Pasaulio sveikatos organizacija

PASAULIO SVEIKATOS ORGANIZACIJA

Pasaulio sveikatos organizacija (PSO) – tai Jungtinių Tautų Organizacijos padalinys, tarptautiniu mastu koordinuojantis visuomenės sveikatą, kovojantis su užkrečiamomosiomis ligomis, organizuojantis pagalbos tiekimą ugdant nacionalines sveikatos apsaugos tarnybas ir kt. PSO konstitucija įsigaliojo 1948 m. balandžio 7 dieną. Ši diena švenčiama kaip Pasaulinė sveikatos diena.

Pirminiai PSO tikslai yra pasaulinės sveikatos priežiūra, apsauga ir gerinimas. Pagrindinis PSO tikslas – koordinuoti tarptautinius veiksmus bei iniciatyvas tarptautinės sveikatos srityje. Organizacija yra atsakinga už vadovavimą sprendžiant pasaulinės sveikatos klausimus, formuojant sveikatos tyrimų darbotvarkę, nustatant normas ir standartus, artikuliuojant įrodymais pagrįstos politikos galimybes, tiekiant techninę pagalbą šalims bei stebint ir vertinant sveikatingumo tendencijas.

Organizacijos būstinėje Ženevoje bei 147 regioniniuose padaliniuose dirba apie 8000 žmonių iš 150 pasaulio šalių. PSO bendradarbiauja su vyriausybėmis, sveikatos priežiūros institucijomis, nevyriausybinėmis organizacijomis, universitetais ir tyrimų centrais siekiant sukurti lengvesnį visuomenės priėjimą prie pirminės sveikatos priežiūros paslaugų – tarp jų ir ties skurdo riba gyvenančių ar lengviau pažeidžiamiems visuomenės nariams. Organizacija taipogi skatina trečiojo pasaulio šalių iniciatyvumą prižiūrint savo piliečių sveikatą. PSO ir toliau vaidina svarbų vaidmenį kontroliuojant bei stebint tokias epidemijas kaip paukščių gripas ir pan.

Lietuva ir PSO

Lietuva tikroji PSO narė yra nuo 1991 m. lapkričio 25 d. ir kartu su kitomis 53 valstybėmis priklauso Europos regioniniam biurui.

Su Pasaulio sveikatos organizacija ir jos Europos regiono biuru Lietuva įgyvendina apie 30 tęstinių iniciatyvų, iš kurių reikšmingiausi yra šie: Europos sveikatos strategijos ,,Sveikata 2020" įgyvendinimas, Europos valstybių sveikatos apsaugos sistemų reforma,  dalyvavimas Europos aplinkos ir sveikatos procese, Integruota lėtinių neinfekcinių ligų profilaktika (CINDI), tuberkuliozės problemų sprendimas Europos  valstybėse, ŽIV/AIDS profilaktikos, rūkymo ir alkoholio kontrolės, psichikos sveikatos gerinimo, sužalojimų ir smurto prevencijos, sveikatos informacijos ir įrodymais pagristos sveikatos politikos formavimo, sveikatos netolygumų mažinimo, o taip pat ,,Sveikatą stiprinančios  mokyklos”, ,,Sveiki miestai”, ,,Sveikos ligoninės”, "Sveikatą stiprinantys regionai" bei kitos. Kasmet kartu su Europos sveikatos sistemų ir politikos observatorija organizuojami Baltijos šalių sveikatos politikos dialogai.

Lietuvoje yra du oficialūs PSO dokumentacijos centrai (Vilniuje – Lietuvos nacionalinė medicinos biblioteka, Kaune – Lietuvos sveikatos mokslų medicinos universiteto biblioteka). Lietuvos sveikatos mokslų universitetas yra oficialiai įteisintas kaip su PSO bendradarbiaujantis centras lėtinių neinfekcinių ligų srityje, o Vilniaus Universiteto Medicinos fakultetas nuo 2012 metų patvirtintas kaip Žalos mažinimo srities bendradarbiavimo su PSO centras.

Naujas Lietuvos ir PSO bendradarbiavimo reiškinys yra aktyvėjantis mūsų šalies ekspertų dalyvavimas PSO misijose NVS ir kitose šalyse.

Pažymėtina, kad 2011 m. rugsėjo mėnesį Baku (Azerbaidžanas) vykusioje PSO Europos regiono komiteto 61-ji sesijoje Lietuva buvo išrinkta į PSO Vykdomąją Tarybą, kurią sudaro 34 pasaulio šalys, atstovauti Europos regiono valstybėms 2012-2015 metams. 2013 m. gegužės mėn. vykusioje 133-ojoje PSO Vykdomojoje Taryboje Lietuva buvo išrinkta atstovauti Europos regiono valstybėms PSO Programų, biudžeto ir administraciniame komitete. Lietuvai šiose PSO valdybos organuose atstovauja Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Medicinos akademijos kancleris, profesorius Vilius Jonas Grabauskas.

Lietuva su PSO yra pasirašiusi pagrindinę sutartį (basic agreement) ir kas dveji metai pasirašo atnaujintą bendradarbiavimo sutartį (BCA). Sveikatos apsaugos ministras su Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) regiono direktoriumi pasirašo dvimetę bendradarbiavimo sutartį tarp Lietuvos sveikatos apsaugos ministerijos ir PSO Europos regiono biuro. Bendradarbiavimas su PSO koordinuojamas per Sveikatos apsaugos ministerijos Tarptautinio bendradarbiavimo skyrių, Užsienio reikalų ministerijos Tarptautinių organizacijų skyrių ir PSO atstovybę Lietuvoje.

65-oji PSO Europos regiono sesija 2015 m. rugsėjo mėn. bus organizuojama Lietuvoje. Lietuvoje ir Baltijos valstybėse tokio masto sveikatos srities renginys būtų rengiamas pirmą kartą. Šios sesijos organizavimas – didelė pridėtinė vertė šaliai, nes į PSO ERK susirenka aukščiausi PSO pareigūnai, sveikatos ekspertai iš visų 53 Europos regiono valstybių, svečiai iš kitų regionų, tarptautinių bei nevyriausybinių organizacijų atstovai (apie 300 dalyvių), kurie diskutuoja Europos regiono ir pasaulio visuomenę dominančiais klausimais. Tai plačiai atspindima pasaulio žiniasklaidoje.

Plačiau apie PSO galima sužinoti: www.euro.who.int ir www.who.int

PSO atstovybė Lietuvoje
Didžioji g. 22,
LT–01128 Vilnius,
Lietuva
Tel. +370 5 212 6743
Faks. +370 5 212 6605

PSO atstovybės Lietuvoje vadovė
Ingrida Zurlytė
zui@euro.who.int

http://www.euro.who.int/en/countries/lithuania

Daugiau informacijos apie PSO:

PSO skelbiamos minėtinos dienos

Įdarbinimas PSO

PSO rekomendacijos Lietuvai dėl tuberkuliozės prevencijos