Triukšmo prevencijos veiksmų planavimas

Sudarius triukšmo strateginius žemėlapius, Aplinkos triukšmo direktyva Europos Sąjungos valstybes įpareigoja per metus sudaryti veiksmų planus triukšmo problemoms ir poveikiui valdyti. Vykdant šiuos įpareigojimus, Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių, Panevėžio miestų savivaldybės, Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos ir Valstybinė geležinkelio inspekcija prie Susisiekimo ministerijos tokius veiksmų planus turėjo sudaryti iki 2013 m. liepos 18 d.

Triukšmo prevencijos veiksmų planai Aplinkos triukšmo direktyvos įpareigojimams įgyvendinti skelbiami šiose interneto svetainėse:

Įgyvendinus pagrindinių kelių triukšmo problemoms ir poveikiui valdyti skirto veiksmų plano priemones, tikimasi, kad triukšmo sumažėjimą patirs apie 900 gyventojų. Įgyvendinus pagrindinių geležinkelių triukšmo problemoms ir poveikiui valdyti skirto veiksmų plano priemones, tikimasi, kad triukšmo sumažėjimą patirs apie 1 200 gyventojų. Įgyvendinus Vilniaus miesto triukšmo problemoms ir poveikiui valdyti skirto veiksmų plano priemones, tikimasi, kad triukšmo sumažėjimą patirs apie 10 tūkst. gyventojų. Įgyvendinus Kauno miesto triukšmo problemoms ir poveikiui valdyti skirto veiksmų plano priemones, tikimasi, kad triukšmo sumažėjimą patirs apie 20 tūkst. gyventojų. Įgyvendinus Klaipėdos miesto triukšmo problemoms ir poveikiui valdyti skirto veiksmų plano priemones, tikimasi, kad triukšmo sumažėjimą patirs apie 17 tūkst. gyventojų. Įgyvendinus Šiaulių miesto triukšmo problemoms ir poveikiui valdyti skirto veiksmų plano priemones, tikimasi, kad triukšmo sumažėjimą patirs apie 6 tūkst. gyventojų. Įgyvendinus Panevėžio miesto triukšmo problemoms ir poveikiui valdyti skirto veiksmų plano priemones, tikimasi, kad triukšmo sumažėjimą patirs apie 8 200 gyventojų.

Triukšmo strateginis kartografavimas ir veiksmų planavimas yra nuolatinis, kas penkerius metus atliekamas darbas. Kitą kartą triukšmo strateginiai žemėlapiai turės būti atnaujinti iki 2017 m. birželio 30 d., triukšmo prevencijos veiksmų planai – iki 2018 m. liepos 18 d.

Daugiau informacijos:

Sveikatos apsaugos ministerija
Sveikatos stiprinimo valdyba
Rizikos sveikatai valdymo ir kurortologijos skyrius
Valdas Uscila
Tel. (8 5) 205 5292,
El.p. valdas.uscila@sam.lt,
Internetinė svetainė: www.sam.lt

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-12-30