>

Paskatinimai ir apdovanojimai

Daugiau informacijos: Personalo valdymo skyrius

 • Vienos pareiginės algos dydžio išmoka už labai gerą tarnybinę veiklą skirta 6-iems valstybės tarnautojams
 • Už labai gerą tarnybinę veiklą 9-iems valstybės tarnautojams suteikta iki 5 mokamų poilsio dienų
 • Už labai gerą tarnybinę veiklą 4-iems valstybės tarnautojams skirtas kvalifikacijos tobulinimo finansavimas  ne didesne kaip valstybės tarnautojo vienos pareiginės algos dydžio suma per metus
 • Vienos pareiginės algos dydžio išmoka už labai gerą tarnybinę veiklą skirta 7-iems valstybės tarnautojams
 • Už labai gerą tarnybinę veiklą 35-iems valstybės tarnautojams suteikta iki 5 mokamų poilsio dienų
 • Už labai gerą tarnybinę veiklą 2-iems valstybės tarnautojams skirtas kvalifikacijos tobulinimo finansavimas  ne didesne kaip valstybės tarnautojo vienos pareiginės algos dydžio suma per metus
 • Vienos pareiginės algos dydžio išmoka už labai gerą tarnybinę veiklą skirta 7-iems valstybės tarnautojams
 • Vienos pareiginės algos dydžio piniginė išmoka skirta 4-am valstybės tarnautojams už asmeninį išskirtinį indėlį įgyvendinant įstaigai nustatytus tikslus arba pasiektus rezultatus ir įgyvendintus uždavinius
 • Iki 5 mokamų poilsio dienų suteikta 18-ai valstybės tarnautojų
 • Vienkartinė piniginė išmoka Vyriausybės nustatyta tvarka skirta 64-iems valstybės tarnautojams
 • Padėka už labai gerą tarnybinę veiklą skirta 2-iems valstybės tarnautojams
 • Padėka už indėlį į sveikatos apsaugos sistemą skirta 1-am valstybės tarnautojui
 • Iki 5 mokamų poilsio dienų suteikta 31-am valstybės tarnautojui
 • Padėka už labai gerą tarnybinę veiklą skirta 12-kai valstybės tarnautojų
 • Vardinė dovana skirta 1 valstybės tarnautojui
 • Iki 2 pareiginių algų dydžio pinigine išmoka skirta 1 valstybės tarnautojui už asmeninį išskirtinį indėlį įgyvendinant įstaigai nustatytus tikslus arba pasiektus rezultatus ir įgyvendintus uždavinius
 • Iki 5 mokamų poilsio dienų suteikta 28 valstybės tarnautojams

Atnaujinimo data: 2024-02-22