Geriamojo vandens įstatymo 2 straipsnio 2 dalis:

Geriamasis vanduo – neparuoštas ar paruoštas vanduo, įskaitant šaltinio vandenį, skirtas gerti, virti, ruošti maistui ar naudoti kitoms buities reikmėms ir gyvenamosios, ir negyvenamosios paskirties pastatuose, neatsižvelgiant į jo kilmę ir į tai, ar jis tiekiamas iš skirstomojo tinklo, cisternos, buteliais ar kita tara, taip pat bet koks vanduo, maisto tvarkymo subjektų naudojamas žmonėms vartoti skirtiems maisto produktams ar medžiagoms gaminti, perdirbti, konservuoti arba tiekti rinkai.

LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISĖS AKTAI SUSIJĘ SU GERIAMUOJU VANDENIU

Lietuvos Respublikos geriamojo vandens įstatymas (aktuali redakcija)

Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymas (aktuali redakcija)

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 23 d. įsakymas Nr. V-455 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 24:2023 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ patvirtinimo“ (aktuali redakcija)

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. birželio 22 d. įsakymas Nr. V-513 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 43:2020 „Šuliniai ir versmės: įrengimo ir priežiūros saugos sveikatai reikalavimai“ patvirtinimo“ (aktuali redakcija)

Naudingos nuorodos:

http://ec.europa.eu/environment/water/index_en.htm

http://www.who.int/water_sanitation_health/en/

Atnaujinimo data: 2023-12-03