copyright

Šioje svetainėje yra naudojami slapukai (angl. "cookies").


Seminaras-diskusija 2019-10-22

2019 m. spalio 22 d. įvyko Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos ir partnerio Higienos instituto vykdomo ir ES paramos lėšomis finansuojamo projekto Nr. 10.1.1-ESFA-V-912-01-0010 „Sveikatos srities viešojo valdymo institucijų efektyvumo ir gebėjimų tobulinimas, diegiant įrodymais grįsto valdymo priemones“. Tai jau trečiasis seminaras – diskusija aktualia Psichikos sveikatos priežiūros paslaugų vaikams tema. Renginio metu šios srities ekspertai, praktikai, politikos formuotojai susitiko bendram dialogui, kaip pagerinti psichikos sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą vaikams, kokias patrauklias paslaugų formas pasirinkti, kaip sumažinti psichikos problemų stigmatizavimą visuomenėje. 
Vaikystėje prasidedantys ir negydomi psichikos sutrikimai ženkliai paveikia vaiko raidą, mokslo pasiekimus ir galimybes gyventi visavertį ir produktyvų gyvenimą. Vaikai, turintys psichikos sutrikimų, susiduria su dideliais iššūkiais dėl stigmos, izoliacijos, bei diskriminacijos. Kaip rodo mokslinės literatūros apžvalga, maždaug pusė suaugusiųjų psichikos sveikatos sutrikimų prasideda viduriniame paauglystės amžiuje. PSO pažymi, kad pasauli mastu maždaug 10-20 proc. vaikų ir paauglių patiria psichikos sveikatos sutrikimus.
Psichikos sutrikimų priežastys paprastai yra labai kompleksinės, nulemtos genetikos, socialinių, ekonominių faktorius, kartu apimant ir elgesio bei aplinkos faktorius, tokius kaip alkoholio ir narkotikų vartojimas, skurdas ir skolos, traumos ar bloga fizinė sveikata. Valstybei formuojant politiką psichinės sveikatos srityje ir priimant sprendimus, kurios priemonės sukurtų didžiausią pridėtinę vertę ir kartu būtų labiausiai orientuotos į pacientų individualius poreikius, būtina informacija apie geriausias pasaulyje taikomas praktikas ir mokslo įrodymais pagrįstus sprendimus. 
SAM vykdomo projekto pagrindinis tikslas yra sukurti tvarų mokslo žinių perdavimo politikos formavimui procesą bei stiprinti viešojo valdymo institucijų gebėjimus naudoti šią informaciją ir priimti įrodymais grįstus sprendimus. Projekto metu naudojamasi Pasaulio sveikatos organizacijos EVIPNet tinklo (angl. Evidence-informed Policy Network) siūlomu 6 etapų ciklo žinių ir mokslo įrodymų perdavimo politikos formavimui metodu, kuomet pasirinkus aktualias viešosios politikos darbotvarkėje esančias problemas ieškoma mokslo įrodymais pagrįstų sprendimų bei vystomas visų suinteresuotų šalių dialogas, siekiant maksimalios sinergijos ir įsitraukimo.
Ankstesniuose projekto etapuose nagrinėtoms problemoms: Vaikų fizinio aktyvumo skatinimas bei Ambulatorinių ir stacionarinių slaugos paslaugų plėtros poreikis, pasiūlyti sprendimai jau yra pritaikyti priimant politikos formavimo sprendimus ir diegiami praktikoje.
 

Renginio programa (Atsisiųsti)

Renginio metu skaityti pranešimai:

  • Projekto „Sveikatos srities viešojo valdymo institucijų efektyvumo ir gebėjimų tobulinimas, diegiant įrodymais grįsto valdymo priemones“ eiga I. Radvinauskienė, Sveikatos apsaugos ministerija (Atsisiųsti)
  •  „Vaikų ir paauglių psichikos sveikatos priežiūra Lietuvoje: esama situacija I. Rubikas, Sveikatos apsaugos ministerija (Atsisiųsti)
  •  Psichikos sveikatos priežiūros paslaugų vaikams problemos įrodymų apžvalga“ R. Vaitkienė, Higienos institutas (Atsisiųsti)
  •  „Pirmasis pasirinkimas: Nuotolinių psichikos sveikatos paslaugų teikimas vaikams ir paaugliams“ L. Nedzinskienė, Higienos institutas (Atsisiųsti)
  • „ Antrasis pasirinkimas: Menų terapijos diegimas teikiant psichikos sveikatos paslaugas vaikams ir paaugliams. S. Lesinskienė, EVS Group (Atsisiųsti)
  • „ Trečias pasirinkimas: Kompleksinių tarpdisciplininių psichikos sveikatos priežiūros paslaugų vaikams plėtra.“ S. Lesinskienė, EVS Group (Atsisiųsti)

       Psichikos sveikatos priežiūros paslaugų vaikams problemos įrodymų apžvalga (Atsisiųsti)

 

 

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-06-26