BDAR
gdpr

Šioje svetainėje yra naudojami slapukai (angl. "cookies").


Išankstinė informacija apie planuojamą skelbti kvietimą teikti jungtines Japonijos-Lietuvos mokslininkų paraiškas jungtiniams projektams

Japonijos medicininių tyrimų ir plėtros agentūra (AMED) ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija 2021 m. balandžio mėn. ketina paskelbti kvietimą teikti jungtines paraiškas Japonijos-Lietuvos mokslininkų projektams sveikatos srityje.

Jungtinių projektų tematika: „Fundamentiniai tyrimai, panaudojant klinikinius duomenis ir bioresursus, retų ir nediagnozuotų ligų, ir vėžio srityje“ (angl. „Basic research with the use clinical data and bioresources in rare and undiagnosed diseases and cancer“).

Tikimasi Japonijos ir Lietuvos mokslininkų bendradarbiavimo šiose srityse:  1) panaudojant sveikatos / medicinos duomenis ir (arba) bioresursus, 2) bendradarbiaujant tarp biobankų, arba 3) medicininių genominių tyrimų patvirtinime ir standartizavime.

Planuojamas laikotarpis jungtinių paraiškų teikimui: 2021 m. balandžio vidurys – 2021 m. birželio vidurys.

Kvietimas teikti jungtines paraiškas bei daugiau informacijos apie jungtinių paraiškų teikimo ir finansavimo sąlygas bus pateikta Sveikatos apsaugos ministerijos interneto svetainėje 2021 m. balandžio mėn. viduryje.

Sekite mus!

 

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-04-02