BDAR
gdpr

Šioje svetainėje yra naudojami slapukai (angl. "cookies").


Maisto kvapiosios medžiagos

 

Kvapiosios medžiagos - tai medžiagos, dedamos į maistą, siekiant suteikti jam kvapą ir / ar keisti skonį. ES teisės aktai apibrėžia kelias kvapiųjų medžiagų grupes:
●  Kvapiosios medžiagos
●  Kvapiųjų medžiagų preparatai,
●  Termiškai apdorotos kvapiosios medžiagos
●  Kvapiosios rūkymo medžiagos
●  Kvapiųjų medžiagų pirmtakai
●  Kitos kvapiosios medžiagos

ES kvapiųjų medžiagų ir tam tikrų kitų aromatinių savybių turinčių maisto ingredientų taisyklės užtikrina veiksmingą vidaus rinkos funkcionavimą, kartu užtikrinant aukšto lygio žmonių sveikatos ir vartotojų apsaugą.

 

Kvapiųjų medžiagų reglamentavimas Europos Sąjungoje

Pagrindinius saugaus kvapiųjų medžiagų naudojimo reikalavimus ir įvairių tipų kvapiųjų medžiagų apibrėžimus išdėsto 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentas (EB) Nr 1334/2008 dėl kvapiųjų medžiagų ir aromatinių savybių turinčių tam tikrų maisto ingredientų naudojimo maisto produktuose ir ant jų (toliau Reglamentas (EB) Nr. 1334/2008), kuris iš dalies keičia Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 1601/91, reglamentus (EB) Nr. 2232/96 ir (EB) Nr. 110/2008 bei Direktyvą 2000/13/EB. Šis Reglamentas įteisintas 2009 m. sausio 20 d. ir nuo 2011 m. sausio 20 d. panaikina Direktyvą 88/388/EEB ir Komisijos Direktyvą 91/71/EEB. Šis Reglamentas harmonizuoja ir paaiškina kvapiųjų medžiagų naudojimo ES taisykles.

Reglamentas taikomas šioms medžiagoms:

  • kvapiosioms medžiagoms, naudojamoms arba skirtoms naudoti maisto produktuose ar ant jų, nepažeidžiant konkretesnių nuostatų, nustatytų Reglamente (EB) Nr. 2065/2003;
  • aromatinių savybių turintiems maisto ingredientams;
  • maistui, kurio sudėtyje yra kvapiųjų medžiagų ir (arba) aromatinių savybių turinčių maisto ingredientų;
  • kvapiųjų medžiagų žaliavoms ir (arba) aromatinių savybių turinčių maisto ingredientų žaliavoms.

Šio Reglamento I priede išdėstytas 2012 m. spalio 1 d. priimtas ES maisto kvapiųjų medžiagų sąrašas. Maisto pramonė gali naudoti tik šiame sąraše pateiktas kvapiąsias medžiagas. Jį taip pat galima rasti maisto kvapiųjų medžiagų duomenų bazėje (tik anglų kalba) čia. Šis sąrašas buvo parengtas kartu su Reglamentu ES 873/2012 dėl pereinamojo laikotarpio priemonių, susijusių su Reglamento (EB) Nr. 1334/2008 I priede pateiktu ES kvapiųjų medžiagų ir žaliavų sąrašu.

II priede išdėstytas tradicinių maisto gamybos būdų sąrašas.

III priedas nurodo medžiagos, kurių nededama į maistą ir tam tikrų medžiagų, natūraliai esančių kvapiosiose medžiagose ir aromatinių savybių turinčiuose maisto ingredientuose, didžiausi leistini kiekiai tam tikruose vartojamuose sudėtiniuose maisto produktuose, į kuriuos buvo įdėta kvapiųjų medžiagų ir (arba) aromatinių savybių turinčių maisto ingredientų.

IV priedas nurodo sąrašą žaliavų, kurių naudojimui kvapiųjų medžiagų ir aromatinių savybių turinčių maisto ingredientų gamybai taikomi apribojimai.

V priedas aprašo termiškai apdorotų kvapiųjų medžiagų gamybos sąlygas ir didžiausius leistinus tam tikrų medžiagų kiekius termiškai apdorotose kvapiosiose medžiagose.

 

Maisto kvapiųjų medžiagų ženklinimas

Kvapiosioms medžiagoms galioja bendros ženklinimo taisyklės (daugiau informacijos Europos Komisijos svetainėje čia). Galutiniam vartotojui neskirtų parduoti kvapiųjų medžiagų ženklinimas ir bendrieji nuostatai bei galutiniam vartotojui skirtų parduoti kvapiųjų medžiagų ženklinimas išdėstyti Reglamento (EB) 1334/2008 IV Skyriuje. Šis skyrius taip pat aprašo konkretaus termino „natūralus“ vartojimo reikalavimus.

 

Rekomenduojami dokumentai

Europos maisto saugos tarnyba konsultuoja moksliniais klausimais, tokiais kaip natūraliai aptinkamos nepageidaujamos medžiagos, turinčios  kvapiųjų savybių ar kvapiosios rūkymo medžiagos, taip pat parengia gaires dėl kvapiųjų medžiagų vertinimo ir kvapiųjų medžiagų paraiškų patvirtinimo.

Daugiau informacijos:

Kvapiųjų medžiagų grupių vertinimo apžvalga (74 kB)

Kvapiųjų medžiagų vertinimo programa (1999 m gruodžio 2 d.) (55 kB)

Natūraliai randamų pavienių medžiagų sąrašas ir aprašymas

Kvapiųjų medžiagų su modifikuojančiomis savybėmis ir aromatiniais stiprikliais klasifikavimo gidas (167 kB)

Reikalavimai kvapiųjų medžiagų rizikos vertinimui

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-11-26