Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija papildė Pritaikyto maitinimo valgiaraščių sudarymo rekomendacijas(toliau ‒ Rekomendacijos). Rekomendacijos skirtos užtikrinti tam tikro sveikatos sutrikimo (alergija tam tikriems maisto produktams, virškinimo sistemos ligos ar remisinės jų būklės ir kt.) nulemtus, asmens maistinių medžiagų ir energijos poreikius, parenkant toleruojamus maisto produktus, jų gamybos būdą, konsistenciją ir valgymo režimą asmenims, esantiems organizuotuose kolektyvuose. Jei asmeniui skiriamas pritaikytas maitinimas, rekomenduojama kartą per metus konsultuotis su gydytoju dietologu. Esant sunkiai alergijos formai, ribojant pagrindinius maisto produktus (arba net keletą iš jų), būtinas periodinis (ne rečiau kaip kas 6 mėn.) gydytojo specialisto (vaikų alergologo arba alergologo ir klinikinio imunologo) stebėjimas ir vertinimas.

Vaikų ugdymo ir socialinės globos įstaigose bei vaikų poilsio stovyklose naudojami pritaikyto maitinimo valgiaraščiai turi atitikti Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. V-964 „Dėl Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, ir kitų teisės aktų nuostatas.

Maitinimosi rekomendacijas sergant onkologine liga parengė Lietuvos dietologų draugija ir Pagalbos onkologiniams ligoniams asociacija. Onkologinis procesas sukelia tam tikrus mitybos bei metabolizmo pokyčius, kurie daro poveikį sergančio asmens suvalgomo maisto kiekiui, apetitui, svorio pokyčiams ir kt. Maitinimosi rekomendacijos sergant onkologine liga padės sumažinti šios ligos poveikį įprastai mitybai.

Atnaujinimo data: 2023-12-03