BDAR
Close

Šioje svetainėje yra naudojami slapukai (angl. "cookies").


Maisto priedai

 

Maisto priedai yra medžiagos, naudojamos maisto ruošimo metu dėl įvairių priežasčių, pavyzdžiui, konservavimo, dažymo, saldinimo ir t.t. Europos Sąjungos teisės aktai maisto priedą apibrėžia kaip: "bet kuri medžiaga, paprastai atskirai nevartojama kaip maisto produktas ir nevartojama kaip būdingas maisto produkto ingredientas, nepriklausomai nuo to, ar ji turi maistinę vertę". Europos Sąjungoje leidžiamam naudoti maisto priedui yra suteikiama E raidė ir 3 - 4 skaitmenų numeris, nurodantis, kad šio maisto priedo saugumas buvo įvertintas ir jo vartojimas nustatytomis sąlygomis nekelia grėsmės vartotojų sveikatai.

ES teisės aktai apibrėžia 27 maisto priedų technologinio panaudojimo funkcines grupes, tokias kaip:

Saldikliai – medžiagos, naudojamos siekiant suteikti saldų skonį maisto produktams arba medžiagoms, naudojamos saldikliuose, skirtuose pasaldinti maistą valgant;

• Dažikliai – medžiagos, suteikiančios maistui spalvą arba ją atstatančios ir turinčios natūralių maisto sudedamųjų dalių ir natūralių žaliavų. Šios medžiagos paprastai nėra vartojamos kaip maisto produktai ar pagrindiniai maisto produktų ingredientai;

• Konservantai – medžiagos, kurios prailgina maisto produktų galiojimo terminą ir apsaugo juos nuo mikroorganizmų sukeliamo gedimo ir (arba) kurios apsaugo nuo patogeninių mikroorganizmų dauginimosi;

• Antioksidantai – medžiagos, kurios prailgina maisto produktų galiojimo terminą ir apsaugo juos nuo gedimo, kurį sukelia oksidacija, pavyzdžiui, riebalų gaižumo ir spalvos pakitimų.

 

Maisto priedais nėra laikomi monosacharidai, disacharidai, oligosacharidai, sausi arba koncentruoti maisto produktai, įskaitant kvapiąsias medžiagas; medžiagos, naudojamos produktų padengimui arba aptepimui naudojamose medžiagose; produktai, turintys pektino ir gauti iš džiovintų obuolių išspaudų ar citrusinių vaisių ar svarainių; kramtomosios gumos pagrindinės sudedamosios dalys; baltasis ar geltonasis dekstrinas, iškaitintas arba dekstrinuotas krakmolas, rūgštimi ar šarmais apdorotas krakmolas, balintas krakmolas, fiziškai pakeistas krakmolas ir aminolitiniais fermentais paveiktas krakmolas; amonio chloridas; kraujo plazma, valgomoji želatina, baltyminiai hidrolizatai ir jų druskos, pieno baltymai ir glitimas; amino rūgštys ir jų druskos, išskyrus glutamo rūgštį, gliciną, cisteiną ir cistiną; kazeinatai ir kazeinas; inulinas.

Visų, šiuo metu leistinų maisto priedų saugumas įvertintas Maisto mokslinio komiteto ir / arba Europos maisto saugos tarnybos (toliau EMST). Tik saugiais vartoti laikomi maisto priedai, kartu su naudojimo sąlygomis, įtraukiami į ES leistinų medžiagų sąrašą, grindžiamą:

• saugos vertinimu

• technologinio poreikiu

• užtikrinimu, kad priedo naudojimas neklaidina vartotojų.

Naujus maisto priedus, maisto fermentus ir maisto kvapiąsias medžiagas nustato 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentas (EB) Nr. 1331/2008, nustatantis maisto priedų, fermentų ir kvapiųjų medžiagų leidimų suteikimo procedūrą. Šiuo Reglamentu nustatoma bendra įvertinimo ir leidimų suteikimo procedūra, kuria prisidedama prie laisvo maisto judėjimo Sąjungoje ir aukšto žmonių sveikatos apsaugos lygio bei aukšto vartotojų apsaugos lygio, įskaitant vartotojų interesų apsaugą.

 

Maisto priedų reglamentavimas

Maisto priedų taisykles nustato 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentas (EB) Nr. 1333/2008 dėl maisto priedų (toliau Reglamentas (EB) Nr. 1333/2008). Konsoliduotą Reglamentą (EB) Nr. 1333/2008, skirtą tik informacijai, rasite čia.

Šio Reglamento (EB) Nr. 1333/2008 I priede nustatytos maisto produktuose naudojamų maisto priedų ir maisto prieduose bei maisto fermentuose naudojamų maisto priedų funkcinės grupės: saldikliai, dažikliai, konservantai, antioksidantai, pagalbinės medžiagos, rūgštys, rūgštingumą reguliuojančios medžiagos, lipnumą reguliuojančios medžiagos, medžiagos nuo putojimo, užpildai, emulsikliai, emulsinimo druskos, kietikliai, aromato ir skonio stiprikliai, putojimą sukeliančios medžiagos, stingdikliai, glazūros medžiagos, drėgmę išlaikančios medžiagos, modifikuoti krakmolai, įpakavimo dujos, propelentai, tešlos kildymo medžiagos, izoliuojančios medžiagos, stabilizatoriai, tirštikliai, miltų apdorojimo medžiagos, „kontrasto stiprikliai“.

II priedas nustato ES maisto priedų, leistinų naudoti maisto produktuose, sąrašą ir pateikia jų naudojimo sąlygas. Sąrašas nurodo maisto priedo pavadinimą ir E numerį, maisto produktus, kuriuose tam tikras maisto priedas gali būti naudojamas, leidžiami didžiausi kiekiai.

III priedas nustato ES maisto prieduose, maisto fermentuose, maisto kvapiosiose medžiagose ir maistingosiose medžiagose leidžiamų naudoti maisto priedų, įskaitant pagalbines medžiagas, sąrašas ir jų naudojimo sąlygos.

IV priedas pateikia tradicinius maisto produktus, kuriuose kai kurios ES valstybės narės gali ir toliau drausti tam tikrų maisto priedų naudojimą. Pavyzdžiui, Prancūzija draudžia vartoti bet kokius maisto priedus gaminant tradicinę prancūzišką duoną.

V priedas pateikia 24 straipsnyje nurodytų maisto dažiklių, kurių turinčių produktų etiketėse turi būti nurodoma: „dažiklio (-ių) pavadinimas arba E numeris“: gali neigiamai paveikti vaikų aktyvumą ir dėmesį“.

 

Maisto priedų rizikos vertinimas

Komisijos Reglamentas (ES) Nr 257/2010 išdėsto pakartotino leistinų maisto priedų įvertinimo programą, paremtą Reglamentu (EB) Nr 1333/2008. Veiksmingumo ir praktiniais sumetimais, jei įmanoma, maisto priedus reikėtų pakartotinai vertinti grupėmis pagal jų pagrindines funkcines grupes. Tačiau gavus naujų mokslinių įrodymų, kad maisto priedas kelia galimą pavojų žmonių sveikatai, arba įrodymų, galinčių kitaip paveikti maisto priedo ar maisto priedų grupės saugos vertinimą, EMST turėtų inicijuoti arba Komisijos prašymu pradėti maisto priedo ar jų grupės pakartotinį vertinimą pirmumo tvarka.

 

Specifikacijos

Maisto priedai turi atitikti specifikacijas, kurios teiktų informaciją, padedančią teisingai nustatyti maisto priedą, įskaitant jo kilmę, ir apibūdinti priimtinus grynumo kriterijus. Komisijos Reglamentas (ES) Nr 231/2012 išdėsto maisto priedų, išvardytų Reglamento (EB) Nr. 1333/2008 II ir III prieduose, specifikacijas.

Duomenų bazė

Siekiant informuoti apie leistinus maisto priedus ir jų naudojimo sąlygas Europos Sąjungoje, sukurta duomenų bazė, paremta Reglamento (EB) Nr 1333/2008 II priedo maisto priedų sąrašu.

Susiję dokumentai ir teisės aktai

2005 m. rugsėjo 1 d. įsakymo Nr. V-675 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 15:2005 „Maisto higiena“ patvirtinimo“ pakeitimas 2015 m. gegužės 4 d. Nr. V-577, nustatantis, kad mažmeninės prekybos parduotuvių maisto skyriuose gali būti parduodamas ne didesnės kaip 9 proc. koncentracijos acto rūgšties (E 260) vandeninis tirpalas.

Reglamento (EB) Nr 1333/2008 E dalies II priedo maisto kategorijų aprašas (248 kB). Kategorijų aprašymai gali būti naudingi valstybių narių kontrolės institucijoms ir maisto pramonei, siekiant užtikrinti teisingą maisto priedų teisės aktų vykdymą.

Maisto ekstraktų su dažymo savybėmis klasifikavimo gidas (113 kB), patvirtintas Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos komiteto 2013 m. lapkričio 29d. Gidas padeda atskirti maisto ekstraktus nuo maistinių dažiklių.

 

 

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2023-08-30