• 2021 m. gegužės 24 d. įsakymu V-1195 sveikatos apsaugos ministras (drauge su kitomis šį ženklą naudojančiomis šalimis)  atnaujino "Rakto skylutės" kriterijus. Jie atitinka kriterijus, taikomus visose šią ženklinimo sistemą taikančiose valstybėse.
  • Sveikatos apsaugos ministras 2018 m. balandžio 10 d. įsakymu Nr. V-394 patvirtino naują Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašo redakciją, pagal kurią sveikatai palankesniems maisto produktams, atitinkantiems "Rakto skylutės" kriterijus, tiekiamiems į šias įstaigas, teikiamas prioritetas. Tai naudinga žinoti dalyvaujantiems viešuosiuose konkursuose.
  • 2017 m. vasario 23 d. įsakymu V-213 sveikatos apsaugos ministras patvirtino atnaujintus "Rakto skylutės" kriterijus. Jie atitinka kriterijus, taikomus visose šią ženklinimo sistemą taikančiose valstybėse.
  • 2016 m. spalio mėn. Europos Komisija notifikavo Lietuvos atnaujintus "Rakto skylutės" simboliu ženklinamų maisto produktų kriterijus.
  • 2016 m. prie ES šalių, naudojančių "Rakto skylutės" simbolį, prisijungė Makedonija. Ji  pasirašė sutartį su Švedija, kuri yra šio ženklo savininke. Tai jau 6-ta šalis, naudojanti šį simbolį žymėti sveikatai palankesniems maisto produktams.
  • 2015 m. "Rakto skylutės" simbolį taikančios Šiaurės šalys vieningai atnaujino maisto kriterijus.
  • 2014 m. sausio mėn. Sveikatos apsaugos ministras patvirtino pirmuosius maisto produktų ženklinimo "Rakto skylutės" simboliu kriterijus.
  • 2013 m. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba bei Švedijos nacionalinė maisto agentūra pasirašė sutartį dėl tarptautinio simbolio "Rakto skylutė" naudojimo Lietuvoje.
  • 1989 m. Švedija įteisino kriterijus sveikatai palankesniam maistui ir pradėjo tokį maistą ženklinti simbolu "Rakto skylutė". Netrukus prie šios ženklinimo sistemos prisijungė Danija ir Norvegija, o vėliau Islandija.

Atnaujinimo data: 2023-12-03