BDAR
Close

Šioje svetainėje yra naudojami slapukai (angl. "cookies").


Konsultavimasis su visuomene

Viešosios konsultacijos ir skelbimai: įvairiais būdais (metodais) valstybės institucijų ir įstaigų vykdomi veiksmai, kuriais siekiama surinkti visuomenės ar tikslinių grupių nuomones, pasiūlymus rengiamam, įgyvendinamam ar vertinamam teisės aktui arba kito tipo sprendimui.

2023 M. VIEŠŲJŲ KONSULTACIJŲ PLANAS

Nr.

Sprendžiamas klausimas / problema

Preliminarus konsultacijos tikslas

 

 

Data, (iki kada reikalingi konsultacijos rezultatai)

Atsakingas asmuo

1.

Dėl Ilgalaikės priežiūros įstatymo projekto

Pristatyti Ilgalaikės priežiūros įstatymo projektą, sulaukti visuomenės ir tikslinių grupių pasiūlymų ir nuomonių dėl įstatymo projekto nuostatų tikslinimo. Tikslinės grupės – ilgalaikės priežiūros paslaugų organizatoriai, paslaugų gavėjai ir jų interesus atstovaujančios NVO, paslaugų teikėjai. Metodas – kvietimas teikti nuomonę ir siūlymus.

2023 m. vasario mėn. 

 

Solveiga Inokaitytė Šmagarienė

2.

Dėl prisirašymo pirminėms odontologinėms paslaugoms modelio keitimas

Pristatyti numatomą prisirašymo prie gydytojo odontologo komandos narių modelį, sulaukti visuomenės ir tikslinių grupių pasiūlymų ir nuomonių. Tikslinės grupės – gydytojo odontologo komanda, paslaugų gavėjai ir jų interesus atstovaujančios NVO, paslaugų teikėjai. Metodas  –  kvietimas teikti nuomonę ir siūlymus.

2023 m. balandžio – gegužės mėn. 

 

Viktorija Buzytė

3.

Dėl sveikatos priežiūros specialistų licencijuojamos veiklos sąlygų laikymosi priežiūros pokyčių

 

Pristatyti sveikatos priežiūros specialistų licencijuojamos veiklos sąlygų laikymosi priežiūros pokyčių viziją ir sulaukti visuomenės bei tikslinių grupių pasiūlymų ir nuomonių. Tikslinė grupė – sveikatos priežiūros specialistai, nevyriausybinės organizacijos. Metodas – kvietimas teikti nuomonę ir siūlymus.

2023 m. balandžio mėn.

Tumas Beinortas,

Diana Prochorova

4.

Dėl sveikatos priežiūros specialistų pritraukimo priemonių

Pristatyti sveikatos priežiūros specialistų pritraukimo priemonių galimą sąrašą ir sulaukti visuomenės bei tikslinių grupių pasiūlymų ir nuomonių. Tikslinė grupė – sveikatos priežiūros specialistai, sveikatos priežiūros įstaigos, nevyriausybinės organizacijos. Metodas – kvietimas teikti nuomonę ir siūlymus.

2023 m. balandžio mėn.

Diana Smaliukaitė

 

2022 M. VIEŠŲJŲ KONSULTACIJŲ PLANAS

 

 

Eilės nr. Sprendžiamas klausimas/problema Tikslinė grupė Konsultacijos tikslas Konsultacijos metodas Data (iki kada reikalingi konsultacijos rezultatai)
1 Dėl ilgalaikės priežiūros paslaugų teikimo organizavimo Paslaugų organizatoriai, užtikrinsiantys IPP paslaugų teikimą savivaldybės gyventojams (savivaldybių administracijų atstovai, savivaldybių gydytojai, savivaldybių socialinių paslaugų skyrių atstovai) Sulaukti pasiūlymų dėl IPP teikimo modelio projekto (paslaugų organizavimo ir teikimo tvarkos, paslaugų poreikio vertinimo, darbo organizavimo vieno langelio principu galimybių), identifikuoti trūkstamus institucinės, bendruomenių ir namų sąlygomis teikiamos ilgalaikės priežiūros išteklius (infrastruktūra, reikalingi specialistai) Apskritojo stalo diskusija/kvietimas teikti siūlymus 2022 m. gegužės 5 d.
2 Dėl paslaugų teikimo tvarkos Ilgalaikės priežiūros paslaugų dienos centre Paslaugų teikėjai (vieši ir privatūs sveikatos ir socialines paslaugas teikiantys subjektai, įstaigų asociacijos) Sulaukti pasiūlymų dėl IPP teikimo modelio projekto, paslaugų teikimo tvarkos Ilgalaikės priežiūros paslaugų dienos centre, socialinių ir sveikatos paslaugų integravimo alternatyvų Apskritojo stalo diskusija/kvietimas teikti siūlymus

2022 m. gegužės 17 d.

3 Dėl ilgalaikės priežiūros paslaugų teikimo tvarkos stacionarinėse asmens sveikatos priežiūros įstaigose Paslaugų teikėjai (vieši ir privatūs sveikatos ir socialines paslaugas teikiantys subjektai, įstaigų asociacijos)

Sulaukti pasiūlymų dėl IPP teikimo modelio projekto, paslaugų teikimo tvarkos stacionarinėse asmens sveikatos priežiūros įstaigose, socialinių ir sveikatos paslaugų integravimo  alternatyvų

Apskritojo stalo diskusija/kvietimas teikti siūlymus 2022 m. gegužės 19 d.
4 Dėl ilgalaikės priežiūros paslaugų apimties, paslaugų gavėjų, teikimo tvarkos Paslaugų gavėjai (pacientų organizacijos, NVO) Pristatyti IPP teikimo modelio projektą (tikslus, paslaugų tipus, paslaugų gavėjų grupes, teikiamas paslaugas), sulaukti nuomonės dėl paslaugų gavėjų galimybių prisidėti prie IPP apmokėjimo

Kvietimas teikti siūlymus/viešas klausymas

2022 m. gegužės 26 d.

5 Dėl ilgalaikės priežiūros paslaugų finansavimo sistemos FM, VLK, SAM, SOCMIN, privačios draudimo bendrovės Sulaukti pasiūlymų dėl IPP  finansavimo šaltinių, finansavimo sistemos alternatyvų Apskritojo stalo diskusija/kvietimas teikti siūlymus 2022 m. gegužės 31 d.
6 Dėl Ilgalaikės priežiūros įstatymo projekto Ilgalaikės priežiūros paslaugų organizatoriai, paslaugų gavėjai ir jų interesus atstovaujančios NVO, paslaugų teikėjai

Pristatyti Ilgalaikės priežiūros įstatymo projektą, sulaukti visuomenės ir tikslinių grupių pasiūlymų ir nuomonių dėl Įstatymo projekto nuostatų tikslinimo.

Kvietimas teikti siūlymus/viešas klausymas 2022 m. liepos 15 d.  

 

Iškreikš savo nuomonę ir mintis, dalyvaudamas viešosiose konsultacijose ČIA

Paskutinė atnaujinimo data: 2023-05-18