BDAR
gdpr

Šioje svetainėje yra naudojami slapukai (angl. "cookies").


header image

Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija

1961 m. JAV ir Kanadai prisijungus prie Europos ekonominio bendradarbiavimo organizacijos (angl. OEEC — Organisation for European Economic Co-operation), vienijusios Europos šalis bendram tikslui — atstatyti po Antrojo Pasaulinio karo sugriautą ekonomiką, buvo įkurta Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija (angl. OECD — Organisation for Economic Co-operation and Development). EBPO centrinė būstinė yra Paryžiuje

EBPO – tai daugiašalis forumas, kuriame valstybių narių ekspertai diskutuoja, dalijasi patirtimi bei plėtoja naujas ekonominės bei socialinės politikos gaires. Organizacija siūlo savo nariams ir šalims partnerėms paramą, pagrįstą organizacijos vertybėmis. Šiuo metu EBPO priklauso 35 valstybės. Lietuva stojimo procesą pradėjo 2015 m. kartu su Kosta Rika.

EBPO svarstomų klausimų spektras yra platus – makroekonomika, aplinkosauga, švietimas, mokslas, technologijos, inovacijos. EBPO yra sukaupusi vieną išsamiausių statistikos duomenų bazių. EBPO leidinių galima rasti ir Lietuvos technikos bibliotekoje.

Lietuvos ir EBPO bendradarbiavimas

1996 m. Lietuva, Latvija ir Estija įteikė EBPO bendrą prašymą tapti šios organizacijos narėmis.

Lietuvos Vyriausybės programose siekis tapti EBPO nare įtvirtintas 2000 m. Oficialus Lietuvos pareiškimas dėl siekio tapti EBPO nare įteiktas EBPO Generaliniam sekretoriui 2002 m. rugsėjo mėnesį.

2012 m. spalį Lietuva atnaujino prašymą dėl narystės organizacijoje.

2013 m. gegužę priimta EBPO Ministrų tarybos rezoliucija dėl globalios plėtros, kurioje minima galimybė 2015 m. pakviesti Lietuvą pradėti derybas dėl stojimo į organizaciją ir numatoma intensyvinti Lietuvos ir EBPO bendradarbiavimą. 2013 m. rugsėjo mėnesį patvirtintas bendras EBPO ir Lietuvos bendradarbiavimo veiksmų planas 2014–2015 m., o 2015 m. balandžio 9 d. posėdyje EBPO Taryba vienbalsiai nusprendė pakviesti Lietuvą pradėti stojimo į EBPO procesą. Oficialiai sprendimą patvirtino EBPO Ministrų taryba 2015 m. birželio 4 d. susitikime. 2015 m. liepos 8 d. EBPO Taryba priėmė Lietuvos prisijungimo prie EBPO Konvencijos veiksmų planą, kitaip vadinamą Stojimo veiksmų planu, kuriame aprašytos Lietuvos stojimo į EBPO sąlygos ir procesai.

Lietuvos atitikimas EBPO standartams yra vertinamas 21 EBPO komitete. Komitetai, kurie pagal Stojimo veiksmų planą atlieka išsamias peržiūras, apima įvairias ūkio sritis, tarp jų – investicijos, kova su korupcija, draudimas, aplinka, cheminės medžiagos, viešasis valdymas, statistika, ekonomika, švietimas, darbas ir socialiniai reikalai, sveikatos apsauga, mokslas ir technologijos. Visiems EBPO komitetams pritarus Lietuvos narystei, galutinis sprendimas bus priimtas EBPO Taryboje.

Pirmas pritarimas dėl narystės komitete gautas 2016 m. balandžio 22 d. EBPO Prekybos komitete.

Užbaigus technines peržiūras, Lietuvos Respublikos Vyriausybė pateiks Galutinę poziciją (angl. Final Statement), kuri taps neatskiriama stojimo sutarties dalimi. Tuomet EBPO Taryba pakvies Lietuvą prisijungti prie EBPO Konvencijos ir bus pasirašyta tarpusavio sutartis.

Lietuvos narystės EBPO nauda

EBPO – tai forumas, kuriame valstybės diskutuoja ir dalijasi gerąja patirtimi. Bendradarbiavimas EBPO prisideda prie Lietuvos ekonomikos stiprinimo, tvaraus augimo, galimybių ir visų piliečių gerovės. EBPO kaupia patirtį ir atlieka išsamius įvairių sričių tyrimus, kurie yra vertinami ir laikomi autoritetingais visame pasaulyje. Remdamiesi šiais tyrimais, EBPO ekspertai rengia įvairių sričių politikos tobulinimo koncepcijas.

Narystė EBPO vertinama kaip geras valstybės ekonomikos stabilumo ir patikimumo rodiklis bei instrumentas priimti šiuolaikinės aplinkos iššūkius. Lietuvos narystė EBPO turės teigiamą įtaką investicijų pritraukimui, tarptautinio skolinimosi kaštams, socialinių ir ekonominių atskirčių mažinimui ir tvariam augimui užtikrinti.  Būdama EBPO nare, Lietuva galės naudotis naujausiais EBPO tyrimais ir taikyti gerąją EBPO šalių narių patirtį. EBPO periodiškai ir įvairiais pjūviais atlieka kiekvienos šalies narės ekonomikos analizę bei teikia konkrečias rekomendacijas.

Šiuo metu Lietuva dalyvauja nuolatiniuose EBPO komitetuose ir darbo grupėse ir yra prisijungusi prie kelių tarptautinių EBPO instrumentų. Lietuva taip pat aktyviai dalyvauja EBPO programose, forumuose ir kitose struktūrose, rengiamos įvairių sričių Lietuvos politikos peržiūros.

 

EBPO DOKUMENTAI IR LEIDINIAI

Recommendation of the Council on Integrated Mental Health, Skills and Work Policy

Recommendation of the Council on the Governance of Clinical Trials

Recommendation of the Council on Health Data Governance

 

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-07-01