BDAR

Šioje svetainėje yra naudojami slapukai (angl. "cookies").


header image

Sporto medicina

Sritis – Sporto medicina

 

Reglamentuojantys teisės aktai

1. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. vasario 17 d. įsakymas Nr. V-214 „Dėl Lietuvos medicinos normos MN 122:2015 „Sporto medicinos gydytojas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“ patvirtinimo“.

2. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. sausio 7 d. įsakymas Nr. V-12 „Dėl Sporto medicinos ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo reikalavimų aprašo patvirtinimo“.

Paslaugų organizavimo aprašymas

Trumpas paslaugų organizavimo aprašymas

Sporto medicina – teorinė ir praktinė medicinos sritis, tirianti įvairaus amžiaus sportuojančių asmenų sveikatos būklės pokyčius, atsiradusius dėl sistemingų fizinių treniruočių, fizinio pajėgumo ugdymo ir atsigavimo po treniruočių dėsningumus, asmenų, sportuojančiųjų po traumų ir ligų, treniruočių ypatumus.

Sporto medicinos paslaugos, tai pagal sporto medicinos gydytojo profesinę kvalifikaciją teikiamos ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos. Paslaugas teikia sporto medicinos gydytojas su bendrosios praktikos slaugytoju (pagal poreikį). Siuntimą pas ambulatorines sporto medicinos paslaugas teikiantį gydytoją išduoda šeimos gydytojas po gydytojo specialisto konsultacijos ar gydytojas specialistas.

Mobiliosios sporto medicinos paslaugos, tai pagal sporto medicinos gydytojo profesinę kvalifikaciją sporto bazėse, sporto ugdymo centruose, sporto pratybose, sporto stovyklose, sporto varžybose ir kituose sporto renginiuose teikiamos ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos. Mobiliąsias sporto medicinos paslaugas turi teisę teikti tik sporto medicinos gydytojas, dirbantis asmens sveikatos priežiūros įstaigoje (toliau – ASPĮ), turinčioje licenciją teikti sporto medicinos paslaugas.

Jei ASPĮ, į kurią kreipėsi pacientas, dėl paciento būklės ar paslaugų sudėtingumo negalima suteikti reikiamų ištyrimo ir (ar) gydymo paslaugų, sporto medicinos gydytojas turi pacientą siųsti į tą ASPĮ, kur pacientui paslaugos gali būti suteiktos, t. y. sporto medicinos gydytojas turi užtikrinti pagalbos organizavimą tais atvejais, kai pacientas kreipiasi į jį dėl sporto medicinos gydytojo kompetencijai nepriskirtų ligų ar būklių.

Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis ambulatorinės sporto medicinos paslaugos apmokamos kaip sporto medicinos gydytojo konsultacijos, turint šeimos gydytojo (po gydytojo specialisto konsultacijos) ar gydytojo specialisto siuntimą.

Paslaugas teikiančios ASPĮ

Sporto medicinos paslaugos teikiamos asmens sveikatos priežiūros įstaigose, turinčiose licenciją teikti sporto medicinos paslaugas (toliau – licencija), sportuotojams, sportininkams bei sportininkams profesionalams. Licencija suteikia teisę teikti ir mobiliąsias sporto medicinos paslaugas.

Kuruoja:

Romanas Talalajevskis

Asmens sveikatos departamento

Specializuotos sveikatos priežiūros skyriaus

vyriausiasis specialistas

Tel. (8 5) 2 66 14 11

romanas.tatalajevskis@sam.lt

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-06-16