BDAR
Close

Šioje svetainėje yra naudojami slapukai (angl. "cookies").


Geroji gamybos praktika (GMP)

Geroji gamybos praktika (GMP)

Žaliavos ir gaminiai, įskaitant veikliąsias ir protingąsias žaliavas bei gaminius, gaminami laikantis geros gamybos praktikos, kad juos naudojant įprastomis arba numatytomis sąlygomis į maisto produktus neišsiskirtų tokie sudedamųjų medžiagų kiekiai, kurie galėtų kelti pavojų žmonių sveikatai, nepriimtinai pakeisti maisto sudėtį arba pablogintų jo organoleptines savybes. Reikalavimai gerai gamybos praktikai yra nustatyti Komisijos Reglamente (EB) Nr. 2023/2006 dėl medžiagų ir gaminių, skirtų liestis su maistu, geros gamybos praktikos.

Paskutinė atnaujinimo data: 2023-08-30