BDAR
gdpr

Šioje svetainėje yra naudojami slapukai (angl. "cookies").


Sveikatos draudimas

Apie Lietuvos sveikatos draudimo modelį Lietuvoje

 

Sveikatos draudimo įstatyme ir kituose teisės aktuose įtvirtintas Lietuvos sveikatos draudimo modelis, kuris yra grindžiamas visuotinumo ir solidarumo principais.

Visuotinumo principas suprantamas taip, kad visi Lietuvos Respublikos piliečiai ir užsieniečiai, nuolat gyvenantys Lietuvoje, taip pat teisėtai dirbantys ir laikinai Lietuvoje gyvenantys užsieniečiai, privalo mokėti sveikatos draudimo įmokas, o įvykus draudiminiam įvykiui turi teisę gauti iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto apmokamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas. Solidarumo principas reiškia tai, kad visų dirbančių arba kitais būdais vykdančių aktyvią ekonominę veiklą ir bet kokios rūšies pajamų gaunančių asmenų privalomojo sveikatos draudimo įmokos, taip pat valstybės biudžeto lėšos prisideda prie privalomojo sveikatos draudimo lėšų kaupimo. Taip sudaromos prielaidos apmokėti už apdraustiesiems privalomuoju sveikatos draudimu suteiktas sveikatos priežiūros paslaugas. Tai reiškia, kad žmogus prisideda prie sveikatos sektoriaus finansavimo pagal savo galimybes (vienu atveju didesnėmis privalomojo sveikatos draudimo įmokomis, kitu – mažesnėmis), tačiau visiems sveikatos priežiūra užtikrinama vienodai.

Jeigu valstybė nelaiduotų medicinos pagalbos ir paslaugų žmogui susirgus, tuomet susirgęs žmogus turėtų už jam teikiamas sveikatos priežiūros paslaugas mokėti pats.

Privalomasis sveikatos draudimas – valstybės nustatyta asmens sveikatos priežiūros ir ekonominių priemonių sistema, Sveikatos draudimo įstatymo nustatytais pagrindais ir sąlygomis garantuojanti privalomuoju sveikatos draudimu draudžiamiems asmenims, įvykus draudiminiam įvykiui, sveikatos priežiūros paslaugų teikimą bei išlaidų už suteiktas paslaugas, vaistus ir medicinos pagalbos priemones kompensavimą.

Privalomasis sveikatos draudimas garantuoja draudžiamiesiems asmens sveikatos priežiūros paslaugas, kompensuojamas Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis, tik jei draudžiamasis įgyja apdraustojo privalomuoju sveikatos draudimu statusą. Apdraustuoju laikomas asmuo, už kurį LR sveikatos draudimo įstatymo nustatyta tvarka mokamos arba jis pats moka nustatyto dydžio privalomojo sveikatos draudimo įmokas.

Privalomąjį sveikatos draudimą vykdo Privalomojo sveikatos draudimo taryba, Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos ir teritorinės ligonių kasos.

Ligonių kasos teikia informaciją apie privalomąjį sveikatos draudimą vienu gyventojų aptarnavimo telefono numeriu (8 5) 232 2222 ir el. pašto adresu [email protected].

Paskutinė atnaujinimo data: 2023-01-18