>

Asmenų aptarnavimo kokybės vertinimo anketa

 

Kokiu būdu kreipėtės į ministeriją?
Jūsų kreipimosi priežastis:
Kitos priežastys (įrašykite)
Kaip Jūs vertinate ministerijos darbuotojų pasiekiamumą?

Prisiminkite ir įvertinkite paskutinę savo patirtį, kai kreipėtės į ministeriją (tiesiogiai, telefonu, raštu , el. paštu, per E. pilietis sistemą).

Asmenų aptarnavimas „vieno langelio“ principu (buvau iš karto nukreiptas pas specialistą, kuris atsakė į mano klausimus)
 • Jūsų įvertinimas:
  Labai neigiamaiLabai teigiamai
Darbuotojas buvo paslaugus, mandagus
 • Jūsų įvertinimas:
  Labai neigiamaiLabai teigiamai
Buvo suteikta išsami informacija apie skundo, prašymo nagrinėjimo eigą ir terminus
 • Jūsų įvertinimas:
  Labai neigiamaiLabai teigiamai
Gautas atsakymas buvo aiškus ir išsamus (papildomai kreiptis dėl to paties klausimo nereikėjo)
 • Jūsų įvertinimas:
  Labai neigiamaiLabai teigiamai
Kaip Jūs vertinate tinklapyje pateikiamos informacijos aiškumą ir suprantamumą?
Kaip Jūs vertinate informaciją apie ministerijos darbo laiką ir galimus kreipimosi būdus:
Kaip Jūs vertinate asmenų aptarnavimo ministerijoje kokybę?
Kokių turėtumėte pasiūlymų, kaip būtų galima pagerinti asmenų aptarnavimo ministerijoje kokybę?