BDAR
gdpr

Šioje svetainėje yra naudojami slapukai (angl. "cookies").


Informacijos apie maistą teikimas, maisto produktų ženklinimas

Informacija apie maistą – informacija apie maisto produktą, pateikiama galutiniam vartotojui etiketėje, kitoje kartu pateikiamoje medžiagoje ar kitomis priemonėmis, įskaitant šiuolaikinių technologijų priemones arba žodinę komunikaciją.

Produkto ženklinimas – su maisto produktu susiję žodžiai, duomenys, prekės ženklai, registruotasis prekės pavadinimas, vaizduojamoji medžiaga arba simbolis, pateikti ant pakuotės, dokumente, informaciniame lapelyje, etiketėje, žiede ar lankelyje, pridedamuose prie tokio maisto produkto arba jį nurodančiuose.

Lietuvoje vartotojų informavimo apie maisto produktus ir maisto produktų partijos identifikavimo reikalavimus nustato 2014 m. lapkričio 24 d. Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr. V-1213 patvirtinta Lietuvos higienos norma HN 119:2014 „Maisto produktų ženklinimas“ (toliau HN 119: 2014). Ši higienos norma taikoma nepažeidžiant Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1169/2011 dėl informacijos apie maistą teikimo vartotojams, kuriuo iš dalies keičiami Reglamentai (EB) Nr. 1924/2006 ir (EB) Nr. 1925/2006 bei kuriuo panaikinami Komisijos direktyva 87/250/EEB, Tarybos direktyva 90/496/EEB, Komisijos direktyva 1999/10/EB, Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2000/13/EB, Komisijos direktyvos 2002/67/EB ir 2008/5/EB bei Reglamentas (EB) Nr. 608/2004 ir specialiųjų Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų, nustatančių reikalavimus tam tikriems maisto produktams.

Ši higienos norma taikoma maisto verslo operatoriams visais maisto tvarkymo etapais, kai jų veikla susijusi su informacijos apie maistą teikimu vartotojams bei visiems galutiniam vartotojui skirtiems maisto produktams, įskaitant viešojo maitinimo įstaigų tiekiamus maisto produktus ir viešojo maitinimo įstaigoms tiekti skirtus maisto produktus.  Ši  higienos normos HN 119:2014 nuostata netaikoma. Maisto produktų ženklinimą reglamentuojančius bendruosius principus, reikalavimus ir atsakomybę nustato 2011 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentas (ES) Nr. 1169/2011 dėl informacijos apie maistą teikimo vartotojams, kuriuo iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (EB) Nr. 1924/2006 ir (EB) Nr. 1925/2006 bei kuriuo panaikinami Komisijos direktyva 87/250/EEB, Tarybos direktyva 90/496/EEB, Komisijos direktyva 1999/10/EB, Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2000/13/EB, Komisijos direktyvos 2002/67/EB ir 2008/5/EB bei Komisijos reglamentas (EB) Nr. 608/2004 (toliau Reglamentas (ES) Nr. 1169/2011). Šiuo reglamentu nustatomos vartotojų teisę į informaciją užtikrinančios priemonės ir informacijos apie maistą teikimo tvarka, atsižvelgiant į tai, kad dėl pokyčių ateityje ir naujų informacijai keliamų reikalavimų reikia sukurti pakankamai lanksčias sąlygas.

 Informacija apie maistą turi būti tiksli, aiški ir vartotojui lengvai suprantama. Informacija apie maistą neturi klaidinti:

 • dėl maisto produkto ypatybių, ypač jo pobūdžio, tapatumo, savybių, sudėties, kiekio, tinkamumo vartoti termino, kilmės šalies ar kilmės vietos, gamybos ar ruošimo būdo;
 • priskiriant maisto produktui poveikį arba savybių, kurių jis iš tikrųjų neturi;
 • darant užuominą apie ypatingas maisto produkto savybes, nors jos iš tikrųjų yra būdingos visiems tokiems panašiems maisto produktams, ypač specialiai atkreipiant dėmesį į tam tikrų sudedamųjų dalių ir (arba) maistinių medžiagų buvimą ar nebuvimą;
 • naudojantis išvaizda, aprašomąja arba vaizdine medžiaga darant užuominą, kad maisto produkto sudėtyje yra tam tikras maisto produktas arba sudedamoji dalis, nors iš tikrųjų tame maisto produkte natūraliai esantis komponentas arba įprastai naudojama sudedamoji dalis yra pakeisti kitu komponentu ar kita sudedamąja dalimi.

Privaloma informacija apie Lietuvos Respublikos rinkai tiekiamus maisto produktus turi būti pateikta lietuvių kalba. Privaloma informacija apie fasuotus maisto produktus nurodoma ant pačios pakuotės arba prie jos pritvirtintoje etiketėje. Privalomos maisto informacijos sąrašas, be kitų duomenų, apima šiuos:

 • maisto produkto pavadinimą;
 • sudedamųjų dalių sąrašą;
 • medžiagų arba produktų, sukeliančių alergijas ar netoleravimą, naudojamus gaminant ar ruošiant maisto produktą ir išliekančias galutiniame produkte;
 • tam tikrų sudedamųjų dalių ar jų kategorijų kiekį;
 • maisto produkto grynąjį kiekį;
 • minimalų tinkamumo vartoti terminą arba nuorodą „Tinka vartoti iki … (data)“;
 • visas specialias laikymo ir (arba) vartojimo sąlygas;
 • kilmės šalį ar kilmės vietą
 • vartojimo instrukciją, jei be jos būtų sudėtinga teisingai vartoti šį maisto produktą;
 • daugiau kaip 1,2 % tūrio koncentracijos alkoholio turinčių gėrimų faktinę alkoholio koncentraciją, išreikštą tūrio procentais;
 • maistingumo deklaraciją (energinė vertė, riebalų, sočiųjų riebalų rūgščių, angliavandenių, cukrų, baltymų ir druskos kiekiai). Papildomai galima nurodyti mononesočiųjų riebalų rūgščių, polinesočiųjų riebalų rūgščių, poliolių, krakmolo, skaidulinių medžiagų kiekius. 

Maisto verslo operatorius, atsakingas už informacijos apie maistą teikimą, yra operatorius, kurio pavarde ar įmonės pavadinimu prekiaujama maisto produktu arba, jei tas operatorius nėra įsisteigęs Sąjungoje, importuotojas į Sąjungos rinką. Maisto verslo operatoriai atsako už visus jų daromus informacijos apie maistą, pateikiamos kartu su maisto produktu, pakeitimus. Maisto verslo operatoriai savo kontroliuojamose įmonėse užtikrina, kad su nefasuotais maisto produktais, kurie skirti galutiniam vartotojui ar viešojo maitinimo įstaigoms, susijusi informacija būtų perduota maisto produktą gaunančiam maisto verslo operatoriui tam, kad prireikus galutiniam vartotojui būtų pateikta privaloma informacija apie maistą.

Energinė vertė ir maistinių medžiagų kiekis nurodomi 100 g arba 100 ml. Vitaminai ir mineralai nurodomi referencinių suvartojamų kiekių procentiniais dydžiais 100 g arba 100 ml. Energinė vertė ir maistingųjų medžiagų kiekiai gali būti nurodomi vienai porcijai ir (arba) vartojimo vienetui, kuris yra vartotojui lengvai atpažįstamas, jei etiketėje nurodomos naudojamos porcijos arba vieneto kiekis ir pakuotėje esančių porcijų arba vienetų skaičius.

 

Reglamento (ES) Nr. 1169/2011 priedų turinys:

I priedas pateikia specialiąsias terminų apibrėžtis;

II priedas nustato alergijas arba netoleravimą sukeliančias medžiagas arba produktus;

III priedas nurodo maisto produktus, kuriuos ženklinant turi būti nurodytas vienas ar daugiau papildomų duomenų;

IV priedas pateikia antraštės aukščio apibrėžtis;

V priedas nurodo maisto produktus, kuriems netaikomas reikalavimas pateikti privalomą maistingumo deklaraciją;

VI priedas pateikia su maisto produkto pavadinimu teikiamus privalomus duomenis; su „smulkintos mėsos“ pavadinimu susijusius konkrečius reikalavimus taip pat specialiuosius reikalavimus dėl dešrelių apvalkalų nuorodos.

VII priedas pateikia sudedamųjų dalių nurodymus ir pavadinimus;

VIII priedas pateikia sudedamųjų dalių kiekio nurodymus;

IX priedas pateikia grynojo kiekio nurodymus;

X priedas pateikia informaciją kaip nurodomas minimalus tinkamumo vartoti terminas, nuoroda „tinka vartoti iki... (data)“ ir užšaldymo data;

XI priedas nurodo mėsos rūšis, kurių atveju būtina nurodyti kilmės šalį ar kilmės vietą;

XII priedas nurodo alkoholio koncentracijos informacijos pateikimą;

XIII priedas pateikia referencinio vartojimo kiekio informaciją;

XIV priedas pateikia energetinei vertei nustatyti taikomus perskaičiavimo koeficientus

XV priedas nurodo maistingumo deklaracijos išraišką ir pateikimą.

 

Naudingos nuorodos

Europos Komisija/maisto ženklinimas

Europos maisto saugos tarnyba

DUK

 

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-11-26