>

Tyrimai ir analizės

Teisės aktų nustatyta tvarka užsakytų ir iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto finansuojamų ar pačios ministerijos atliktų tyrimų ir analizių dėl numatomo teisinio reguliavimo nėra.

Atnaujinimo data: 2023-12-03