BDAR
Close

Šioje svetainėje yra naudojami slapukai (angl. "cookies").


header image

Pajutus COVID-19 liga būdingus simptomus (kosulį, karščiavimą, gerklės ar galvos skausmą ir pan.), rekomenduojama atlikti savikontrolės antigeno testą, kurį galima įsigyti parduotuvėje arba vaistinėje, ir kreiptis į šeimos gydytoją. 

Jei asmuo jaučia COVID-19 ligai būdingus simptomus ir gavo teigiamą savikontrolės testo rezultatą, rekomenduojama kreiptis į šeimos gydytoją ir vadovautis jo rekomendacijomis. Šeimos gydytojo paslaugos teikimo būdą (kontaktinį ar nuotolinį) galima suderinti registracijos metu.

Savikontrolės testo rezultatas yra tik vienas iš diagnostikos kriterijų, sprendimą dėl papildomų tyrimų diagnozei patvirtinti priima šeimos gydytojas.

COVID-19 ligos diagnozė gali būti patvirtinama keliais būdais (visais atvejais – po šeimos gydytojo įvertinimo ir jei asmuo jaučia COVID-19 ligai būdingus simptomus):

  1. šeimos gydytojas paskiria greitąjį antigeno testą, atliekamą laboratorijoje, ir gaunamas teigiamas testo rezultatas;
  2. paties paciento atliktas savikontrolės testas parodo teigiamą rezultatą. Jeigu susisiekusiam nuotoliniu būdu gydytojui nepakanka informacijos paciento būklei įvertinti, pacientas gali apsilankyti gydymo įstaigoje ir ten atlikti antigeno testą diagnozei patvirtinti;
  3.  jeigu pacientas serga COVID-19 liga, kuri buvo patvirtinta laboratoriniu tyrimu, kartu gyvenantiems ir panašius simptomus pajutusiems asmenims gydytojas gali diagnozuoti COVID-19 ligą pagal epidemiologinius kriterijus, neatliekant tyrimo. Visais atvejais sprendimą dėl diagnozės priima gydytojas.
     

Gydytojas, vertindamas paciento sveikatos būklę, gali paprašyti teigiamo savikontrolės antigeno testo rezultato nuotraukos. Pacientas gali nufotografuoti savo tyrimo rezultatą ir nuotrauką išsiųsti gydytojui el. paštu arba kitomis prieinamomis ryšio priemonėmis. Nuotraukoje turėtų būti aiškiai matomas tyrimo rezultatas bei testo pakuotė.

Jeigu nuotrauka siunčiama ne iš sergančiojo asmens el. pašto ar kitos ryšio priemonės, būtinai turi būti nurodoma, kam priklauso nuotraukoje matomas tyrimo rezultatas.

Iš pacientų gautos savikontrolės testų nuotraukos tvarkomos ir saugomos pagal gydymo įstaigos nustatytą vidaus tvarką.
 

Laboratorijose testus atlieka kvalifikuoti sveikatos priežiūros specialistai, todėl šių testų rezultatai įtraukiami į asmens sveikatos istoriją ir yra visuotinai pripažįstami. Gavus teigiamą laboratorinio testo rezultatą, paciento sveikatos istorijoje įrašoma tarptautinio ligų klasifikatoriaus (TLK-10-AM) diagnozė „U07.1 COVID-19 liga, virusas nustatytas“.

Kai pacientas savarankiškai atlieka savikontrolės testą, nėra garantijos, kad mėginio paėmimas ir ištyrimas bus atliktas tinkamai. Todėl, net jeigu gydytojui pakanka epidemiologinių ir klinikinių kriterijų COVID-19 diagnozei patvirtinti, jis negali patvirtinti paties tyrimo rezultato, ir paciento sveikatos istorijoje žymi diagnozę „U07.2 COVID-19 liga, virusas nenustatytas“.

Atkreipiame dėmesį, kad diagnozė „U07.2 COVID-19 liga, virusas nenustatytas“ gali būti pripažįstama sprendžiant dėl vakcinacijos tikslingumo ar gaunant tam tikras pažymas Lietuvoje. Tačiau šios diagnozės gali nepakakti keliaujant į užsienio šalis arba kreipiantis dėl tam tikrų tarptautinių dokumentų, tokių kaip ES Skaitmeninis COVID pažymėjimas.

Pagal šiuo metu galiojančias taisykles ES Skaitmeniniam COVID-19 pažymėjimui teigiamo savikontrolės testo rezultato nepakanka. Norėdami gauti šį dokumentą, gyventojai turi atlikti tyrimą (greitąjį antigeno testą arba PGR tyrimą) gydymo įstaigoje arba laboratorijoje. Gavus šeimos gydytojo siuntimą, tyrimas atliekamas nemokamai.

Paskutinė atnaujinimo data: 2023-02-17