BDAR
gdpr

Šioje svetainėje yra naudojami slapukai (angl. "cookies").


2021 m. veiklos prioritetai ir jų vertinimo kriterijų techniniai priedai

VALSTYBINIŲ (VALSTYBĖS PERDUOTŲ SAVIVALDYBĖMS) VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS FUNKCIJŲ VYKDYMO 2021 M. VEIKLOS PRIORITETAI 

 

2021 M. VEIKLOS PRIORITETŲ VERTINIMO KRITERIJŲ TECHNINIAI PRIEDAI 

 

I PRIORITETAS. Visuomenės psichikos sveikatos gerinimas

1.1. Asmenų, baigusių Ankstyvosios intervencijos programą, skaičius (vnt.)

1.2. Asmenų, baigusių Ankstyvosios intervencijos programą, dalis (proc.)

2.1. Apsilankymų pas priklausomybės konsultantą skaičius (vnt.)

2.2. Priklausomybių konsultavimo paslaugų teikimo savivaldybėje trukmė (val. / sav.)

2.3. Asmenų, gavusių priklausomybių konsultavimo paslaugas, skaičius (vnt.)

3.1. Įmonių kuriose įvykdyti psichikos sveikatos stiprinimui skirti mokymai,  skaičius (vnt.)

3.2. Darbuotojų, dalyvavusių psichikos sveikatos stiprinimo mokymuose, skaičius (vnt.)

3.3. Mokymų įgyvendinimo kokybės vertinimas (proc.)

4.1. Mokyklų, kuriose įgyvendinta psichikos sveikatos stiprinimo priemonė, dalis (proc.)

4.2. Mokyklų darbuotojų, dalyvavusių psichikos sveikatos stiprinimo mokymuose, skaičius (vnt.)

4.3. Mokymų įgyvendinimo kokybės vertinimas (proc.)

4.4. Mokyklų, kuriose įgyvendinti mokymai, skaičius (vnt.)

5.1. Asmenų, dalyvavusių savižudybių prevencijos mokymuose, skaičius (vnt.)

5.2. Mokymų įgyvendinimo kokybės vertinimas (proc.)

6.1. Suteiktų individualių konsultacijų skaičius (vnt.)

6.2. Suteiktų grupinių konsultacijų ar užsiėmimų skaičius (vnt.)

6.3. Mokymų įgyvendinimo kokybės vertinimas (proc.)

6.4. Geros savijautos vertinimo apklausos rezultatų pagerėjimas po veiklos (proc.)

 

II PRIORITETAS. Sveikos gyvensenos įgūdžių formavimas

7.1. Mokyklų, naujai įgyvendinusių rekomendacijas dėl švediško stalo principo diegimo, skaičius (vnt.)

7.2. Mokyklų, kuriose taikomas  švediško stalo principas, dalis (proc.)

7.3. Mokinių, dalyvavusių  sveikos mitybos skatinimo užsiėmimuose, skaičius (vnt.)

7.4. Mokinių, dalyvavusių  sveikos mitybos skatinimo užsiėmimuose, dalis (proc.)

8.1. Mokyklų, naujai įsijungusių į Sveikatą stiprinančių mokyklų tinklą, skaičius (vnt.)

8.2. Mokyklų, dalyvaujančių Sveikatą stiprinančių mokyklų tinkle, skaičius (vnt.)

8.3. Mokyklų, dalyvaujančių Sveikatą stiprinančių mokyklų tinkle, dalis  (proc.)

8.4. Mokyklų, naujai įsijungusių į „Aktyvių mokyklų“ tinklą, skaičius (vnt.)

8.5. Mokyklų, dalyvaujančių „Aktyvių mokyklų“ tinkle, skaičius (vnt.)

8.6. Mokyklų, dalyvaujančių „Aktyvių mokyklų“ tinkle, dalis (proc.)

9.1. Mokinių, dalyvavusių  traumų ir sužalojimų prevencijos užsiėmimuose, skaičius (vnt.)

10.1. Mokinių, dalyvavusių burnos higienos užsiėmimuose, dalis (proc.)

10.2. Mokinių, dalyvavusių  burnos higienos užsiėmimuose, skaičius (vnt.)

12.1. Asmenų, dalyvavusių sveikos mitybos skatinimo užsiėmimuose, skaičius (vnt.)

12.2. Sveikatai palankesnių maisto produktų, pažymėtų „Rakto skylutės“ simboliu, skaičius (vnt.)

13.1. Asmenų, dalyvavusių traumų ir sužalojimų prevencijos užsiėmimuose, skaičius (vnt.)

14.1. Asmenų, dalyvavusių reguliariuose FA užsiėmimuose, skaičius (vnt.)

14.2. Reguliarių praktinių FA užsiėmimų, skaičius (vnt.)

15.1. Asmenų, dalyvavusių reguliariuose FA užsiėmimuose, skaičius (vnt.)

16.1. Asmenų, baigusių ŠKLCD sveikatos stiprinimo programą, skaičius (vnt.)

17.1. Asmenų, dalyvavusių burnos higienos užsiėmimuose, skaičius (vnt.)

18.1. Informacijos veiksmų skaičius (nėštumo krizių atpažinimo, valdymo ir įveikos klausimais (vnt.)

19.1. LNL sergančių mokinių, kuriems suteikta savirūpai reikalinga pagalba ugdymo įstaigose, skaičius (vnt.)

19.2. LNL sergančių mokinių, kuriems suteikta savirūpai reikalinga pagalba ugdymo įstaigose, dalis (vnt.)

 

III PRIORITETAS. Dalyvavimas grėsmių, susijusių su užkrečiamųjų ligų valdymu

20.1. Bus tikslinama pagal atskirą pavedimą, atsižvelgiant į epidemiologinę situaciją

21.1. Asmenų, dalyvavusių  užsiėmimuose apie mikroorganizmų atsparumą, skaičius (vnt.)

22.1. Bus tikslinama pagal atskirą pavedimą, atsižvelgiant į epidemiologinę situaciją

23.1. Mokinių, dalyvavusių užsiėmimuose apie mikroorganizmų atsparumą, skaičius (vnt.)

23.2.  Mokinių, dalyvavusių užsiėmimuose apie mikroorganizmų atsparumą, dalis (proc.)

24.1. Bus tikslinama pagal atskirą pavedimą, atsižvelgiant į epidemiologinę situaciją

 

IV PRIORITETAS. Savivaldybės visuomenės sveikatos biuro darbuotojų administracinių gebėjimų stiprinimas

25.1. Apmokytų savivaldybės visuomenės sveikatos biuro specialistų skaičius (vnt.) / (proc.)

26.1. Apmokytų savivaldybės visuomenės sveikatos biuro darbuotojų  skaičius (vnt.) / (proc.)

 

V PRIORITETAS. Savivaldybės visuomenės sveikatos biurų vykdoma viešinimo veikla

27.1. Informacijos pateikčių  skaičius (ugdymo įstaigose)* (vnt.)

28.1. Informacijos pateikčių  skaičius (bendruomenėse)* (vnt.)

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-07-08