Projektas „Išmintingasis vaistų sąrašas“ Nr. 08.4.2-ESFA-V-613-01-0001

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija kartu su Valstybine vaistų kontrolės tarnyba, Valstybine ligonių kasa ir teritorinėmis ligonių kasomis, Higienos institutu, Vilniaus ir Lietuvos sveikatos mokslų universitetais (projekto partneriai), įgyvendina 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonės Nr. 08.4.2-ESFA-V-613 „Sveiko senėjimo skatinimo iniciatyvos“ projektą „Išmintingasis vaistų sąrašas“ (Nr. 08.4.2-ESFA-V-613-01-0001) (toliau – Projektas). Projektas yra finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis.

Projekto vykdymo laikas

2019-09 mėn. – 2023-08 mėn.

Bendra projekto vertė

389 485,96 Eur

Projekto uždaviniai

  • Organizuoti nepriklausomus mokymus sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistams apie racionalų vaistų skyrimą ir vartojimą, vaistų skyrimo ypatumus geriatrijoje, ypatingo atsargumo skiriant vyresnio amžiaus žmonėms reikalaujančias vaistų grupes ir jų metu apmokyti 1500 specialistų.
  • Parengti į vyresnio amžiaus gyventojus orientuotą leidinį apie racionalų vaistų vartojimą.
  •  Organizuoti seminarus gyventojams, kuriuose bus pristatomi racionalaus vaistų vartojimo principai ir atsakoma į pacientų bendruomenei kylančius klausimus apie racionalų vaistų vartojimą. Minėtų seminarų metu numatoma apmokyti 500 pacientų.
  • Vykdyti informacinę kampaniją, kuria bus siekiama informuoti visuomenę ir gerinti gyventojų supratimą apie racionalų vaistų vartojimą, gydymo režimo laikymosi svarbą, netinkamo vaistų vartojimo pavojus sveikatai.

Projekto veiklos

  • Informacijos apie racionalų vaistų vartojimą skleidimas organizuojant mokymus sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistams bei parengiant jiems skirtą elektroninį leidinį.
  • Informacijos apie racionalų vaistų vartojimą skleidimas organizuojant seminarus pacientams ir parengiant jiems skirtą leidinį.
  • Informacijos apie racionalų vaistų vartojimą skleidimas parengiant infografikus, lankstinukus, vaizdo/animuotų informacinių filmukus bei vaizdo/animuotų informacinių filmukų transliacija.

Laukiami rezultatai

Įgyvendinus Projektą, pagerės visuomenės, ypač vyresnio amžiaus žmonių, informuotumas apie racionalų vaistų vartojimą, tam tikrų vaistų grupių vartojimo ypatumus, gydymo režimo laikymosi svarbą, rizikas sveikatai, susijusias su neracionaliu vaistų vartojimu, paciento veiksmus pasireiškus įtariamai nepageidaujamai reakcijai į vaistą, bus pagilintos sveikatos priežiūros, farmacijos specialistų žinios apie racionalų vaistų skyrimą ir vartojimą, išleisti leidiniai apie racionalų vaistų vartojimą, kurie bus prieinami visuomenei ir projektui pasibaigus. Tikėtina, kad visuomenė, įgijusi daugiau žinių apie vaistų vartojimą, racionaliau vartos vaistus, atitinkamai pagerės gyventojų sveikata ir gyvenimo kokybė.

Informacija apie parengtus ir išleistus leidinius

Lankstinukas apie racionalų vaistų vartojimą (skirtas gyventojams)

Leidinys „Racionalus vaistų vartojimas“ (skirtas gyventojams)

Informaciniai filmukai apie racionalų vaistų vartojimą:

1) Informacinis filmukas

2) Informacinis filmukas

Infografikai:

1 infografikas - Racionalaus vaistų vartojimo principai.
2 infografikas - Įtariamos nepageidaujamos reakcijos
3 infografikas - Vaistų įsigijimas teisėtose vietose.
4 infografikas - Generiniai vaistai. Skatinimas juos rinktis.
 

Kontaktai:
Anželika Oraitė, projekto vadovė, Sveikatos apsaugos ministerija tel. +370 5 266 1443, [email protected]
Miglė Domeikienė, projekto koordinatorė ir administratorė, Sveikatos apsaugos ministerija tel. +370 52648755, [email protected]
Gražina Bobelienė, projekto koordinatorė, Sveikatos apsaugos ministerija tel. +370 5 264 8752, [email protected]

Atnaujinimo data: 2024-03-23