BDAR
gdpr

Šioje svetainėje yra naudojami slapukai (angl. "cookies").


2022 m. veiklos prioritetai ir jų vertinimo kriterijų techniniai priedai

VALSTYBINIŲ (VALSTYBĖS PERDUOTŲ SAVIVALDYBĖMS) VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS FUNKCIJŲ VYKDYMO 2022 M. VEIKLOS PRIORITETAI

 

TECHNINIAI PRIEDAI:

 

I PRIORITETAS. Visuomenės psichikos sveikatos gerinimas

1.1. Asmenų, baigusių Ankstyvosios intervencijos programą, skaičius (vnt.)

1.2. Asmenų, baigusių Ankstyvosios intervencijos programą, dalis (proc.)

2.1. Apsilankymų pas priklausomybės konsultantą skaičius (vnt.)

2.2. Asmenų, gavusių priklausomybių konsultavimo paslaugas, skaičius (vnt.)

3.1. Darboviečių, kuriose įvykdyti psichikos sveikatos stiprinimui skirti mokymai, skaičius (vnt.)

3.2. Darbuotojų, dalyvavusių kompetencijos didinimo mokymuose, skaičius (vnt.)

4.1. Mokyklų darbuotojų, dalyvavusių psichikos sveikatos stiprinimo mokymuose, skaičius (vnt.)

4.2. Mokyklų, kuriose įgyvendinti mokymai, skaičius (vnt.)

5.1. Asmenų, dalyvavusių savižudybių prevencijos mokymuose, skaičius (vnt.)

6.1. Suteiktų individualių konsultacijų trukmė (val.) (su normomis)

6.2. Suteiktų grupinių konsultacijų ar užsiėmimų trukmė (val.) (su normomis)

 

II PRIORITETAS. Sveikos gyvensenos įgūdžių formavimas

7.1. Mokyklų, naujai įgyvendinusių rekomendacijas dėl švediško stalo principo diegimo, skaičius (vnt.)

7.2. Mokyklų, kuriose taikomas  švediško stalo principas, dalis (proc.)

7.3. Mokinių, dalyvavusių  sveikos mitybos skatinimo užsiėmimuose, skaičius (vnt.)

7.4. Mokinių, dalyvavusių  sveikos mitybos skatinimo užsiėmimuose, dalis (proc.)

8.1. Mokyklų, naujai įsijungusių į Sveikatą stiprinančių mokyklų tinklą, skaičius (vnt.)

8.2. Mokyklų, dalyvaujančių Sveikatą stiprinančių mokyklų tinkle, skaičius (vnt.)

8.3. Mokyklų, dalyvaujančių Sveikatą stiprinančių mokyklų tinkle, dalis  (proc.)

8.4. Mokyklų, naujai įsijungusių į „Aktyvių mokyklų“ tinklą, skaičius (vnt.)

8.5. Mokyklų, dalyvaujančių „Aktyvių mokyklų“ tinkle, skaičius (vnt.)

8.6. Mokyklų, dalyvaujančių „Aktyvių mokyklų“ tinkle, dalis (proc.)

9.1. Mokinių, dalyvavusių  traumų ir sužalojimų prevencijos užsiėmimuose, skaičius (vnt.)

9.2. Mokinių, dalyvavusių  traumų ir sužalojimų prevencijos užsiėmimuose, dalis (proc.)

10.1. Mokinių, dalyvavusių burnos higienos užsiėmimuose, skaičius (vnt.)

10.2. Mokinių, dalyvavusių  burnos higienos užsiėmimuose, dalis (proc.)

11.1. Asmenų, dalyvavusių  sveikos mitybos skatinimo užsiėmimuose, skaičius (vnt.) (su normomis)

11.2. Sveikatai palankesnių maisto produktų, pažymėtų „Rakto skylutės“ simboliu, skaičius (vnt.) (su normomis)

12.1. Asmenų, dalyvavusių traumų ir sužalojimų prevencijos užsiėmimuose, skaičius (vnt.)

13.1. Asmenų iki 64 m., dalyvavusių reguliariuose FA užsiėmimuose, skaičius (vnt.)

14.1. Vyresnio amžiaus asmenų, dalyvavusių reguliariuose FA užsiėmimuose, skaičius (vnt.)

15.1. Asmenų, baigusių ŠKLCD sveikatos stiprinimo programą, skaičius (vnt.) (su normomis)

16.1. Asmenų, dalyvavusių burnos higienos užsiėmimuose, skaičius (vnt.) (su normomis)

17.1. Informacijos pateikčių skaičius (nėštumo krizių atpažinimo, valdymo ir įveikos klausimais) (vnt.)

18.1. LNL sergančių mokinių, kuriems suteikta savirūpai reikalinga pagalba ugdymo įstaigose, skaičius (vnt.)

18.2. LNL sergančių mokinių, kuriems suteikta savirūpai reikalinga pagalba ugdymo įstaigose, dalis (vnt.)

 

III PRIORITETAS. Dalyvavimas grėsmių, susijusių su užkrečiamųjų ligų valdymu

19.1. Asmenų, dalyvavusių  užsiėmimuose apie mikroorganizmų atsparumą, skaičius (vnt.)

20.1. Ištirtų atvejų, nesusijusių su ugdymo įstaiga, skaičius (vnt.)

20.2. Ištirtų atvejų, nesusijusių su ugdymo įstaiga, dalis (proc.)

20.3. Identifikuotų protrūkių skaičius (vnt.)

21.1. Mokinių, dalyvavusių užsiėmimuose apie mikroorganizmų atsparumą, skaičius (vnt.)

21.2. Mokinių, dalyvavusių užsiėmimuose apie mikroorganizmų atsparumą, dalis (proc.) 

22.1. Ištirtų atvejų, susijusių su ugdymo įstaiga, skaičius (vnt.)

22.2. Ištirtų atvejų, susijusių su ugdymo įstaiga, dalis (proc.)

 

IV PRIORITETAS. Savivaldybės visuomenės sveikatos biuro darbuotojų administracinių gebėjimų stiprinimas

23.1. VS specialistų, dirbančių ugdymo įstaigose ir kėlusių kvalifikaciją, skaičius (vnt.) / (proc.)

23.2. VS specialistų, išskyrus dirbančius ugdymo įstaigose, kėlusių kvalifikaciją, skaičius (vnt.) / (proc.)

23.3. VS biuro darbuotojų, išskyrus nurodytus 23.1 ir 23.2 p., kėlusių kvalifikaciją, skaičius (vnt.) / (proc.)

 

V PRIORITETAS. Savivaldybės visuomenės sveikatos biurų vykdoma viešinimo veikla

24.1. Informacijos pateikčių  skaičius (vnt.)

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-08-14