>

Sveikatos apsaugos ministerijos misija

Gyventojų sveikatos stiprinimas, išsaugojimas ir grąžinimas. Kokybiška, saugi ir visiems vienodai prieinama sveikatos priežiūra bei ligų prevencija.

Veiklos prioritetai

  1. Pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų plėtra ir pacientų registracijos pas specialistą sistemos pertvarka.
  2. Slaugos paslaugų plėtros priemonių įvedimas.
  3. Infrastruktūros pertvarka ir pritaikymas gyventojų poreikiams, efektyvumo paskatų sukūrimas.
  4. Priemonių išlaidų vaistams sumažėti sukūrimas.
  5. Naujų sveikos gyvensenos ir prevencijos paskatų sukūrimas.


Strateginiai ministerijos tikslai

  • Skatinti sveiką gyvenseną, saugoti ir stiprinti sveikatą, vykdyti ligų prevenciją.
  • Organizuoti kokybišką, saugią ir prieinamą sveikatos priežiūrą.
  • Užtikrinti, kad Lietuvos Respublikoje būtų prieinami, geros kokybės, saugūs ir veiksmingi vaistai, gerinantys ir stiprinantys žmonių sveikatą, užtikrinant racionalų vaistų ir valstybės biudžeto bei gyventojų lėšų vartojimą.
  • Užtikrinti nemokamą iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto kompensuojamą sveikatos priežiūrą.

Atnaujinimo data: 2024-03-22