copyright

Šioje svetainėje yra naudojami slapukai (angl. "cookies").


Seminaras-diskusija 2019-04-18

                      

 

2019 m. balandžio 18 d. Trakuose įvyko projekto „Sveikatos srities viešojo valdymo institucijų efektyvumo ir gebėjimų tobulinimas, diegiant įrodymais grįsto valdymo priemones“ seminaras-diskusija. Renginį organizavo Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija kartu su projekto partneriu Higienos institutu, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 10 prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ 10.1.1-ESFA-V-912 priemonės „Nacionalinių reformų skatinimas ir viešojo valdymo institucijų veiklos gerinimas“ projektą „Sveikatos srities viešojo valdymo institucijų efektyvumo ir gebėjimų tobulinimas, diegiant įrodymais grįsto valdymo priemones“ (Nr. 10.1.1-ESFA-V-912-01-0010). Projekto metu siekiama išbandyti Pasaulio sveikatos organizacijos siūlomo EVIPNet tinklo žinių ir mokslo įrodymų perdavimo politikos formavimo ciklą.

Tai buvo penktasis organizuojamas seminaras-diskusija. Ankstesniuose seminaruose buvo sukurtas Žinių integravimo ir perdavimo tinklas (angl. Knowledge Translation Platform), aptarti jo funkcionavimo modeliai, tinklo narių funkcijos, atsakomybės ir veiklos gairės. Sausio mėnesį vykusio seminaro metu aptarta pirmoji parengta įrodymų apžvalga, nagrinėjanti  vaikų fizinio aktyvumo skatinimo problemas.

Šio, balandžio 18 d. vykusio seminaro-diskusijos pagrindinis tikslas buvo aptarti antrąją projekto dalyvių parengtą įrodymų apžvalgą, nagrinėjančią slaugos paslaugų plėtros poreikio problemas. Seminare dalyvavo Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos ir jai pavaldžių įstaigų atstovai, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo  ministerijos, universitetų savivaldybių ir asmens sveikatos priežiūros įstaigų atstovai.

Renginio pirmojoje dalyje, dalyviai buvo supažindinti su slaugos paslaugų situacija Lietuvoje, jos plėtros ir finansavimo galimybėmis. Projekto vykdytojai ir ekspertai pristatė įrodymais grįstas slaugos paslaugų prieinamumo problemos priežastis ir mokslo įrodymais grįstus problemų sprendimus, parengtus vadovaujantis EVIPNet metodika. Buvo pateikti du problemos sprendimo būdai, kurių įgyvendinimo galimybes ir kliūtys aptartos antroje renginio dalyje vykusių grupinių diskusijų metu.

Renginio programa (Atsisiųsti)

Renginio metu skaityti pranešimai:

 • Projekto „Sveikatos srities viešojo valdymo institucijų efektyvumo ir gebėjimų tobulinimas, diegiant įrodymais grįsto valdymo priemones“ eiga.
  A. Astrauskienė, Sveikatos apsaugos ministerija (Atsisiųsti)
 • Slaugos paslaugų plėtra Lietuvoje
  O. Vitkūnienė, Sveikatos apsaugos ministerija
 • Slaugos paslaugų finansavimas Lietuvoje
  O. Burokienė, Valstybinės ligonių kasos 
 • Ambulatorinių slaugos paslaugų organizavimo patirtis ir iššūkiai
  M. Čiurlionis, VšĮ Centro poliklinikos Slaugos, paliatyviosios medicinos ir socialinių paslaugų klinikos vedėjas
 • Įrodymų apžvalga „ Slaugos paslaugų plėtros poreikio problemos“
  Rolanda Valintėlienė, Higienos instituto Visuomenės sveikatos technologijų centro vadovė (Atsisiųsti)
 • Pirmasis pasirinkimas: Slaugos paslaugų namuose plėtra. Sigita Burokienė, EVS Group ekspertė (Atsisiųsti)
 • Antrasis pasirinkimas: Privalomojo ilgalaikės priežiūros draudimo įvedimas. Rima Vaitkienė, Higienos instituto Projekto specialistė (Atsisiųsti)
Paskutinė atnaujinimo data: 2020-06-26