>

Farmacinė ir kita su tuo susijusi veikla

Farmacija – sveikatos apsaugos sistemos dalis, nuo kurios priklauso žmogaus sveikata, gyvenimo kokybė ir visos valstybės socialinė gerovė. Lietuvoje vaistų politikos formavimui ir įgyvendinimui skiriamas ypatingas dėmesys.

Vienas svarbiausių vaistų politikos tikslų – užtikrinti, kad vaistų rinkoje būtų kokybiški, saugūs, veiksmingi vaistiniai preparatai. Esminiai farmacinės veiklos reguliavimo principai nustatyti Farmacijos įstatymu. Jie detalizuojami Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimuose, sveikatos apsaugos ministro įsakymuose. Lietuvoje farmacinę veiklą ir vaistų rinką kontroliuoja Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos. Sveikatos politikų dėmesys skiriamas vaistų kompensavimui, kurio pagrindiniai principai nustatyti LR sveikatos draudimo įstatyme, taip pat vaistų rinkos kontrolės efektyvumui.

Įgyvendinant Laisvo asmenų judėjimo nuostatas, pripažįstami ne Lietuvos Respublikoje išduoti farmacijos diplomai ir kiti profesinės kvalifikacijos dokumentai. Lietuvos piliečiams, vykstantiems į kitą ES valstybę narę ir siekiantiems toje valstybėje narėje vykdyti farmacinę veiklą išduodamos pažymos dėl įgytos profesinės kvalifikacijos atitikties Europos Sąjungos direktyvų reikalavimams.

Vaistų registracija, pramoninė gamyba, didmeninis jų platinimas, farmakologinis budrumas, klinikiniai tyrimai, informacija apie vaistus ir reklama, farmacijos specialistų veikla Europos Bendrijoje yra reglamentuoti. ES farmacijos teisyno nuostatos yra perkeltos į nacionalinę teisę.

Atnaujinimo data: 2023-12-03