BDAR
gdpr

Šioje svetainėje yra naudojami slapukai (angl. "cookies").


Kvapiosios rūkymo medžiagos

Kvapiosios rūkymo medžiagos yra atskira kvapiųjų medžiagų kategorija, kuri yra kontroliuojama 2003 m. lapkričio 10 d. Europos Parlamento ir Tarnybos Reglamento (EB) Nr. 2065/2003 dėl kvapiųjų rūkymo medžiagų, naudojamų arba skirtų naudoti maisto produktuose arba jų paviršiuje (toliau Reglamentas (EB) Nr. 2065/2003). Šis reglamentas skirtas užtikrinti veiksmingą kvapiųjų rūkymo medžiagų, naudojamų arba skirtų naudoti maisto produktuose arba jų paviršiuje, vidinės rinkos funkcionavimą, numatant aukšto žmonių sveikatos apsaugos lygio ir vartotojų interesų garantavimo pagrindus. Šis reglamentas taikomas:

  • kvapiosioms rūkymo medžiagoms, naudojamoms arba skirtoms naudoti maisto produktuose arba jų paviršiuje;
  • kvapiųjų rūkymo medžiagų gamyboje naudojamai žaliavai;
  • sąlygoms, kuriomis ruošiamos kvapiosios rūkymo medžiagos;
  • maisto produktams, kuriuose arba kurių paviršiuje yra kvapiųjų rūkymo medžiagų.

Pagamintos kvapiosios rūkymo medžiagos – tai toliau pirminius produktus perdirbant gaunamos kvapiosios medžiagos, naudojamos arba skirtos naudoti maisto produktuose arba jų paviršiuje tų produktų rūkymo aromatui pagerinti.

2006 m. balandžio 21 d. Komisijos Reglamentas (EB) Nr. 627/2006 įgyvendinantis Reglamentą (EB) Nr. 2065/2003, susijusį su pirminių rūkymo produktų ėminių ėmimo, identifikavimo ir charakterizavimo įteisintų analizės metodų kokybės kriterijais.

2013 m. gruodžio 10 d. Komisijos įgyvendinimo Reglamentas (ES) Nr. 1321/2013 dėl Sąjungos leidžiamų kvapiųjų rūkymo pirminių produktų, skirtų naudoti maisto produktuose arba maisto produktų paviršiuje ir (arba) pagamintoms kvapiosioms rūkymo medžiagoms gaminti, sąrašo sudarymo. Šis Reglamentas pateikia sąrašą autorizuotų kvapiųjų rūkymo medžiagų pirminių produktų, skirtų naudoti maiste ar ant jo bei jų naudojimo sąlygas. Sąrašas sukurtas remiantis Reglamento 2065/2003 straipsnio Nr. 20 paraiškų pagrindu ir pagal Europos maisto saugos tarnybos vertinimus.

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-06-26