BDAR
Close

Šioje svetainėje yra naudojami slapukai (angl. "cookies").


2023 metų veikla

Valstybinių (valstybės perduotų savivaldybėms) visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų  bazinių visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų 2023 metų planas (Patvirtinta 2023 m. sausio 12 d. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos Valstybinių (valstybės perduotų savivaldybėms) visuomenės sveikatos funkcijų vykdymo priežiūros komisijos  protokolu Nr. LP-13-1)

Visuomenės psichikos sveikatos gerinimo prioriteto vertinimo kriterijų reikšmių planavimo bandomasis modelis 2023 m.

TECHNINIAI PRIEDAI

1.1. Asmenų, baigusių programą, skaičius (vnt.)

1.2. Asmenų, baigusių programą, dalis (proc.)

2.1. Apsilankymų pas priklausomybės konsultantą skaičius (vnt.)

2.2. Asmenų, gavusių priklausomybių konsultavimo paslaugas, skaičius (vnt.)

3.1. Asmenų, dalyvavusių mokymuose, skaičius (vnt.)

4.1. Psichologinės gerovės paslaugos (vnt.)

5.1. Darbuotojų, dalyvavusių mokymuose skaičius (vnt.)

6.1. Mokyklų darbuotojų, dalyvavusių mokymuose, skaičius (vnt.)

7.1. Išplėstinės metimo rūkyti pagalbos paslaugos (konsultacijų sk.)

8.1. Mokinių, dalyvavusių  sveikos mitybos skatinimo užsiėmimuose, skaičius (vnt.)

8.2. Unikalių mokinių, dalyvavusių sveikos mitybos skatinimo užsiėmimuose, dalis (proc.)

8.3. Sveikos mitybos skatinimo užsiėmimų skaičius (vnt.)

10.1. Mokyklų, dalyvaujančių sveikatą stiprinančių mokyklų tinkle, dalis  (proc.)

10.2. Mokyklų, dalyvaujančių aktyvių mokyklų tinkle, dalis (proc.)

11.1. Mokinių, dalyvavusių traumų  ir sužalojimų prevencijos užsiėmimuose, skaičius (vnt.)

11.2. Mokinių, dalyvavusių traumų  ir sužalojimų prevencijos užsiėmimuose, dalis (proc.)

11.3. Traumų  ir sužalojimų prevencijos užsiėmimų mokiniams skaičius (vnt.)

12.1. Mokinių, dalyvavusių burnos higienos užsiėmimuose, skaičius (vnt.)

12.2. Mokinių, dalyvavusių burnos higienos užsiėmimuose, dalis (proc.)

12.3. Burnos higienos užsiėmimų mokiniams skaičius (vnt.)

13.1. Asmenų, dalyvavusių sveikos mitybos skatinimo užsiėmimuose, skaičius (vnt.)

13.2. Sveikos mitybos skatinimo užsiėmimų asmenims skaičius (vnt.)

13.3. Sveikatai palankesnių maisto produktų, pažymėtų „Rakto skylutės“ simboliu, skaičius (vnt.)

14.1. Asmenų, dalyvavusių traumų ir sužalojimų prevencijos užsiėmimuose, skaičius (vnt.)

14.2. Traumų ir sužalojimų prevencijos užsiėmimų asmenims skaičius (vnt.)

15.1. Asmenų, dalyvavusių fizinio aktyvumo skatinimo užsiėmimuose, skaičius (vnt.)

15.2. Asmenų (iki 64 m. amžiaus) fizinio aktyvumo skatinimo užsiėmimų skaičius (vnt.)

16.1. Asmenų, (65+ m. amžiaus) dalyvavusių užsiėmimuose, skaičius (vnt.)

16.2. Asmenų (65+ m. amžiaus) fizinio aktyvumo skatinimo užsiėmimų skaičius (vnt.)

17.1. Asmenų, baigusių ŠKLCD sveikatos stiprinimo programą, skaičius (vnt.)

18.1.Lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis sergančių mokinių, kuriems suteikta savirūpai reikalinga pagalba ugdymo įstaigoje, skaičius (vnt.)

19.1. Mokinių, dalyvavusių  užkrečiamųjų ligų prevencijos skaitinimo ir supratimo apie mikroorganizmų atsparumą antimikrobinėms medžiagoms didinimo užsiėmimuose, skaičius (vnt.)

19.3. Užkrečiamųjų ligų prevencijos skaitinimo ir supratimo apie mikroorganizmų atsparumą antimikrobinėms medžiagoms didinimo užsiėmimų mokiniams skaičius (vnt.)

19.4.  Asmenų, dalyvavusių  užkrečiamųjų ligų prevencijos skaitinimo ir supratimo apie mikroorganizmų atsparumą antimikrobinėms medžiagoms didinimo užsiėmimuose, skaičius (vnt.)

19.5. Užkrečiamųjų ligų prevencijos skaitinimo ir supratimo apie mikroorganizmų atsparumą antimikrobinėms medžiagoms didinimo užsiėmimų asmenims skaičius (vnt.)

Paskutinė atnaujinimo data: 2023-07-03