BDAR
gdpr

Šioje svetainėje yra naudojami slapukai (angl. "cookies").


Teiginiai apie maisto produktų sveikumą ir maistingumą

Teiginys — bet koks pranešimas arba išraiška, kurie nėra privalomi pagal Bendrijos arba nacionalinės teisės aktus, taip pat vaizdinė, grafinė arba simbolinė bet kokia forma pateikiama išraiška, kuria tiesiogiai ar netiesiogiai teigiama arba užsimenama, kad maisto produktas turi tam tikrų savybių.

Teiginys apie sveikumą — teiginys, kuriuo tiesiogiai ar netiesiogiai teigiama ar užsimenama, kad esama ryšio tarp maisto produkto kategorijos, maisto produkto ar vienos jo sudėtinių dalių ir sveikatos.

Teiginys apie maistingumą — teiginys, kuriuo tiesiogiai ar netiesiogiai teigiama ar užsimenama, kad produktas turi tam tikrų naudingų maistinių savybių dėl energijos (kaloringumo), kurią jis suteikia  (mažesnį ar didesnį kiekį) arba nesuteikia, ir (arba) maistinių arba kitų medžiagų, kurių jis turi (mažesnį ar didesnį kiekį) arba neturi.

Teiginiams apie maisto produktų maistingumą ir sveikumą, skelbiamiems ženklinant, pateikiant ir reklamuojant maisto produktus, taikomas 2006 m. gruodžio 20 d. Europos Parlamento ir Europos Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1924/2006 dėl teiginių apie maisto produktų maistingumą ir sveikatingumą (toliau – Reglamentas (EB) Nr. 1924/2006) ir 2010 m. vasario 9 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 116/2010, kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1924/2006 teiginių apie maistingumą sąrašas, priede. Jis taip pat taikomas maisto produktams, skirtiems tiekti į restoranus, ligonines, mokyklas, valgyklas ir į kitas panašias viešojo maitinimo įstaigas.

Teiginiai apie maistingumą ir sveikumą neturi būti melagingi, dviprasmiški ar klaidinantys; kelti abejonių dėl kitų maisto produktų saugos ir (arba) maistinio pakankamumo; skatinti ar pritarti perdėtam maisto produkto vartojimui; tiesiogiai ar netiesiogiai teigti ar užsiminti, kad subalansuota ir įvairi mityba apskritai negali suteikti tinkamo maistinių medžiagų kiekio; tekstu arba naudojant vaizdinę, grafinę ar simbolinę išraišką nurodyti organizmo funkcijų pasikeitimus, jei šios nuorodos gali sukelti vartotojo baimę arba ja pasinaudoti.

Draudžiama ženklinant ir reklamuojant maisto produktus jiems priskirti gydomąsias ar profilaktines (vaistines) savybes.

Vartoti teiginius apie maistingumą ir sveikumą leidžiama tik tokiu atveju, jei be kitų sąlygų tenkinamos šios:

 • įrodyta, kad maistinės ar kitos medžiagos, apie kurią pateikiamas teiginys, buvimas, nebuvimas arba mažesnis kiekis maisto produkte ar maisto produktų kategorijai priklausančiuose produktuose pasižymi naudingu maistiniu arba fiziologiniu poveikiu, įrodytu visuotinai pripažintais moksliniais duomenimis;
 • maistinės ar kitos medžiagos, apie kurią pateikiamas teiginys galutiniame produkte yra didelis kiekis, kaip nustatyta Sąjungos teisės aktuose, arba, jei tokių taisyklių nėra, kiekis, kuris darys teiginyje nurodytą ir visuotinai pripažintais moksliniais duomenimis įrodytą maistinį arba fiziologinį poveikį, arba nėra arba yra mažesnis kiekis, ir tai darys teiginyje nurodytą ir visuotinai pripažintais moksliniais duomenimis įrodytą maistinį arba fiziologinį poveikį;
 • kai taikoma, maistinė ar kita medžiaga, kuri apibūdinama teiginiu, yra tokios formos, kad ją galėtų įsisavinti organizmas;
 • produkto kiekyje, kurį galima pagrįstai tikėtis suvartoti, yra maistinės ar kitos medžiagos, kuri apibūdinama teiginiu, didelis kiekis, kaip nustatyta Sąjungos teisės aktuose, arba, jei tokių taisyklių nėra, didelis kiekis, kuris darys teiginyje nurodytą ir visuotinai pripažintais moksliniais duomenimis įrodytą maistinį arba fiziologinį poveikį.

Teiginiai apie sveikumą turi atitikti ir minėtus bendruosius, ir konkrečius teiginių apie sveikatingumą vartojimo reikalavimus. Leidžiamų teiginių apie maistingumą sąrašas nurodytas Reglamento (EB) Nr. 1924/2006 priede. Teiginiai apie sveikumą leidžiami tik tuo atveju, jei toliau nurodyta informacija yra pateikta etiketėje, o jei etiketės nėra — pateikime ir reklamoje:

 • teiginys, kuriame nurodoma įvairios ir subalansuotos mitybos ir sveiko gyvenimo būdo svarba;
 • būtinas suvartoti maisto produkto kiekis ir vartojimo būdas, norint užtikrinti teiginyje nurodytą naudingą poveikį;
 • tam tikrais atvejais asmenims, kurie turėtų vengti vartoti maisto produktą, skirtas teiginys ir
 • deramas įspėjimas dėl produktų, kurie gali kelti pavojų sveikatai, jei jų vartojama pernelyg daug.

Neleidžiama vartoti teiginių apie sveikumą, kuriais daroma užuomina, kad sveikatai gali būti padarytas poveikis dėl to maisto produkto nevartojimo; teiginių, nurodančių kiek ir kaip greitai galima numesti svorio; teiginių, darančių nuorodą į atskirų tam tikrų gydytojų ar sveikatos srities specialistų bei kitų asociacijų rekomendacijas.

Teiginiai apie maistingumą ir sveikumą pagrindžiami ir įrodomi visuotinai pripažintais moksliniais duomenimis. Teiginį apie maistingumą arba sveikumą pateikiantis maisto verslo operatorius pagrindžia teiginio vartojimą.

Europos Komisija parengė teiginių apie sveikumą ir maistingumą Sąjungos registrą (toliau − Registras), kuriame išdėstyti leidžiami vartoti teiginiai apie maisto produktų sveikumą, maistingumą bei pateiktos nuorodos į atitinkamus Europos Komisijos reglamentus. Šis registras yra viešai skelbiamas Europos Komisijos interneto svetainėje. Teiginius apie sveikumą atmeta arba patvirtina ir įtraukia į leidžiamų Sąjungos teiginių sąrašą Europos Komisija, priimdama teisės aktus – Komisijos reglamentus. Šie reglamentai, skelbiami visomis Europos Sąjungos oficialiosiomis kalbomis Europos Sąjungos Oficialiajame leidinyje ir yra tiesiogiai taikomi visose Europos Sąjungos valstybėse narėse. Toks vieningas Europos Sąjungos teisės aktų taikymas yra naudingas ne tik vartotojams, bet ir maisto produktų tiekėjams, nes sudaro sąlygas efektyviam bendros Europos Sąjungos rinkos veikimui bei užtikrina, kad būtų tiekiami saugūs ir tinkamai paženklinti maisto produktai.

Informacinį teiginių apie maisto produktų maistingumą ir sveikumą Sąjungos registrą tvarko Europos Komisija. Registras yra prieinamas viešai ir į jį įtraukiami:

 • Reglamento (EB) Nr. 1924/2006 priede išdėstyti teiginiai apie maistingumą ir jiems taikomos sąlygos;
 • apribojimai;
 • teiginiai apie sveikatingumą, kuriems vartoti suteiktas leidimas, ir jiems taikomos sąlygos;
 • atmestų teiginių apie sveikatingumą sąrašas ir jų atmetimo priežastys.

 

Naudingos nuorodos

Europos Komisija/sveikumo ir maistingumo teiginiai

Europos maisto saugos tarnyba

Reglamento dėl teiginių apie sveikumą ir maistingumą gairės  

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-11-26