BDAR
gdpr

Šioje svetainėje yra naudojami slapukai (angl. "cookies").


Su maistu besiliečiančios medžiagos

Europos Komisijos svetainės informacija apie besiliečiančias su maistu medžiagas:

 

Maistas susiliečia su daugeliu medžiagų ir gaminių jį gaminant, apdorojant, laikant, ruošiant ir patiekiant prieš galutinį vartojimą. Tokios medžiagos ir gaminiai apima maisto pakuotes ir konteinerius, maisto perdirbimo mašinas, virtuvės ir stalo reikmenis. Šios medžiagos vadinamos su maistu besiliečiančiomis medžiagomis (angl. Food Contact Materials - FCM). Su maistu besiliečiančių medžiagų sudedamosios dalys, kurios iš šių medžiagų patenka į maistą, gali turėti įtakos maisto cheminei saugai ir žmonių sveikatai, taip pat maisto kokybei, skoniui ir kvapui bei išvaizdai. Siekiant užtikrinti aukštą maisto saugos lygį, visos su maistu besiliečiančios medžiagos turi atitikti Reglamentą (EB) Nr. 1935/2004 dėl medžiagų ir gaminių, skirtų liestis su maistu, kai jos pateikiamos Europos rinkai. Be šio reglamento, visi FCM turi būti pagaminti laikantis geros gamybos praktikos (GMP, Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2023/2006 ) ir konkrečių Sąjungos teisės aktų dėl tam tikrų medžiagų, įskaitant plastiką ir keramiką, taip pat pagal nacionalinius reikalavimus.

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-10-06