BDAR
gdpr

Šioje svetainėje yra naudojami slapukai (angl. "cookies").


header image

Pasiekti projekto rezultatai

Įgyvendinama 1. veikla „Metodinių rekomendacijų, skirtų sveikatos netolygumų nustatymui, vertinimui ir mažinimui, parengimas“:

Įgyvendinta 1.1 poveiklė „Tarptautinės ir nacionalinės sveikatos netolygumų nustatymo ir mažinimo patirties analizė“.
Įgyvendinta poveiklė 1.2 „Strateginių dokumentų, reglamentuojančių sveikatos santykių teisumą įvairiuose politikos sektoriuose analizė“. 2015 m. sausio 29 d. suorganizuota konferencija „Sveikatos netolygumų stebėsena ir mažinimas“.
Įgyvendinta 1.3 poveiklė „Administracinių gebėjimų sveikatos netolygumams nustatyti ir mažinti nacionaliniame ir savaivaldybės lygmenyje įvertinimas“.
Įgyvendinta 1.4 poveiklė „Sveikatos netolygumų stebėsenai reikalingų rodiklių, kaupiamų įvairių sektorių turimose informacinėse sistemose surinkimo ir panaudojimo galimybių studija, parengiant išvadas“.
Įgyvendinta 1.5 poveiklė „Metodinių rekomendacijų dėl sveikatos netolygumų stebėsenos atlikimo, rezultatų interpreatavimo ir taikymo parengimas, išleidimas ir sklaida“.
Įgyvendinama 1.6 poveiklė „Sveikatos netolygumų vertinimo ir mažinimo rekomendacijų (gerosios praktikos pavyzdžių vadovas) parengimas, išleidimas ir sklaida“.                                                                                                Įgyvendinama 2.1 poveiklė „Mokymų programų, skirtų valstybės ir savivaldybių valdžios sektoriaus (sveikatos ir kitų sektorių) subjektams, įskaitant specialistus, parengimas“                                                                           Įgyvendinama 2.2 poveiklė „Valstybės ir savivaldybių valdžios sektoriaus (sveikatos ir kt. sektorių) subjektų, įskaitant specialistus, administracinių gebėjimų stiprinimas“.

Norvegijos patirtis nustatant ir mažinant sveikatos netolygumus

Straipsnis apie įgyvendinamą projektą (2015 m. balandžio 30 d. savaitraštyje „Ave Vita“ http://lsmuni.lt/media/dynamic/files/6804/2015_av17--8pslweb.pdf (žr. 7-8 psl.)

Straipsnis apie įgyvendinamą projektą (2016 m. 1(9) „Sveikatos politika ir valdymas“)

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-06-26