Diagnostikos, gydymo metodikos, rekomendacijos, racionalus vaistų skyrimas ir vartojimas

Sveikatos apsaugos ministro 2014 m. rugsėjo 11 d. įsakymu Nr. V-957 ,,Dėl darbo grupės diagnostikos ir gydymo protokolų rengimo, peržiūrėjimo ir atnaujinimo tvarkos aprašui parengti sudarymo“ sudaryta darbo grupė parengė diagnostikos ir gydymo protokolų rengimo tvarkos aprašą, kuriuo privaloma naudotis tuomet, kai įstaigos vadovo sprendimu nutarta rengti konkretų diagnostikos ir gydymo protokolą.

Diagnostikos ir gydymo protokolų rengimo tvarkos aprašas reglamentuoja ligų ir sveikatos sutrikimų diagnostikos ir gydymo protokolų struktūrą ir turinį, jų rengimo, atnaujinimo bei taikymo tvarką asmens sveikatos priežiūros įstaigose.

Atnaujinimo data: 2024-05-13