>

Teisės aktų ir jų projektų antikorupcinis vertinimas

Teisės aktų ir jų projektų antikorupcinis vertinimas

Teisės aktų ar jų projektų antikorupcinis vertinimas yra viena iš Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatyme nustatytų korupcijos prevencijos priemonių. Antikorupcinio vertinimo metu vertinamas esamas ar numatomas teisinis reguliavimas, jeigu rengiamame teisės akte numatoma reguliuoti visuomeninius santykius, siekiant nustatyti teisinio reguliavimo trūkumus, galinčius sudaryti sąlygas korupcijai pasireikšti, pasielgti nesąžiningai, neteisingai, neskaidriai, neobjektyviai, taip pat siekiant pagerinti priimamų teisės aktų kokybę.

 Vertinimą atliekamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 8 straipsnio nuostatomis, teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. kovo 12 d. nutarimu Nr. 243 „Dėl teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo taisyklių patvirtinimo".

Galiojančius teisės aktus antikorupciniu požiūriu vertina Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba.

Naujausias parengtas antikorupcinio teisės aktų ar jų projektų vertinimo pažymas ir išvadas rasite lrs.lt

Daugiau apie teisės aktų antikorupcinį vertinimą rasite Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos interneto svetainėje.

Atnaujinimo data: 2023-12-03