BDAR
gdpr

Šioje svetainėje yra naudojami slapukai (angl. "cookies").


header image

Higienos Normos

HN Nr. Pavadinimas Aktuali redakcija Įsakymo Nr. Priėmimo data
15 Dėl Lietuvos higienos normos HN 15:2021 „Maisto higiena“ patvirtinimo Aktuali suvestinė redakcija V-675 2005.09.01
16 Dėl Lietuvos higienos normos HN 16:2011 "Medžiagų ir gaminių, skirtų liestis su maistu, specialieji sveikatos saugos reikalavimai" patvirtinimo Aktuali suvestinė redakcija V-417 2011.05.02
17 Dėl Lietuvos higienos normos HN 17:2010 „Maisto papildai" patvirtinimo Aktuali suvestinė redakcija V-432 2010.05.13
18 Dėl Lietuvos higienos normos HN 18:2007 "Viešojo naudojimo kompiuterinių tinklų prieigos taškai: sveikatos saugos reikalavimai" patvirtinimo Aktuali suvestinė redakcija V-713 2007.08.31
20 Dėl Lietuvos higienos normos HN 20:2012 „Neformaliojo vaikų švietimo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai" patvirtinimo Aktuali suvestinė redakcija V-599 2012.06.25
21 Dėl Lietuvos higienos normos HN 21:2011 „Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai" patvirtinimo Aktuali suvestinė redakcija V-773 2011.08.10
22 Dėl Lietuvos higienos normos HN 22:2017 „Bendrojo ugdymo dalykų vadovėliai. sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo Aktuali suvestinė redakcija V-345 2003.06.11
23 Dėl Lietuvos higienos normos HN 23:2011 „Cheminių medžiagų profesinio poveikio ribiniai dydžiai. Matavimo ir poveikio vertinimo bendrieji reikalavimai" patvirtinimo Aktuali suvestinė redakcija V-824/A1-389 2011.09.01
24 Dėl Lietuvos higienos normos HN 24:2003 "Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai" patvirtinimo Aktuali suvestinė redakcija V-455 2003.07.23
26 Dėl Lietuvos higienos normos HN 26:2006 "Maisto produktų mikrobiologiniai kriterijai" patvirtinimo Aktuali suvestinė redakcija V-168 2006.03.09
28 Dėl Lietuvos higienos normos HN 28:2003 "Natūralaus mineralinio vandens ir šaltinio vandens naudojimo ir pateikimo į rinką reikalavimai" patvirtinimo Aktuali suvestinė redakcija V-758 2003.12.23
30 Dėl Lietuvos higienos normos HN 30:2009 "Infragarsas ir žemo dažnio garsai: ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose" patvirtinimo Aktuali suvestinė redakcija V-190 2009.03.13
31 Dėl Lietuvos higienos normos HN 31:2021 „Radiacinės saugos reikalavimai medicininėje rentgeno diagnostikoje“ patvirtinimo Aktuali suvestinė redakcija V-95 2008.02.14
32 Dėl Lietuvos higienos normos HN 32:2004 "Darbas su videoterminalais. Saugos ir sveikatos reikalavimai" patvirtinimo Aktuali suvestinė redakcija V-65 2004.02.12
33 Dėl Lietuvos higienos normos HN 33:2011 "Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje" patvirtinimo Aktuali suvestinė redakcija V-604 2011.06.13
35 Dėl Lietuvos higienos normos HN 35:2007 "Didžiausia leidžiama cheminių medžiagų (teršalų) koncentracija gyvenamosios aplinkos ore" patvirtinimo Aktuali suvestinė redakcija V-362 2007.05.10
37 Dėl Lietuvos higienos normos HN 37-1997 "Areštinės. Įrengimo bei eksploatavimo taisyklės" 7.8 punkto panaikinimo Aktuali suvestinė redakcija 502 1999.11.19
39 Dėl Lietuvos higienos normos HN 39:2005 "Pirtys: įrengimo ir priežiūros saugos sveikatai reikalavimai" patvirtinimo Aktuali suvestinė redakcija V-595 2005.07.21
41 Dėl Lietuvos higienos normos HN 41:2003 "Mokyklinės prekės" patvirtinimo Aktuali suvestinė redakcija V-556 2003.09.25
42 Dėl Lietuvos higienos normos HN 42:2009 "Gyvenamųjų ir visuomeninių pastatų patalpų mikroklimatas" patvirtinimo Aktuali suvestinė redakcija V-1081 2009.12.29
43 Dėl Lietuvos higienos normos HN 43:2020 „Šulinių ir versmių kaptažo įrenginių visuomenės sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo Aktuali suvestinė redakcija V-513 2005.06.22
47 Dėl Lietuvos higienos normos HN 47:2011 „Asmens sveikatos priežiūros įstaigos: bendrieji sveikatos saugos reikalavimai" patvirtinimo Aktuali suvestinė redakcija V-737 2011.07.29
47-1 Dėl Lietuvos higienos normos HN 47-1:2020 „Asmens sveikatos priežiūros įstaigos: infekcijų kontrolės reikalavimai“ patvirtinimo Aktuali suvestinė redakcija V-946 2012.10.19
50 Dėl Lietuvos higienos normų HN 50:2003 "Visą žmogaus kūną veikianti vibracija: didžiausi leidžiami dydžiai ir matavimo reikalavimai gyvenamuosiuose bei visuomeniniuose pastatuose" ir HN 51:2003 "Visą žmogaus kūną veikianti vibracija: didžiausi leidžiami dydžiai ir matavimo reikalavimai darbo vietose" patvirtinimo Aktuali suvestinė redakcija V-791 2003.12.31
51 Dėl Lietuvos higienos normų HN 50:2003 "Visą žmogaus kūną veikianti vibracija: didžiausi leidžiami dydžiai ir matavimo reikalavimai gyvenamuosiuose bei visuomeniniuose pastatuose" ir HN 51:2003 "Visą žmogaus kūną veikianti vibracija: didžiausi leidžiami dydžiai ir matavimo reikalavimai darbo vietose" patvirtinimo Aktuali suvestinė redakcija V-791 2003.12.31
52 Dėl Lietuvos higienos normos HN 52:2012 "Radiacinė sauga pramoninėje radiografijoje" patvirtinimo Aktuali suvestinė redakcija V-928 2012.10.10
54 Dėl Lietuvos higienos normos HN 54:2008 "Maisto produktai. Didžiausios leidžiamos teršalų ir pesticidų likučių koncentracijos" patvirtinimo Aktuali suvestinė redakcija V-884 2008.09.15
56 Dėl Lietuvos higienos normos HN 56:2004 "Karinė teritorija. Statinių įrengimo ir priežiūros taisyklės" patvirtinimo Aktuali suvestinė redakcija V-568 2004.08.11
60 Dėl Lietuvos higienos normos HN 60:2004 "Pavojingų cheminių medžiagų didžiausios leidžiamos koncentracijos dirvožemyje" patvirtinimo Aktuali suvestinė redakcija V-114 2004.03.08
61 Dėl Lietuvos higienos normos HN 61:2020 „Laikinojo užsieniečių apgyvendinimo Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Užsieniečių registracijos centre visuomenės sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo Aktuali suvestinė redakcija V-836 2005.10.28
64 Dėl Lietuvos higienos normos hn 64:2016 „Kosmetikos gaminiai. Mikrobinio užterštumo ribinės vertės“ patvirtinimo Aktuali suvestinė redakcija 288 2001.05.15
65 Dėl Lietuvos higienos normos HN 65:2011 "Halokameros. Įrengimas ir priežiūra" patvirtinimo Aktuali suvestinė redakcija V-664 2011.07.01
66 Dėl Lietuvos higienos normos HN 66:2013 "Medicininių atliekų tvarkymo saugos reikalavimai" patvirtinimo Aktuali suvestinė redakcija V-706 2013.07.18
69 Dėl Lietuvos higienos normos HN 69:2003 "Šiluminis komfortas ir pakankama šiluminė aplinka darbo patalpose. Parametrų norminės vertės ir matavimo reikalavimai" patvirtinimo Aktuali suvestinė redakcija V-770 2003.12.24
71 Dėl Lietuvos higienos normos HN 71:2009 "Soliariumai. Sveikatos saugos reikalavimai" patvirtinimo Aktuali suvestinė redakcija V-517 2009.06.29
73 Dėl Lietuvos higienos normos HN 73:2018 „Pagrindinės radiacinės saugos normos“ patvirtinimo Aktuali suvestinė redakcija 663 2001.12.21
74 Dėl Lietuvos higienos normos HN 74:2011 "Odontologinės priežiūros (pagalbos) įstaigos: bendrieji įrengimo reikalavimai" patvirtinimo Aktuali suvestinė redakcija V-715 2011.07.22
75 Dėl Lietuvos higienos normos HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo Aktuali suvestinė redakcija V-313 2010.04.22
77 Dėl Lietuvos higienos normos HN 77:2002 „Radiacinė sauga branduolinėje medicinoje" patvirtinimo Aktuali suvestinė redakcija 642 2002.12.17
78 Dėl Lietuvos higienos normos HN 78:2009 "Kokybės kontrolės reikalavimai ir vertinimo kriterijai medicininėje rentgenodiagnostikoje" patvirtinimo Aktuali suvestinė redakcija V-922 2009.11.12
79 Dėl Lietuvos higienos normos HN 79:2010 „Vaikų poilsio stovykla. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai" patvirtinimo Aktuali suvestinė redakcija V-765 2010.09.07
80 Dėl Lietuvos higienos normos HN 80:2015 „Elektromagnetinis laukas gyvenamojoje aplinkoje. Parametrų normuojamos vertės ir matavimo reikalavimai 10 kHz–300 gHz radijo dažnių juostoje“ patvirtinimo Aktuali suvestinė redakcija V-199 2011.03.02
86 Dėl Lietuvos higienos normos HN 86:2005 "Radiacinės saugos reikalavimai naudojant nemedicininius prietaisus su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais" patvirtinimo Aktuali suvestinė redakcija V-715 2005.09.19
88 Dėl Lietuvos higienos normos HN 88:2005 "Nemedicininės paskirties atvirųjų jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių radiacinė sauga" patvirtinimo Aktuali suvestinė redakcija V-678 2005.09.01
89 Dėl Lietuvos higienos normos HN 89:2001 "Radioaktyviųjų atliekų tvarkymas" patvirtinimo Aktuali suvestinė redakcija 121 2001.02.19
90 Dėl Lietuvos higienos normos HN 90:2011 "Dezinfekcijos, dezinsekcijos ir deratizacijos bendrieji saugos reikalavimai" patvirtinimo Aktuali suvestinė redakcija V-327 2011.04.07
91 Dėl Lietuvos higienos normos HN 91:2013 „Žmogaus palaikų laidojimo paslaugų, kremavimo, balzamavimo veiklos visuomenės sveikatos saugos reikalavimai" patvirtinimo Aktuali suvestinė redakcija V-539 2013.05.27
92 Dėl Lietuvos higienos normos HN 92:2018 „Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė“ patvirtinimo Aktuali suvestinė redakcija V-1055 2007.12.21
95 Dėl Lietuvos higienos normos HN 95:2005 "Radiacinė sauga ir kokybės laidavimas taikant spindulinę terapiją" patvirtinimo Aktuali suvestinė redakcija V-759 2005.10.10
97 Dėl Lietuvos higienos normos HN 97:2004 "Pesticidų (augalų apsaugos produktų) veikliųjų medžiagų didžiausios leidžiamos koncentracijos aplinkoje" patvirtinimo Aktuali suvestinė redakcija V-412 2004.06.03
98 Dėl Lietuvos higienos normos HN 98 : 2000 "Natūralus ir dirbtinis darbo vietų apšvietimas. Apšvietos ribinės vertės ir bendrieji matavimo reikalavimai" Aktuali suvestinė redakcija 277 2000.05.24
99 Dėl Lietuvos higienos normos HN 99:2019 „Gyventojų apsauga įvykus branduolinei ar radiologinei avarijai“ patvirtinimo Aktuali suvestinė redakcija V-1040 2011.12.07
102 Dėl Lietuvos higienos normos HN 102:2011 „Įstaiga, vykdanti formaliojo profesinio mokymo programą. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai" patvirtinimo Aktuali suvestinė redakcija V-326 2011.04.07
104 Dėl Lietuvos higienos normos HN 104:2011 "Gyventojų sauga nuo elektros linijų sukuriamo elektromagnetinio lauko" patvirtinimo Aktuali suvestinė redakcija V-552 2011.05.30
105 Dėl Lietuvos higienos normos HN 105:2004 "Polimeriniai statybos produktai ir polimerinės baldinės medžiagos" patvirtinimo Aktuali suvestinė redakcija V-895 2004.12.09
107 Dėl Lietuvos higienos normos HN 107:2013 „Specialios mitybinės paskirties maisto produktai“ patvirtinimo Aktuali suvestinė redakcija 666 2001.12.22
109 Dėl Lietuvos higienos normos HN 109:2005 "Baseinai. Įrengimo ir priežiūros saugos sveikatai reikalavimai" patvirtinimo Aktuali suvestinė redakcija V-572 2005.07.12
112 Dėl Lietuvos higienos normos HN 112:2019 „Vidinės apšvitos stebėsenos reikalavimai“ patvirtinimo Aktuali suvestinė redakcija 389 2001.07.17
113 Dėl Lietuvos higienos normos HN 113:2001 "Laivai. Higienos normos ir taisyklės" patvirtinimo Aktuali suvestinė redakcija 671 2001.12.28
115 Dėl Lietuvos higienos normos HN 115:2002 "Kosmetikos gaminiai. Ingredientų ir jų kiekių nustatymas" patvirtinimo Aktuali suvestinė redakcija 167 2002.04.10
117 Dėl Lietuvos higienos normos HN 117:2007 "Grožio paslaugų sveikatos saugos reikalavimai" patvirtinimo Aktuali suvestinė redakcija V-633 2007.08.01
118 Dėl Lietuvos higienos normos HN 118:2011 „Apgyvendinimo paslaugų sveikatos saugos reikalavimai" patvirtinimo Aktuali suvestinė redakcija V-82 2011.01.27
119 Dėl Lietuvos higienos normos HN 119:2002 "Maisto produktų ženklinimas" tvirtinimo Aktuali suvestinė redakcija 677 2002.12.24
120 Dėl Lietuvos higienos normos HN 120:2004 "Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo įstaigos. Įrengimas, eksploatavimo tvarka, sveikatos priežiūra" patvirtinimo Aktuali suvestinė redakcija V-54 2004.02.06
121 Dėl Lietuvos higienos normos HN 121:2010 "Kvapo koncentracijos ribinė vertė gyvenamosios aplinkos ore" ir Kvapų kontrolės gyvenamosios aplinkos ore taisyklių patvirtinimo Aktuali suvestinė redakcija V-885 2010.10.04
122 Dėl Lietuvos higienos normos HN 122:2006 "Rūkymo patalpų (vietų) įmonėse, įstaigose ir organizacijose įrengimo ir eksploatavimo reikalavimai" patvirtinimo Aktuali suvestinė redakcija V-908 2006.11.07
123 Dėl Lietuvos higienos normos HN 123:2013 "Sporto klubo paslaugų sveikatos saugos reikalavimai" patvirtinimo Aktuali suvestinė redakcija V-551 2013.05.27
124 Dėl Lietuvos higienos normos HN 124:2009 "Vaikų socialinės globos įstaigos: bendrieji sveikatos saugos reikalavimai" patvirtinimo Aktuali suvestinė redakcija V-714 2009.09.01
125 Dėl Lietuvos higienos normos HN 125:2019 „Suaugusių asmenų socialinės globos įstaigos: bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo Aktuali suvestinė redakcija V-133 2011.02.10
126 Dėl Lietuvos higienos normos HN 126:2010 "Peloidai. Sveikatos saugos reikalavimai" patvirtinimo Aktuali suvestinė redakcija V-816 2010.09.23
127 Dėl Lietuvos higienos normos HN 127:2010 "Mineralinis ir jūros vanduo išoriniam naudojimui. sveikatos saugos reikalavimai" patvirtinimo Aktuali suvestinė redakcija V-1077 2010.12.16
128 Dėl Lietuvos higienos normos HN 128:2013 "Keleiviniai geležinkelių riedmenys. Sveikatos saugos reikalavimai" patvirtinimo Aktuali suvestinė redakcija V-628 2013.06.14
129 Dėl Lietuvos higienos normos HN 129:2012 "Aukštoji mokykla. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai" patvirtinimo Aktuali suvestinė redakcija V-142 2012.02.20
130 Dėl Lietuvos higienos normos HN 130:2012 „Skalbyklų paslaugų sveikatos saugos reikalavimai" patvirtinimo Aktuali suvestinė redakcija V-22 2012.01.13
131 Dėl Lietuvos higienos normos HN 131:2015 „Vaikų žaidimų aikštelės ir patalpos. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo Aktuali suvestinė redakcija V-1208 2015.10.30
132 Dėl Lietuvos higienos normos HN 132:2013 „Maisto produktų ir maisto ingredientų gamyboje leidžiami naudoti ekstrahentai" patvirtinimo Aktuali suvestinė redakcija V-408 2013.04.22
133 Dėl Lietuvos higienos normos HN 133:2013 "Delfinariumuose teikiamos psichoemocinio ir fizinio lavinimo paslaugos. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai" patvirtinimo Aktuali suvestinė redakcija V-374 2013.04.15
134 Dėl Lietuvos higienos normos HN 134:2015 „Laisvės atėmimo vietų ir teritorinių policijos įstaigų areštinių sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo Aktuali suvestinė redakcija V-908 2015.08.03
135 Dėl Lietuvos higienos normos HN 135:2020 „Papildomosios ir alternatyviosios sveikatos priežiūros paslaugų teikimo visuomenės saugos reikalavimai“ patvirtinimo Aktuali suvestinė redakcija V-3042 2020.12.29
Paskutinė atnaujinimo data: 2021-12-06