BDAR
gdpr

Šioje svetainėje yra naudojami slapukai (angl. "cookies").


header image

Visuomenės sveikatos priežiūra savivaldybėse

        METODINĖ MEDŽIAGA VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURŲ VEIKLAI

        VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURŲ KONTAKTAI

 

AKTUALIJOS

Suvestinė 2021 m. savivaldybių visuomenės sveikatos stebėsenos ataskaita.

Savivaldybių visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos priemonių vykdymo 2021 m. ataskaitų suvestinė.

Konsoliduota informacija apie Savivaldybių visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos priemones ir joms skirtas lėšas.

Valstybinių (valstybės perduotų savivaldybėms) visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų vykdymo 2022 m. planuojamų veiklų vertinimo kriterijų pusmetinių ir metinių reikšmių suvestinė

Valstybinių (valstybės perduotų savivaldybėms) visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų vykdymo 2021 m. konsoliduota ataskaita

Valstybinių (valstybės perduotų savivaldybėms) visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų vykdymo 2021 m. duomenų suvestinė

Valstybinių (valstybės perduotų savivaldybėms) visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų vykdymo 2021 m. ataskaita (šviesoforo principu)

Informacija apie savivaldybių visuomenės sveikatos biurų (VSB) dalyvavimą COVID-19 (koronaviruso infekcijos) valdymo priemonių įgyvendinime 2021 metais

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2021 gruodžio 29 d. įsakymas Nr. V- 2959 “Dėl 2022 m. skiriamos specialios tikslinės dotacijos Sveikatos apsaugos ministerijos kuruojamoms valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) visuomenės sveikatos priežiūros funkcijoms vykdyti savivaldybėms sąrašo patvirtinimo“

 

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2021 gruodžio 29 d. įsakymo Nr. V- 2959 “Dėl 2022 m. skiriamos specialios tikslinės dotacijos Sveikatos apsaugos ministerijos kuruojamoms valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) visuomenės sveikatos priežiūros funkcijoms vykdyti savivaldybėms sąrašo patvirtinimo“ priedas.

 


2022 M. VEIKLOS PRIORITETAI IR VERTINIMO KRITERIJŲ TECHNINIAI PRIEDAI

2021 M. VEIKLOS PRIORITETAI IR VERTINIMO KRITERIJŲ TECHNINIAI PRIEDAI

 

Lietuvos respublikos sveikatos apsaugos ministro 2021 gruodžio 13 d. įsakymas V-2833 "Dėl lietuvos respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. Sausio 23 d.  Įsakymo nr. V-70 „dėl rekomenduojamų visuomenės sveikatos specialistų pareigybių steigimo savivaldybėse“ pakeitimo"

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2021 m. lapkričio 8 d. įsakymas Nr. V-2511 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2021 m. sausio 7 d. įsakymo Nr. V-26 „Dėl 2021 m. skiriamos specialios tikslinės dotacijos sveikatos apsaugos ministerijos kuruojamoms valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) visuomenės sveikatos priežiūros funkcijoms vykdyti savivaldybėms sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“.

Įsakymo priedas (finansavimas).


Valstybinių (valstybės perduotų savivaldybėms) visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų vykdymo 2021 m. 6 mėnesių konsoliduota ataskaita;

1. Prioritetų vykdymas;

2. Vertinimas šviesoforo principu;

3. COVID-19 valdymas.


Suvestinė 2020 m. savivaldybių visuomenės sveikatos stebėsenos ataskaita 


Valstybinių (valstybės perduotų savivaldybėms) visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų vykdymo 2020 m. 12 mėnesių konsoliduota ataskaita


Informacija apie savivaldybių visuomenės sveikatos biurų (VSB) dalyvavimą COVID-19 (koronaviruso infekcijos) valdymo priemonių įgyvendinime


Valstybinių (valstybės perduotų savivaldybėms) visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų vykdymo 2020 m. 12 mėn. ataskaita (šviesoforo principu);

Valstybinių (valstybės perduotų savivaldybėms) visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų vykdymo 2020 m. 12 mėn. duomenų suvestinė;

Valstybinių (valstybės perduotų savivaldybėms) visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų vykdymo 2021 m. planuojamų vertinimo kriterijų pusmetinių ir metinių reikšmių suvestinė.


Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2021 m. sausio 22 d. įsakymas Nr. V-119 „Dėl Sveikatinamojo fizinio aktyvumo skatinimo mokymų, skirtų vyresnio amžiaus asmenims, vykdymo savivaldybių visuomenės sveikatos biuruose tvarkos aprašo patvirtinimo“


Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2021-01-07 įsakymas Nr. V-26 „Dėl 2021 m. skiriamos specialios tikslinės dotacijos Sveikatos apsaugos ministerijos kuruojamoms valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) visuomenės sveikatos priežiūros funkcijoms vykdyti savivaldybėms sąrašo patvirtinimo“PRIEDAS


Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020-12-28 įsakymas Nr. V-3029 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. lapkričio 10 d. įsakymo Nr. V-1154 „Dėl valstybės biudžeto specialios tikslinės dotacijos, skiriamos savivaldybių biudžetams Sveikatos apsaugos ministerijos kuruojamoms valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) visuomenės sveikatos priežiūros funkcijoms vykdyti, planavimo, paskirstymo, naudojimo ir atsiskaitymo už ją tvarkos aprašo patvirtinimo pakeitimo


Ar gali savivaldybės visuomenės sveikatos biuras ar vaikų ugdymo įstaiga sukurti dietisto, kinezioterapeuto, burnos higienisto pareigybes? Į šiuos dažnai pasitaikančius klausimus atsako Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos


Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. spalio 22 d. įsakymas Nr. V-2330 „Dėl Sveikos mitybos ir sveikatinamojo fizinio aktyvumo skatinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“


Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. lapkričio ...d.  įsakymas Nr. V-... Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. sausio 2 d. įsakymo Nr. V-8 „Dėl 2020 m. skiriamos specialios tikslinės dotacijos sveikatos apsaugos ministerijos kuruojamoms valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) visuomenės sveikatos priežiūros funkcijoms vykdyti savivaldybėms sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo


2020 m. rugsėjo 9 d. įvyko Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos valstybinių (valstybės perduotų savivaldybėms) visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų vykdymo priežiūros komisijos posėdis. Jame buvo patikslinti 2020 m. veiklos prioritetai bei patvirtinti 2021 m. veiklos prioritetai:

     1. Valstybinių (valstybės perduotų savivaldybėms) visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų vykdymo 2021 m. veiklos prioritetų vertinimo kriterijų reikšmių (pusmečio / metų) planas.

     2. Valstybinių (valstybės perduotų savivaldybėms) visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų vykdymo 2020 m. veiklos prioritetų vertinimo kriterijų reikšmių (pusmečio / metų) planas (papildytas).


Valstybinių (valstybės perduotų savivaldybėms) visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų vykdymo 2020 metams prioritetai ir vertinimo kriterijai bei jų reikšmių apskaičiavimo techniniai priedai, patvirtinti LR Sveikatos apsaugos ministerijos Valstybinių (valstybės perduotų savivaldybėms) visuomenės sveikatos priežiūros komisijos 2019-12-20 protokolu Nr. LP-409


Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2019 m. lapkričio 27 d. įsakymas Nr. V-1352 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. lapkričio 10 d. įsakymo Nr. V-1154 „Dėl Valstybės biudžeto specialios tikslinės dotacijos, skiriamos savivaldybių biudžetams Sveikatos apsaugos ministerijos kuruojamoms valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) visuomenės sveikatos priežiūros funkcijoms vykdyti, planavimo, paskirstymo, naudojimo ir atsiskaitymo už ją tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo


Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2019 m. liepos 2 d. įsakymas Nr.V-767 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. lapkričio 10 d. įsakymo Nr. V-1154 „Dėl valstybės biudžeto specialios tikslinės dotacijos, skiriamos savivaldybių biudžetams Sveikatos apsaugos ministerijos kuruojamoms valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) visuomenės sveikatos priežiūros funkcijoms vykdyti, planavimo, paskirstymo, naudojimo ir atsiskaitymo už ją tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. lapkričio 10 d. įsakymu Nr. V-1154 „Dėl Valstybės biudžeto specialios tikslinės dotacijos, skiriamos savivaldybių biudžetams Sveikatos apsaugos ministerijos kuruojamoms valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) visuomenės sveikatos priežiūros funkcijoms vykdyti, planavimo, paskirstymo, naudojimo ir atsiskaitymo už ją tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“


Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. gruodžio 27 d. įsakymas Nr. V-1528 „Dėl sveikatos apsaugos ministro 2014 m. lapkričio 10 d. įsakymo Nr. V-1154 „Dėl valstybės biudžeto specialios tikslinės dotacijos, skiriamos savivaldybių biudžetams sveikatos apsaugos ministerijos kuruojamoms valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) visuomenės sveikatos priežiūros funkcijoms vykdyti, planavimo, paskirstymo, naudojimo ir atsiskaitymo už ją tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“


Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. gruodžio  21   d. įsakymas Nr. V-1507  „Dėl 2019 m. skiriamos specialiosios tikslinės dotacijos sveikatos apsaugos ministerijos kuruojamoms valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) visuomenės sveikatos priežiūros funkcijoms vykdyti savivaldybėms sąrašo patvirtinimo“


Savivaldybių visuomenės sveikatos biurų konferencijos 2018-12-14 medžiaga:

      A.Ščeponavičiaus pranešimas - VSB prioritetai

      I.Gudanavičienės pranešimas - Vaikų mitybos priežiūra

      S.Bieliūnės pranešimas - Ankstyvoji intervencija


Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. gruodžio 18 d. įsakymas Nr. V- 1459  „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. spalio 11 d. įsakymo Nr. V-932 „Dėl specialios tikslinės dotacijos, skirtos valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) visuomenės sveikatos priežiūros funkcijoms vykdyti, poreikio apskaičiavimo  metodikos patvirtinimo“ pakeitimo“ 


Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m.  gruodžio 18 d. įsakymas Nr. V-1461 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. sausio 23 d.  įsakymo Nr. V-70 „Dėl rekomenduojamų visuomenės sveikatos specialistų pareigybių steigimo savivaldybėse“ pakeitimo“


Savivaldybių vykdomų visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų  įgyvendinimo 2017 m. ataskaitų suvestinė


2017 m. Suvestinė savivaldybių visuomenės sveikatos stebėsenos ataskaita


Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2017 m. sausio 24 d. įsakymas Nr. V-83 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. lapkričio 10 d. įsakymo Nr. V-1154 „Dėl Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos, skiriamos savivaldybių biudžetams sveikatos apsaugos ministerijos kuruojamoms valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) visuomenės sveikatos priežiūros funkcijoms vykdyti, planavimo, paskirstymo, naudojimo ir atsiskaitymo už ją tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“


Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. sausio 23 d.  įsakymas Nr.V-71 "Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. lapkričio 15 d. įsakymo Nr. V-918  „Dėl savivaldybės visuomenės sveikatos biure privalomų pareigybių sąrašo ir joms keliamų kvalifikacinių reikalavimų patvirtinimo“ pakeitimo"


Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. sausio 23 d. įsakymas Nr. V-70 " Dėl rekomenduojamų visuomenės sveikatos specialistų pareigybių steigimo savivaldybėse"


Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2017 m. gruodžio 29 d. įsakymas Nr. V-1507 „Dėl 2018 m. skiriamos specialios tikslinės dotacijos Sveikatos apsaugos ministerijos kuruojamoms valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) visuomenės sveikatos priežiūros funkcijoms vykdyti savivaldybėms sąrašo patvirtinimo“


Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2017 m. gruodžio 19 d. įsakymas
„Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro  2013 m. spalio 11 d. įsakymo Nr. V-932 „Dėl valstybinėms (valstybės perduotoms  savivaldybėms) visuomenės sveikatos priežiūros funkcijoms vykdyti reikalingų lėšų apskaičiavimo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo“


Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2017 m. rugpjūčio 30 d. įsakymas Nr. V-1030 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro  2013 m. spalio 11 d. įsakymo Nr. V-932 „Dėl Valstybinėms (Valstybės perduotoms  savivaldybėms) visuomenės sveikatos priežiūros funkcijoms vykdyti reikalingų lėšų apskaičiavimo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo“


Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2017 m. birželio 15 d. įsakymas Nr.V-749 „Dėl 2017 m. skiriamos specialiosios tikslinės dotacijos sveikatos apsaugos ministerijos kuruojamoms valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) visuomenės sveikatos priežiūros funkcijoms vykdyti paskirstymo tarp savivaldybių sąrašo patvirtinimo“


Suvestinė 2016 m. Savivaldybių visuomenės sveikatos stebėsenos ataskaita (preliminari)


Suvestinė savivaldybių vykdomų visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų įgyvendinimo 2016 metais ataskaita (preliminari)


Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos  ministro 2017 m. sausio 4 d. įsakymas Nr.V-13 „Dėl 2017 m. skiriamos specialiosios tikslinės dotacijos Sveikatos apsaugos ministerijos kuruojamoms valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) visuomenės sveikatos priežiūros funkcijoms vykdyti paskirstymo tarp savivaldybių sąrašo patvirtinimo“


Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro  2016 m.  rugsėjo 30 d. įsakymas Nr. V-1131 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. V-1562 „Dėl 2016 m. skiriamos specialiosios tikslinės dotacijos Sveikatos apsaugos ministerijos kuruojamoms Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) visuomenės sveikatos priežiūros funkcijoms vykdyti paskirstymo tarp savivaldybių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“


Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. rugpjūčio  5 d. įsakymas Nr. V-996 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. spalio 11 d. Įsakymo Nr. V-932 „Dėl valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) visuomenės sveikatos priežiūros funkcijoms vykdyti reikalingų lėšų apskaičiavimo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo“


Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. liepos 21 d. įsakymas Nr. V-976 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. lapkričio 10 d. įsakymo Nr. V-1154 „Dėl valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos, skiriamos savivaldybių biudžetams Sveikatos apsaugos ministerijos kuruojamos (valstybės perduotoms savivaldybėms) visuomenės sveikatos priežiūros funkcijoms vykdyti, planavimo, paskirstymo, naudojimo ir atsiskaitymo už ją tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“


Savivaldybių vykdomų visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų įgyvendinimo 2015 m. ataskaitų vertinimo ataskaita

Suvestinė 2015 m. savivaldybių visuomenės sveikatos stebėsenos ataskaita


Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. gruodžio 30 d. įsakymas Nr. V-1562 "Dėl 2016 m. skiriamos specialiosios tikslinės dotacijos sveikatos apsaugos ministerijos kuruojamoms valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) visuomenės sveikatos priežiūros funkcijoms vykdyti paskirstymo tarp savivaldybių sąrašo patvirtinimo" – paskelbta 2015 m. gruodžio 31 d.!


Visuomenės sveikatos stiprinimo paslaugų teikimo gairės (metodiniai patarimai, 2015 m.)


Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. lapkričio 18 d. įsakymas Nr. V-1311 "Dėl Lietubos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. kovo 2 d. įsakymo Nr. V-292 "Dėl savivaldybės vykdomų visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų įgyvendinimo ataskaitos formos patvirtinimo" pakeitimo"


Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. rugsėjo 11 d. įsakymas Nr. V-1041 "Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. V-1449 "Dėl 2015 m. skiriamos specialiosios tikslinės dotacijos sveikatos apsaugos ministerijos kuruojamoms valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) visuomenės sveikatos priežiūros funkcijoms vykdyti paskirstymo tarp savivaldybių sąrašo patvirtinimo" pakeitimo". 


Savivaldybių vykdomų visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų įgyvendinimo 2014 m. suvestinė ataskaita


Suvestinė savivaldybių visuomeneės sveikatos stebėsenos ataskaita


2015 metų III ketvirtčio Apsinuodijimo atvejo tyrimo protokolų apžvalga


2015 m. lapkričio 10 d. Rokiškyje vyko Sveikatos apsaugos ministerijos konferencija „Visuomenės sveikatos priežiūros aktualijos savivaldybėse“: