BDAR
gdpr

Šioje svetainėje yra naudojami slapukai (angl. "cookies").


2023 m. veiklos prioritetai ir jų vertinimo kriterijų techniniai priedai

Valstybinių (valstybės perduotų savivaldybėms) visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų vykdymo 2023 m. veiklos prioritetų vertinimo kriterijų reikšmių (pusmečio / metų) planas (projektas)

PRELIMINARŪS TECHNINIAI PRIEDAI

1.1. Asmenų, baigusių programą, skaičius (vnt.)

1.2. Asmenų, baigusių programą, dalis (proc.)

2.1. Apsilankymų pas priklausomybės konsultantą skaičius (vnt.)

2.2. Asmenų, gavusių priklausomybių konsultavimo paslaugas, skaičius (vnt.)

3.1. Asmenų, dalyvavusių mokymuose, skaičius (vnt.)

4.1. Psichologinės gerovės paslaugos (vnt.)

5.1. Darbuotojų, dalyvavusių mokymuose skaičius (vnt.)

6.1. Mokyklų darbuotojų, dalyvavusių mokymuose, skaičius (vnt.)

7.1. Išplėstinės metimo rūkyti pagalbos paslaugos (konsultacijų sk.)

8.1. Mokinių, dalyvavusių  sveikos mitybos skatinimo užsiėmimuose, skaičius (vnt.)

8.2. Unikalių mokinių, dalyvavusių sveikos mitybos skatinimo užsiėmimuose, dalis (proc.)

8.3. Sveikos mitybos skatinimo užsiėmimų skaičius (vnt.)

10.1. Mokyklų, dalyvaujančių sveikatą stiprinančių mokyklų tinkle, dalis  (proc.)

10.2. Mokyklų, dalyvaujančių aktyvių mokyklų tinkle, dalis (proc.)

11.1. Mokinių, dalyvavusių traumų  ir sužalojimų prevencijos užsiėmimuose, skaičius (vnt.)

11.2. Mokinių, dalyvavusių traumų  ir sužalojimų prevencijos užsiėmimuose, dalis (proc.)

11.3. Traumų  ir sužalojimų prevencijos užsiėmimų mokiniams skaičius (vnt.)

12.1. Mokinių, dalyvavusių burnos higienos užsiėmimuose, skaičius (vnt.)

12.2. Mokinių, dalyvavusių burnos higienos užsiėmimuose, dalis (proc.)

12.3. Burnos higienos užsiėmimų mokiniams skaičius (vnt.)

13.1. Asmenų, dalyvavusių sveikos mitybos skatinimo užsiėmimuose, skaičius (vnt.)

13.2. Sveikos mitybos skatinimo užsiėmimų asmenims skaičius (vnt.)

13.3. Sveikatai palankesnių maisto produktų, pažymėtų „Rakto skylutės“ simboliu, skaičius (vnt.)

14.1. Asmenų, dalyvavusių traumų ir sužalojimų prevencijos užsiėmimuose, skaičius (vnt.)

14.2. Traumų ir sužalojimų prevencijos užsiėmimų asmenims skaičius (vnt.)

15.1. Asmenų, dalyvavusių fizinio aktyvumo skatinimo užsiėmimuose, skaičius (vnt.)

15.2. Asmenų (iki 64 m. amžiaus) fizinio aktyvumo skatinimo užsiėmimų skaičius (vnt.)

16.1. Asmenų, (65+ m. amžiaus) dalyvavusių užsiėmimuose, skaičius (vnt.)

16.2. Asmenų (65+ m. amžiaus) fizinio aktyvumo skatinimo užsiėmimų skaičius (vnt.)

17.1. Asmenų, baigusių ŠKLCD sveikatos stiprinimo programą, skaičius (vnt.)

18.1.Lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis sergančių mokinių, kuriems suteikta savirūpai reikalinga pagalba ugdymo įstaigoje, skaičius (vnt.)

19.1. Mokinių, dalyvavusių  užkrečiamųjų ligų prevencijos skaitinimo ir supratimo apie mikroorganizmų atsparumą antimikrobinėms medžiagoms didinimo užsiėmimuose, skaičius (vnt.)

19.3. Užkrečiamųjų ligų prevencijos skaitinimo ir supratimo apie mikroorganizmų atsparumą antimikrobinėms medžiagoms didinimo užsiėmimų mokiniams skaičius (vnt.)

19.4.  Asmenų, dalyvavusių  užkrečiamųjų ligų prevencijos skaitinimo ir supratimo apie mikroorganizmų atsparumą antimikrobinėms medžiagoms didinimo užsiėmimuose, skaičius (vnt.)

19.5. Užkrečiamųjų ligų prevencijos skaitinimo ir supratimo apie mikroorganizmų atsparumą antimikrobinėms medžiagoms didinimo užsiėmimų asmenims skaičius (vnt.)

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-12-29