BDAR
Close

Šioje svetainėje yra naudojami slapukai (angl. "cookies").


Sveikatos priežiūros paslaugos

Sveikatos apsaugos ministerija, siekdama gerinti piliečių informuotumą, rengia ir skelbia interneto svetainėje asmens sveikatos priežiūros paslaugų bazinių kainų sąvadą. Jame pateikiami duomenys ne tik apie tai, kokios asmens sveikatos priežiūros paslaugos apmokamos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų, bet ir jų bazinės kainos.

Asmens sveikatos priežiūros paslaugų, apmokamų iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų, sąrašai ir bazinės kainos tvirtinamos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymais. Kadangi patvirtinti visas paslaugas ir jų kainas prireikė kelių dešimčių įsakymų, piliečiai, ieškodami informacijos, turėdavo sugaišti nemažai laiko.

Šią susistemintą, apibendrintą informaciją pateikdami vienoje vietoje siekiame, kad žmonės negaištų laiko vartydami gausybės teisės aktų, o rastų ją greitai, patogiai.

Tikimės, kad pakankamai informacijos turinčius pacientus bus sunkiau priversti dar kartą mokėti už tai, už ką jau sumokėjo valstybė, taip pašalinant korupcijos prielaidas.

Su Valstybės lėšomis (iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto) apmokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašu ir jų bazinėmis kainomis galima susipažinti, atidarius žemiau esančias nuorodas. Lentelėse asmens sveikatos priežiūros paslaugų bazinės kainos pateikiamos balais. Norint sužinoti, kiek pinigų už pacientams suteiktas paslaugas iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto gydymo įstaigoms sumoka Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos, reikia lentelėje nurodytą kainą balais padauginti iš atitinkamos šiuo metu galiojančios balo vertės.

Asmens sveikatos priežiūros paslaugų bazinių kainų balo vertė (eurais), taikoma atsiskaitant už paslaugas, suteiktas nuo 2022 m. sausio 1 d.

 

 

MOKAMŲ ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ TEIKIMAS

Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymo 49 straipsnio 5 dalyje nustatyta, kad Valstybės laiduojama (nemokama) asmens sveikatos priežiūra Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos (toliau – LNSS) įstaigose teikiama nemokamai, už šios priežiūros paslaugas iš paciento negali būti reikalaujama papildomo mokesčio. Jei pacientai, turintys teisę į nemokamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, savo iniciatyva pasirenka brangiau kainuojančias paslaugas, medžiagas, procedūras, tai šių paslaugų, medžiagų, procedūrų faktinių kainų ir nemokamų paslaugų, medžiagų, procedūrų bazinių kainų skirtumą jie apmoka patys Sveikatos apsaugos ministerijos nustatyta tvarka. Jei pacientai, turintys teisę į nemokamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, savo iniciatyva pasirenka papildomas paslaugas ar procedūras, šių paslaugų ar procedūrų kainą jie apmoka patys.

Vadovaujantis Mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo ir apmokėjimo tvarka, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. liepos 30 d. įsakymu Nr. 357 „Dėl Mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašo, kainų nustatymo ir jų indeksavimo tvarkos bei šių paslaugų teikimo ir apmokėjimo tvarkos“, už LNSS įstaigų teikiamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, jei jos neatitinka būtinosios medicinos pagalbos kriterijų, apdraustieji privalomuoju sveikatos draudimu moka šiais atvejais.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymo 11 straipsnio 2 dalimi, LNSS vykdomieji subjektai pagal kompetenciją teikia ir mokamas asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros paslaugas, už kurias jų gavėjai (juridiniai ir fiziniai asmenys) privalo sumokėti. Šių paslaugų sąrašą, kainas, kainų indeksavimo ir paslaugų teikimo tvarką tvirtina Sveikatos apsaugos ministerija.

Įgyvendinant Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymo 11 straipsnio 2 dalies 2 punktą, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymais patvirtinti du mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašai:

1) Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. liepos 30 d. įsakymu Nr. 357 „Dėl Mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašo, kainų nustatymo ir jų indeksavimo tvarkos bei šių paslaugų teikimo ir apmokėjimo tvarkos“ patvirtintas mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų, už kurias pacientai visais atvejais privalo mokėti (nepriklausomai nuo jų draustumo privalomuoju sveikatos draudimu), sąrašas;

2) Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos 1996 m. kovo 26 d. įsakymu Nr. 178 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros paslaugų, teikiamų asmens sveikatos priežiūros įstaigose, kainyno Nr. 11-96-2 patvirtinimo“ patvirtintas mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų, už kurias pacientai, nors ir yra apdrausti privalomuoju sveikatos draudimu, tačiau dėl tam tikrų sąlygų, už jiems suteiktas gyvybiškai būtinas paslaugas, turi sumokėti patys, sąrašas.

LNSS įstaigos mokamas asmens sveikatos priežiūras paslaugas teikia vadovaujantis Mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo ir apmokėjimo tvarka, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. liepos 30 d. įsakymu Nr. 357 „Dėl Mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašo, kainų nustatymo ir jų indeksavimo tvarkos bei šių paslaugų teikimo ir apmokėjimo tvarkos“.

!Mokamas paslaugas, tyrimus ir procedūras LNSS įstaigos gali teikti tik užtikrinusios, kad šias paslaugas, apmokamas iš PSDF biudžeto lėšų, nustatytą dieną gautų visi  jų laukimo eilėje užregistruoti pacientai.

!LNSS įstaigos, kurios teikia mokamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, privalo parengti ir vadovo įsakymu patvirtinti mokamų paslaugų teikimo tvarką (aprašą), kurioje būtų nurodyti konkretūs mokamų paslaugų teikimo pagrindai bei kainos, ir užtikrinti, kad pacientai galėtų su ja susipažinti.

 

MOKAMŲ ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ KAINŲ INDEKSAVIMAS

Mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų kainų nustatymo ir jų indeksavimo tvarkoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. liepos 30 d. įsakymu Nr. 357 „Dėl Mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašo, kainų nustatymo ir jų indeksavimo tvarkos bei šių paslaugų teikimo ir apmokėjimo tvarkos“, numatyta galimybė pagal Lietuvos statistikos departamento skelbiamus vartotojų kainų indeksus nustatyta tvarka atitinkamai indeksuoti mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų kainas.

Sveikatos apsaugos ministerija kasmet kreipiasi į savivaldybių gydytojus, teritorines ligonių kasas su prašymu informuoti asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančias asmens sveikatos priežiūros įstaigas apie galimybę mokamas asmens sveikatos priežiūros paslaugų kainas, patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. liepos 30 d. įsakymu Nr. 357 „Dėl Mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašo, kainų nustatymo ir jų indeksavimo tvarkos bei šių paslaugų teikimo ir apmokėjimo tvarkos“ ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos 1996 m. kovo 26 d. įsakymu Nr. 178 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros paslaugų, teikiamų asmens sveikatos priežiūros įstaigose, kainyno Nr. 11-96-2 patvirtinimo“, indeksuoti apskaičiuotais koeficientais.

Atkreiptinas dėmesys, kad asmens sveikatos priežiūros įstaiga gali perskaičiuoti asmens sveikatos priežiūros paslaugų kainas taikydama mažesnį, nei apskaičiuotas, koeficientą, tai ir tų pačių asmens sveikatos priežiūros paslaugų kainos skirtingose asmens sveikatos priežiūros įstaigose gali skirtis.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymo 11 straipsnio 2 dalimi, LNSS vykdomieji subjektai pagal kompetenciją teikia ir mokamas asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros paslaugas, už kurias jų gavėjai (juridiniai ir fiziniai asmenys) privalo sumokėti. Šių paslaugų sąrašą, kainas, kainų indeksavimo ir paslaugų teikimo tvarką tvirtina Sveikatos apsaugos ministerija.

Įgyvendinant Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymo 11 straipsnio 2 dalies 2 punktą, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1994 m. lapkričio 8 d. įsakymu Nr. 373 „Dėl mokamų visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų ir jų kainų sąrašo patvirtinimo“ patvirtintas Mokamų visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų ir jų kainų sąrašas.

 

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2023-03-02