Specialios mitybinės paskirties maisto produktai

Specialios mitybinės paskirties maisto produktai - tai produktai, kurie dėl savo specialios sudėties arba gamybos proceso aiškiai skiriasi nuo įprasto vartojimo maisto produktų ir kurie tinka vartoti jų charakteristikoje nurodytais mitybos tikslais ir tiekiami rinkai nurodant tokį jų tinkamumą. Specialios mitybinės paskirties maisto produktai yra apibrėžti 2009 m. gegužės 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2009/39/EB dėl specialiosios mitybinės paskirties maisto produktų. Tikslinga paminėti, jog nuo 2016 m. liepos 20 d. minėta direktyva nebegalios, o šią maisto produktų grupę reglamentuos 2013 m. birželio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 609/2013 dėl kūdikiams ir mažiems vaikams skirtų maisto produktų, specialiosios medicininės paskirties maisto produktų ir viso paros raciono pakaitalų svoriui kontroliuoti ir kuriuo panaikinami Tarybos direktyva 92/52/EEB, Komisijos direktyvos 96/8/EB, 1999/21/EB, 2006/125/EB ir 2006/141/EB, Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/39/EB ir Komisijos reglamentai (EB) Nr. 41/2009 ir (EB) Nr. 953/2009 (toliau – Reglamentas (ES) Nr. 609/2013). Nauju reglamentu siekiama užtikrinti geresnę aplinką verslui, geriau taikyti taisykles ir geriau apsaugoti vartotojus nuo galimai klaidinančios maisto produktų rinkodaros.

Skiriamos šios specialios mitybinės paskirties maisto produktų grupės:

1. Pradinio maitinimo kūdikių mišiniai ir tolesnio maitinimo kūdikių mišiniai;

2. Perdirbti grūdiniai maisto produktai ir maistas kūdikiams bei mažiems vaikams;

3. Maisto produktai, skirti sumažinto energijos kiekio dietoms svoriui mažinti;

4. Specialios medicininės paskirties maisto produktai;

5. Intensyviam raumenų darbui reikalingi maisto produktai, įskaitant sportininkam skirtus maisto produktus.

 

Nuo 2016 m. liepos 20 d., įsigaliojus naujam reglamentui, pasikeitė kai kurių maisto produktų grupių pavadinimai. Visų pirma, naujasis reglamentas panaikino sąvoką „specialios mitybinės paskirties maisto produktai“.

Reglamente (ES) Nr. 609/2013 išskiriamos šios maisto produktų grupės:

1. Pradinio maitinimo kūdikių mišiniai ir tolesnio maitinimo kūdikių mišiniai;

2. Perdirbti grūdiniai maisto produktai ir kūdikiams skirti maisto produktai;

3. Viso paros raciono pakaitalai svoriui kontroliuoti;

4. Specialiosios medicininės paskirties maisto produktai;

5. Maistas sportininkams (dėl šios maisto produktų grupės ES lygiu vis dar nėra priimtas vieningas sprendimas).

 

Institucijų kompetencijos, įgyvendinant veiklos, susijusios su specialios mitybinės paskirties maisto produktų grupėmis, jų vartojimu ir kitais specialiaisiais šios produktų grupės reikalavimais, yra nustatytos Lietuvos Respublikos maisto įstatyme.

Politiką, susijusią su specialios mitybinės paskirties maisto produktų grupėmis, jų vartojimu ir kitais specialiaisiais šios produktų grupės reikalavimais, Lietuvos Respublikoje formuoja ir įgyvendina:

  • Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija;
  • Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba.