatyvų

Apskritojo stalo diskusija/kvietimas teikti siūlymus2022 m. gegužės 19 d.
4Dėl ilgalaikės priežiūros paslaugų apimties, paslaugų gavėjų, teikimo tvarkosPaslaugų gavėjai (pacientų organizacijos, NVO)Pristatyti IPP teikimo modelio projektą (tikslus, paslaugų tipus, paslaugų gavėjų grupes, teikiamas paslaugas), sulaukti nuomonės dėl paslaugų gavėjų galimybių prisidėti prie IPP apmokėjimo

Kvietimas teikti siūlymus/viešas klausymas

2022 m. gegužės 26 d.

5Dėl ilgalaikės priežiūros paslaugų finansavimo sistemosFM, VLK, SAM, SOCMIN, privačios draudimo bendrovėsSulaukti pasiūlymų dėl IPP  finansavimo šaltinių, finansavimo sistemos alternatyvųApskritojo stalo diskusija/kvietimas teikti siūlymus2022 m. gegužės 31 d.
6Dėl Ilgalaikės priežiūros įstatymo projektoIlgalaikės priežiūros paslaugų organizatoriai, paslaugų gavėjai ir jų interesus atstovaujančios NVO, paslaugų teikėjai

Pristatyti Ilgalaikės priežiūros įstatymo projektą, sulaukti visuomenės ir tikslinių grupių pasiūlymų ir nuomonių dėl Įstatymo projekto nuostatų tikslinimo.

Kvietimas teikti siūlymus/viešas klausymas2022 m. liepos 15 d.  

Atnaujinimo data: 2023-12-03