copyright

Šioje svetainėje yra naudojami slapukai (angl. "cookies").


Visuomenės sveikatos priežiūra savivaldybėse

METODINĖ MEDŽIAGA VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURŲ VEIKLAI

VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURŲ KONTAKTAI

SVSB PATEIKTI MAISTO PRODUKTAI "RAKTO SKYLUTĖS" ŽENKLINIMUI

 

AKTUALI INFORMACIJA

2020 m. rugsėjo 9 d. įvyko Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos valstybinių (valstybės perduotų savivaldybėms) visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų vykdymo priežiūros komisijos posėdis. Jame buvo patikslinti 2020 m. veiklos prioritetai bei patvirtinti 2021 m. veiklos prioritetai:

     1. Valstybinių (valstybės perduotų savivaldybėms) visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų vykdymo 2021 m. veiklos prioritetų vertinimo kriterijų reikšmių (pusmečio / metų) planas.

     2. Valstybinių (valstybės perduotų savivaldybėms) visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų vykdymo 2020 m. veiklos prioritetų vertinimo kriterijų reikšmių (pusmečio / metų) planas (papildytas).


Valstybinių (valstybės perduotų savivaldybėms) visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų vykdymo 2020 metams prioritetai ir vertinimo kriterijai bei jų reikšmių apskaičiavimo techniniai priedai, patvirtinti LR Sveikatos apsaugos ministerijos Valstybinių (valstybės perduotų savivaldybėms) visuomenės sveikatos priežiūros komisijos 2019-12-20 protokolu Nr. LP-409


Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2019 m. lapkričio 27 d. įsakymas Nr. V-1352 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. lapkričio 10 d. įsakymo Nr. V-1154 „Dėl Valstybės biudžeto specialios tikslinės dotacijos, skiriamos savivaldybių biudžetams Sveikatos apsaugos ministerijos kuruojamoms valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) visuomenės sveikatos priežiūros funkcijoms vykdyti, planavimo, paskirstymo, naudojimo ir atsiskaitymo už ją tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo


Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2019 m. liepos 2 d. įsakymas Nr.V-767 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. lapkričio 10 d. įsakymo Nr. V-1154 „Dėl valstybės biudžeto specialios tikslinės dotacijos, skiriamos savivaldybių biudžetams Sveikatos apsaugos ministerijos kuruojamoms valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) visuomenės sveikatos priežiūros funkcijoms vykdyti, planavimo, paskirstymo, naudojimo ir atsiskaitymo už ją tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. lapkričio 10 d. įsakymu Nr. V-1154 „Dėl Valstybės biudžeto specialios tikslinės dotacijos, skiriamos savivaldybių biudžetams Sveikatos apsaugos ministerijos kuruojamoms valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) visuomenės sveikatos priežiūros funkcijoms vykdyti, planavimo, paskirstymo, naudojimo ir atsiskaitymo už ją tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“


Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. gruodžio 27 d. įsakymas Nr. V-1528 „Dėl sveikatos apsaugos ministro 2014 m. lapkričio 10 d. įsakymo Nr. V-1154 „Dėl valstybės biudžeto specialios tikslinės dotacijos, skiriamos savivaldybių biudžetams sveikatos apsaugos ministerijos kuruojamoms valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) visuomenės sveikatos priežiūros funkcijoms vykdyti, planavimo, paskirstymo, naudojimo ir atsiskaitymo už ją tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“


Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. gruodžio  21   d. įsakymas Nr. V-1507  „Dėl 2019 m. skiriamos specialiosios tikslinės dotacijos sveikatos apsaugos ministerijos kuruojamoms valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) visuomenės sveikatos priežiūros funkcijoms vykdyti savivaldybėms sąrašo patvirtinimo“


Savivaldybių visuomenės sveikatos biurų konferencijos 2018-12-14 medžiaga:

      A.Ščeponavičiaus pranešimas - VSB prioritetai

      I.Gudanavičienės pranešimas - Vaikų mitybos priežiūra

      S.Bieliūnės pranešimas - Ankstyvoji intervencija


Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. gruodžio 18 d. įsakymas Nr. V- 1459  „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. spalio 11 d. įsakymo Nr. V-932 „Dėl specialios tikslinės dotacijos, skirtos valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) visuomenės sveikatos priežiūros funkcijoms vykdyti, poreikio apskaičiavimo  metodikos patvirtinimo“ pakeitimo“ 


Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m.  gruodžio 18 d. įsakymas Nr. V-1461 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. sausio 23 d.  įsakymo Nr. V-70 „Dėl rekomenduojamų visuomenės sveikatos specialistų pareigybių steigimo savivaldybėse“ pakeitimo“


Savivaldybių vykdomų visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų  įgyvendinimo 2017 m. ataskaitų suvestinė


2017 m. Suvestinė savivaldybių visuomenės sveikatos stebėsenos ataskaita


Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2017 m. sausio 24 d. įsakymas Nr. V-83 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. lapkričio 10 d. įsakymo Nr. V-1154 „Dėl Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos, skiriamos savivaldybių biudžetams sveikatos apsaugos ministerijos kuruojamoms valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) visuomenės sveikatos priežiūros funkcijoms vykdyti, planavimo, paskirstymo, naudojimo ir atsiskaitymo už ją tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“


Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. sausio 23 d.  įsakymas Nr.V-71 "Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. lapkričio 15 d. įsakymo Nr. V-918  „Dėl savivaldybės visuomenės sveikatos biure privalomų pareigybių sąrašo ir joms keliamų kvalifikacinių reikalavimų patvirtinimo“ pakeitimo"


Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. sausio 23 d. įsakymas Nr. V-70 " Dėl rekomenduojamų visuomenės sveikatos specialistų pareigybių steigimo savivaldybėse"


Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2017 m. gruodžio 29 d. įsakymas Nr. V-1507 „Dėl 2018 m. skiriamos specialios tikslinės dotacijos Sveikatos apsaugos ministerijos kuruojamoms valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) visuomenės sveikatos priežiūros funkcijoms vykdyti savivaldybėms sąrašo patvirtinimo“


Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2017 m. gruodžio 19 d. įsakymas
„Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro  2013 m. spalio 11 d. įsakymo Nr. V-932 „Dėl valstybinėms (valstybės perduotoms  savivaldybėms) visuomenės sveikatos priežiūros funkcijoms vykdyti reikalingų lėšų apskaičiavimo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo“


Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2017 m. rugpjūčio 30 d. įsakymas Nr. V-1030 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro  2013 m. spalio 11 d. įsakymo Nr. V-932 „Dėl Valstybinėms (Valstybės perduotoms  savivaldybėms) visuomenės sveikatos priežiūros funkcijoms vykdyti reikalingų lėšų apskaičiavimo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo“


Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2017 m. birželio 15 d. įsakymas Nr.V-749 „Dėl 2017 m. skiriamos specialiosios tikslinės dotacijos sveikatos apsaugos ministerijos kuruojamoms valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) visuomenės sveikatos priežiūros funkcijoms vykdyti paskirstymo tarp savivaldybių sąrašo patvirtinimo“


Suvestinė 2016 m. Savivaldybių visuomenės sveikatos stebėsenos ataskaita (preliminari)


Suvestinė savivaldybių vykdomų visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų įgyvendinimo 2016 metais ataskaita (preliminari)


Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos  ministro 2017 m. sausio 4 d. įsakymas Nr.V-13 „Dėl 2017 m. skiriamos specialiosios tikslinės dotacijos Sveikatos apsaugos ministerijos kuruojamoms valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) visuomenės sveikatos priežiūros funkcijoms vykdyti paskirstymo tarp savivaldybių sąrašo patvirtinimo“


Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro  2016 m.  rugsėjo 30 d. įsakymas Nr. V-1131 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. V-1562 „Dėl 2016 m. skiriamos specialiosios tikslinės dotacijos Sveikatos apsaugos ministerijos kuruojamoms Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) visuomenės sveikatos priežiūros funkcijoms vykdyti paskirstymo tarp savivaldybių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“


Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. rugpjūčio  5 d. įsakymas Nr. V-996 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. spalio 11 d. Įsakymo Nr. V-932 „Dėl valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) visuomenės sveikatos priežiūros funkcijoms vykdyti reikalingų lėšų apskaičiavimo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo“


Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. liepos 21 d. įsakymas Nr. V-976 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. lapkričio 10 d. įsakymo Nr. V-1154 „Dėl valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos, skiriamos savivaldybių biudžetams Sveikatos apsaugos ministerijos kuruojamos (valstybės perduotoms savivaldybėms) visuomenės sveikatos priežiūros funkcijoms vykdyti, planavimo, paskirstymo, naudojimo ir atsiskaitymo už ją tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“


Savivaldybių vykdomų visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų įgyvendinimo 2015 m. ataskaitų vertinimo ataskaita

Suvestinė 2015 m. savivaldybių visuomenės sveikatos stebėsenos ataskaita


Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. gruodžio 30 d. įsakymas Nr. V-1562 "Dėl 2016 m. skiriamos specialiosios tikslinės dotacijos sveikatos apsaugos ministerijos kuruojamoms valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) visuomenės sveikatos priežiūros funkcijoms vykdyti paskirstymo tarp savivaldybių sąrašo patvirtinimo" – paskelbta 2015 m. gruodžio 31 d.!


Visuomenės sveikatos stiprinimo paslaugų teikimo gairės (metodiniai patarimai, 2015 m.)


Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. lapkričio 18 d. įsakymas Nr. V-1311 "Dėl Lietubos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. kovo 2 d. įsakymo Nr. V-292 "Dėl savivaldybės vykdomų visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų įgyvendinimo ataskaitos formos patvirtinimo" pakeitimo"


Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. rugsėjo 11 d. įsakymas Nr. V-1041 "Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. V-1449 "Dėl 2015 m. skiriamos specialiosios tikslinės dotacijos sveikatos apsaugos ministerijos kuruojamoms valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) visuomenės sveikatos priežiūros funkcijoms vykdyti paskirstymo tarp savivaldybių sąrašo patvirtinimo" pakeitimo". 


Savivaldybių vykdomų visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų įgyvendinimo 2014 m. suvestinė ataskaita


Suvestinė savivaldybių visuomeneės sveikatos stebėsenos ataskaita


2015 metų III ketvirtčio Apsinuodijimo atvejo tyrimo protokolų apžvalga


2015 m. lapkričio 10 d. Rokiškyje vyko Sveikatos apsaugos ministerijos konferencija „Visuomenės sveikatos priežiūros aktualijos savivaldybėse“: