Priemonė „Sveikatos priežiūros paslaugų teikimo gerinimas mokyklose ir ikimokyklinio ugdymo įstaigose“

Aktualijos

Įgyvendinami projektai


Apie priemonę

Priemonės tikslas – pagerinti sveikatos priežiūros paslaugų teikimą bendrojo ugdymo mokyklose ar profesinio mokymo įstaigose, vykdančiose pradinio, pagrindinio ar vidurinio ugdymo programas (toliau – mokyklos) ir įstaigose, vykdančiose ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas (toliau – ikimokyklinio ugdymo įstaigos).

Remiamos veiklos:

1. mokyklų / ikimokyklinio ugdymo įstaigų sveikatos kabinetų (toliau – sveikatos kabinetų) paprastasis remontas;

2. sveikatos kabinetų baldų ir kitų priemonių (visuomenės sveikatos rizikos veiksniams įvertinti skirtų priemonių, mokyklos / ikimokyklinio ugdymo įstaigos aplinkai įvertinti skirtų priemonių, sveikos gyvensenos įgūdžių ugdymo priemonių, informacinių komunikacinių technologijų priemonių, metodinių priemonių), reikalingų sveikatos priežiūrai mokyklose / ikimokyklinio ugdymo įstaigose vykdyti bei įtrauktų į pagrindinį ar papildomą sąrašus, įsigijimas.

Bendra priemonei įgyvendinti numatyta lėšų suma – 2 436 320 Eur


Daugiau informacijos apie 2009–2014 m. Norvegijos finansinio mechanizmo programą Nr. LT11 "Visuomenės sveikatai skirtos iniciatyvos" ir projektus:

www.sam.lrv.lt

Facebook

www.norwaygrants.lt

Atnaujinimo data: 2023-12-03